Choose your country

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Vloeren van houten platen en gipsvezelplaten egaliseren met garantie

Onze alom bekende 990 Europlan Direct en 920 Europlan Alphy, waaraan 1 zakje 811 Renovezels à 250 gram is toegevoegd, zijn een probaat middel voor het egaliseren van vloeren van houten platen en gipsvezelplaten. Uitvoerige testen in ons laboratorium hebben dit uitgewezen.

De voordelen van de combinatie 990 Europlan Direct, 920 Europlan Alphy en 811 Renovezels op een rij:

- geen apart product meer bestellen of op voorraad houden
- beter vloeigedrag dan de reguliere speciale houtegalisaties
- geen vezelbolletjes meer in de aangemaakte mortel
- gegarandeerd door Forbo Eurocol Nederland B.V., mits verwerkt conform onze richtlijnen.

De belangrijkste voorwaarden voor een gegarandeerde verwerking zijn:

- vloer van houten platen of gipsvezelplaten dient voldoende draagvermogen te hebben en overal goed vastgeschroefd te zijn
- vloer van houten platen of gipsvezelplaten goed ventileren
- vloer van houten platen of gipsvezelplaten vooraf altijd schuren en stofzuigen
- ter voorkoming van lekken, gaten en kieren zorgvuldig dichtzetten
- ter voorkoming van scheurvorming, bij de wanden eerst 806 Foam Strip Profil plaatsen
- op vloer van houten platen of gipsvezelplaten eerst een gesloten laag 044 Europrimer Multi aanbrengen
- altijd een egalisatielaag van min. 3 mm aanbrengen
- vloeren van houten platen egaliseren met 990 Europlan Direct (23 kg), waaraan 1 zakje 811 Renovezels (250 gram) en 5,5 - 6 liter water is toegevoegd
- vloeren van gipsvezelplaten egaliseren met 920 Europlan Alphy (23 kg), waaraan 1 zakje 811 Renovezels (250 gram) en 5,5 - 6 liter water is toegevoegd
- egalisatie niet verwerken met een rakel, hiervoor een vlakspaan of drijver gebruiken.