Zvoľte svoju krajinu

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Udržateľná podlaha

Vytvárame lepšie prostredie

Preskúmajte nižšie

Naše základy v udržateľnosti

Je to o veciach, ktoré robíme, nielen o veciach, ktoré sľubujeme.

V spoločnosti Forbo Flooring Systems je dôležitá akcia, nielen sľuby. Chceme byť dôveryhodným partnerom, ktorý poskytuje plnú transparentnosť, pokiaľ ide o riešenie cirkulárnych podláh a obnoviteľné suroviny.

Brožúra

Čo robíme

Pár našich úspechov

• Priemerné emisie uhlíka na meter štvorcový produktu sa v rokoch 2004 – 2021 znížili o 70 %.

• Celkovo 23 % našich podláh tvoria recyklované materiály podľa hmotnosti, pričom niektoré jednotlivé produkty obsahujú až 89 % recyklovaných materiálov.

• Všetky kategórie produktov ponúkajú podlahy bez lepenia so 100% bezpečnými a vysledovateľnými surovinami.

• 47 podlahových rád s nezávisle revidovanými Environmentálnymi vyhláseniami o produkte (EPD).

• Všetky EPD majú vyhlásenie o vplyve na ľudské zdravie a eco-toxicite.

• Viac ako 10 rokov výročných správ o udržateľnosti v súlade s pokynmi Global Reporting Initiative (GRI).

Zelená krajina

Aby sme pohli vpred, ideme dokola

Pokrok si často predstavujeme ako skok vpred, ako priamu cestu k úspechu. A z určitej perspektívy je to pravda: dorazíte na lepšie miesto ako je miesto kde ste začali. Niekedy najlepší postup ale znamená, že skončíte presne tam, kde ste začali. Preto hovoríme, že aby sme mohli ísť vpred a myslieť cirkulárne, musíme ísť dokola.

Program udržateľnosti 2025

Vytvárame lepšie prostredie

Naša dlhodobá ambícia je jasná: byť vaším dôveryhodným partnerom pre riešenie plne cirkulárnych podláh vyrobených z obnoviteľných materiálov. Chceme architektom, dodávateľom, podlahárom aj majiteľom budov uľahčiť výber správnej cirkulárnej podlahy a pomôcť znížiť svoju uhlíkovú stopu, znížiť produkciu odpadu a maximalizovať využitie obnoviteľných materiálov .

Viac o našej stratégii udržateľnosti
Sustainability with person

Výzvy v odvetví podláh

Kde sa musíme posunúť ďalej

Podlaha je kľúčovým stavebným materiálom a správna voľba môže pomôcť výrazne znížiť celkovú uhlíkovú stopu budovy a spotrebu zdrojov. V súčasnosti však podlahy a ďalšie stavebné materiály môžu spôsobiť planéte problémy, od emisií skleníkových plynov až po rozširujúce sa skládky a vyčerpanie obmedzených zdrojov.

Prečítajte si viac o piatich rôznych témach, na ktoré sa zameriavame, aby sme čelili výzvam v odvetví podláh.

Pozrite sa na výzvy a našu cestu
Výzvy v odvetví podláh

Piliere našich ambícií

Základom všetkého, čo robíme, sú tri slová: transparentnosť, cirkulárnosť a obnoviteľnosť. Sústredením našej činnosti na tieto hodnoty zaisťujeme, že všetko, čo pochádza zo spoločnosti Forbo Flooring Systems, prináša hodnotu tak ako ľuďom, tak aj planéte.

Cirkulárnosť

Skutočná cirkulárnosť znamená ísť dookola. Myslíme cirkulárne vo všetkom, čo robíme. Pracujeme na vytváraní produktov, ktoré majú na mysli koniec – a robíme to počas celého procesu navrhovania a výberu materiálov. Náš program back to the floor je aktívny na mnohých trhoch a prispieva k opätovnému použitiu a recyklácii.

Transparentnosť

Transparentnosť je základom pre správne kruhové rozhodnutia. S hodnotením životného cyklu ako naším neustálym sprievodcom správnym konaním pokračujeme v smerovaní priemyslu k novým environmentálnym štandardom. Zabezpečili sme EPD overené treťou stranou a do všetkých našich EPD sme zahrnuli vyhlásenia o humánnom a ekologickom zdraví – ide o prvý krok v tomto odvetví.

Obnoviteľnosť

Obnoviteľné materiály sú dôležitou súčasťou plne kruhovej budúcnosti. To je dôvod, prečo naďalej zvyšujeme biologický obsah v našom portfóliu. Sme svetovým lídrom v oblasti linolea a naše Marmoleum pozostáva z viac ako 97 % z prírodných a obnoviteľných materiálov.

Zistite, čo robíme, aby sme sa stali najudržateľnejším výrobcom podláh

AKO CIRKULUJEME DNES

Marmoleum - podlaha na prírodnej báze

Prečítajte si viac

Vážený priemer našej rady Marmoleum v hrúbke 2,5 mm je CO2 neutrálny (od vzniku po expedíciu) bez kompromisu. Spája ekologické hodnoty so súčasným dizajnom a ponúka dôležitý príspevok k udržateľnému svetu.

Vinyl - pripravený na cirkulárnosť

Prečítajte si viac

Vinyly sú súčasťou všestranných podláh, ktoré je možné častejšie inštalovať bez lepenia. Dosiahli tak veľký pokrok, pokiaľ ide o ich technické a udržateľné vlastnosti. Zvýšený obsah recyklovaného materiálu, vylepšené povrchové úpravy a farbivá, znížené emisie produktov (takmer nulové) a eliminácia škodlivých látok sú kľúčovými krokmi smerom k udržateľným krytinám pripraveným na cirklulárne použiti

Textilný materiál – hrdina recyklácie

Prečítajte si viac

V priemere môžeme pri našich textíliách potvrdiť najvyššie percento obsahu recyklovaného materiálu podľa hmotnosti v podlahárskom odvetví, a to až 56 %. Pre naše textilné čistiace rohože Coral používame vlákna Econyl: vlákna, ktoré pochádzajú z rybárskych sietí vytiahnutých z oceánov ako odpad. Vlákna sú vyrobené zo 100% regenerovaného materiálu.

Chcete sa dozvedieť viac o našich produktoch?

Zistiť viac

Správy a publikácie

Zistite viac o témach udržateľnosti

Máme rôzne interné a externé správy, ktoré ilustrujú udržateľnosť našich produktov a výrobných procesov. Všetku dokumentáciu zhromažďujeme na jednom mieste, aby ste si ju mohli pozrieť.

Prečítajte si publikácie o udržateľnosti
Udržateľný svet

Transparentnosť na každom kroku

Byť transparentné je jedným z kľúčových prvkov našej stratégie udržateľnosti, a preto by sme radi mali dôkaz, že naše podlahy sú skutočne udržateľné, a to tak ako pre planétu, tak aj pre naše zdravie. Rôzne reporty boli vydané za týmto účelom.

LCA
Posúdenie životného cyklu meria environmentálnu funkčnosť produktu.

EPD
Environmentálne vyhlásenie o produkte obsahuje LCA pre jeden konkrétny produkt.

HPD
Vyhlásenie o zdravom produkte, ktoré špecifikuje dopad našich produktov na zdravie. "

Zistite viac o LCA, EPD a HPD
Vytváranie lepšieho prostredia

Príbehy spoločnosti

Kontakt

Chcete sa dozvedieť viac o našej stratégii udržateľnosti, našich podlahových riešeniach alebo akejkoľvek inej téme? Sme tu, aby sme vám pomohli!

Byť v kontakte