Choose your country

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Verlijmingsadvies Masterimpact-RH

Samenstelling
MASTERIMPACT ®-RH is een calciumsilicaatplaat en wordt geproduceerd door PROMAT.

Door de samenstelling van MASTERIMPACT ®-RH beschikt deze over goede brandwerende, akoestische en impactbestendige eigenschappen. De MASTERIMPACT ®-RH is ontwikkeld voor binnentoepassingen en beschutte buitentoepassingen waar een grote weerstand tegen vocht en/of brand nodig is. Hierbij valt te denken aan zwembaden/ saunacomplexen, kuuroorden, horeca, voedselindustrie, gezondheidszorg, agrarische sector en de farmaceutische industrie. Kortom, alles waar zowel brandwerendheid als vochtbestendigheid vereist wordt. De plaat is direct geschikt voor eindafwerking met verf, behang of tegelwerk.

Krimp/uitzetting
MASTERIMPACT ®-RH absorbeert water zonder op te zwellen, te vervormen of te verkleuren. Zelfs geheel van vocht verzadigd, behoudt de plaat 50% van zijn mechanische eigenschappen en na droging herkrijgt de plaat 100% van zijn mechanische eigenschappen. MASTERIMPACT ®-RH bevat weinig organische bestanddelen waardoor de plaat niet kan rotten of vergaan.

Toegestane vochtpercentage
De platen worden door PROMAT verpakt op paletten gewikkeld in kunststof folie. Het transport dient te gebeuren onder een dekzeil. Voordat het verlijmen van de wandtegels plaatsvindt, is het noodzakelijk de platen te laten acclimatiseren. Dit is belangrijk om het vochtgehalte van de plaat in overeenstemming te brengen met de doorgaans heersende relatieve luchtvochtigheid. Daarom is het van belang dat opslag en verwerking van de platen op de bouw droog en in een geventileerde ruimte geschiedt, om vochtproblemen te voorkomen.

Egaliseren
De platen zijn vlak en hoeven niet geëgaliseerd te worden. Onregelmatigheden eventueel door middel van tegellijm met een vlakspaan wegwerken en laten drogen.

Voorbehandeling
MASTERIMPACT ®-RH dient volgens voorschriften van PROMAT aangebracht te worden. Zie wat dit betreft de toepassingsrichtlijnen van MASTERIMPACT ®-RH, verkrijgbaar bij PROMAT. Hierin worden adviezen aangegeven betreffende de draagstructuur en de bevestigingswijze. Voor een verbetering van de hechting van de lijm en binding van eventueel stof op de plaat, dient deze volledig voorgestreken te worden met 099 Dispersieprimer. Droogtijd van de 099 Dispersieprimer bedraagt ca. 1-2 uur, afhankelijk van de omstandigheden.

.

De wand-/vloeraansluiting dient goed strak en vlak afgewerkt en volledig stof- en vuilvrij gemaakt te zijn. Pas dan de wand-/vloeraansluiting evenals de verticale douchehoek(en) en rond de leidingdoorvoeren insmeren met de 685 Eurocoat, waarna het 063 Euroband in de nog natte 685 Eurocoat wordt geplaatst. Vervolgens een nieuwe, dekkende laag 685 Eurocoat aanbrengen.

Lijmen
Wandtegels verlijmen met 682 Majolicol, 2000 Bouwpasta, 688 Elastifix of 686 Supercol. Alle typen zijn blijvend elastische en vochtbestendige pastalijmen, op basis van acrylaatdispersie. Lichtgekleurd marmer en glasmozaïek echter verlijmen met 681 Marmercol of 711 Uniflex om doorkleuring in de tegels te voorkomen.

Voegen
In de natte ruimten het tegelwerk afvoegen met de 706 Speciaalvoeg WD of 717 Eurofine WD. Beide zijn waterdichte en enigszins flexibele voegcementen.

Verdere bijzonderheden tegelwerk
• Eventuele dilataties in de ondergrond doorzetten in het tegelwerk. De in- en uitwendige hoeken vrijhouden van tegels en voegcement, evenals aansluitingen bij wanden, rondom kozijnen, leidingdoorvoeren, afvoerputten en deze afkitten met een daarvoor geschikte, blijvend elastische voegkit. Boorgaten (inwateringsrisico) eveneens afwerken met een blijvend, elastische voegkit.
• Voor wat betreft de afwerking van de platen met tegelwerk geldt dat u voor een eventuele garantie en/of begeleiding van het werk, in geval van twijfel bij een bepaalde toepassing of voor bijzondere toepassingen contact dient op te nemen met Forbo Eurocol Nederland B.V. Afdeling Technische Adviezen (Nederland) of Forbo Eurocol Nederland B.V. Export Afdeling (België).
• Voor meer informatie over de geadviseerde producten verwijzen wij u naar de desbetreffende productinformatiebladen.
• Voor meer informatie betreffende de waterdichtheid verwijzen wij u naar de Waterdicht Tegelwerk folder.