Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

eurocol
301 BASESEALER

301

1-component laksysteem voor het aanbrengen van een basislaklaag op een gekleurde (390 FloorColouring) egalisatie- of een BetonDesign-vloer als impregneerlaag en hechtingsverbeteraar voor de 311 TopCoat.

301-basesealer.jpg
 • 301-veiligheidsblad nl.pdf

  301-veiligheidsblad nl.pdf

 • 301-ec 1 licentie nl.pdf

  301-ec 1 licentie nl.pdf

 • pdf-productspecificatie.pdf

  pdf-productspecificatie.pdf

Producttypering

1-component laksysteem voor het aanbrengen van een basislaklaag op een gekleurde (390 FloorColouring) egalisatie- of een BetonDesign-vloer als impregneerlaag en hechtingsverbeteraar voor de 311 TopCoat.
Basis : 1-component polyurethaan gemodificeerde kunstharsdispersie gebaseerde lak.
Kleur : Transparant.wit
Consistentie : Dun vloeibaar.

Productvoordelen:
 • EMICODE EC 1 (zeer emissiearm)
 • VOS-emissievrij
 • Watergedragen
 • Eenvoudig te verwerken
 • Gebruiksklaar
 • Sneldrogend
 • Geen vergeling
 • Zeer goede hechting

Prestaties en eigenschappen

Brandbaarheid : Het product is niet uit zichzelf ontbrandend.
Classificatie : GEV EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Consistentie : Dun vloeibaar.
Soortelijk gewicht : 1,03 kg/l.
Verbruik : Ca. 100 g/m².

Toepassing

Toepassing:
Voor het aanbrengen van een basislaklaag op een gekleurde (390 FloorColouring) egalisatie- of een BetonDesign-vloer als impregneerlaag en hechtingsverbeteraar voor de 311 TopCoat.

Verwerking

Gereedschap : Lakroller type: epoxyroller of 2-componenten 814 Nylonroller 13 mm en kwast.
Brandklasse : Het product is niet uit zichzelf ontbrandend.
Verwerkingstijd : 60 minuten (bij 20 °C en een RV van 60%).
Afbindtijd : Volledig uitgehard na 7 dagen bij 20 °C (volledig mechanisch en chemisch belastbaar).
Opslag : Koel en vorstvrij opslaan (tussen 5⁰ - 25 ⁰C).
Houdbaarheid : 12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd : Na 3-4 uur beloopbaar bij 20 °C.
Reiniger : Water.
Vorstgevoelig : Ja.
Opmerkingen : 

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Verbruik:
Ca. 100 g/m².

Ondergrond:
De 305 BetonDesign of gekleurde (390 FloorColouring) egalisatie vloer dient aangebracht te zijn conform de stappen in de betreffende Deze laag dient volledig te zijn gedroogd. De ondergrond dient schoon, blijvend droog, vet-, vuil- en stofvrij te zijn.

Gebruiksaanwijzing:
 • Voor gebruik de 301 BaseSealer minimaal 1 minuut goed mechanisch doorroeren tot een homogene massa. De mixer moet zijn voorzien van een kuntstoflaag of coating.
 • Draag tijdens de verwerking op de vloer schoenhoezen om voetafdrukken te voorkomen.
 • Deze basislak in één volledig dekkende laag opbrengen met behulp van een epoxyroller of 814 Nylonroller 13 mm. De lak dient gelijkmatig en zonder aanzetten over het totale oppervlak te worden aangebracht.
 • Nadat de laag 301 BaseSealer is aangebracht kan, na een droogtijd van 3-4 uur maar uiterlijk binnen 48 uur, de vloer worden afgelakt met 311 TopCoat. Wij adviseren om de lak in willekeurige richting uit te rollen. Na 48 uur dient de 301 BaseSealer laag eerst geschuurd te worden met schuurpapier K180 en vervolgens goed stofvrij te worden gezogen voordat de aflak 311 TopCoat kan worden aangebracht. De droogtijd van de 311 TopCoat laag is minimaal 24 uur. De genoemde droogtijden gelden bij een temperatuur van 20 °C. Lagere temperaturen verlengen de droogtijd.
 • Na 24 uur is 80% van de uitharding van de lak bereikt. Dit betekent dat na 24 uur de vloer belopen mag worden.
 • Na minimaal 7 dagen is de 311 TopCoat volledig uitgehard en dus mechanisch en chemisch resistent. Hierdoor is het belangrijk dat de vloer binnen deze 7 dagen niet wordt belast met vuil en/of vocht dat tot schade kan leiden van de vloerafwerking.
 • Verse (nog niet verharde) lakvlekken direct met water verwijderen. Na verharding is het materiaal alleen mechanisch te verwijderen.
 • Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
 • Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken.

Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 10 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 10° - max. 23 °C
Relatieve luchtvochtigheid : 50 - 80%. (> 60% zorg voor voldoende ventilatie)

De ondergrond temperatuur dient minimaal 3 °C boven de dauwpunttemperatuur te liggen.

Meer informatie:

 • Buiten bereik van kinderen houden.
 • Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
 • Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
 • Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
 • Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
 • Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.

Bevat 1,2 benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.Kwaliteit en garantie

Milieu en gezondheid

Gevarenklasse : Geen (zie veiligheidsblad).
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.


Rekenmodel

Bestek

Artikelgegevens

Artikel Omschrijving Verpakking EAN-code
301BaseSealerBlik à 2,5 kg8 710345 301008