Zvoľte svoju krajinu

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Stratégia udržateľnosti

Pohybom v kruhu sa posúvame vpred

Preskúmajte nižšie

Vytvárame lepšie prostredie

Náš slogan - vytváranie lepšieho prostredia - vyjadruje naše vedomie, záväzok a úsilie, pokiaľ ide o udržateľnosť. Snažíme sa pomáhať vytvárať lepší svet pre našu planétu a ľudí na nej žijúcich.

Ako spoločnosť sme odhodlaní plniť svoje záväzky voči budúcim generáciám. Robíme to tak, že podnikáme konkrétne kroky, aby sme boli čo najzodpovednejší k životnému prostrediu.

Stratégia udržateľnosti

Stať sa spoločnosťou s nulovým odpadom, ktorá uplatňuje hlavné princípy cirkulárnej ekonomiky.

Náš strategický cieľ je založený na troch hlavných cieľoch:

1. Transformovať lineárny ekonomický obchodný model tak, aby spĺňal princípy modelu cirklulárnej ekonomiky: obmedziť používanie materiálov, optimalizovať zdroje, zvýšiť používanie recyklovaných materiálov a vypracovať programy spätného odberu a možnosti recyklácie na konci životnosti.

2. Prispievať k vytváraniu lepšieho vnútorného prostredia a zdravších budov navrhovaním podláh so zameraním na ľudské zdravie, ktoré sú funkčné, bezpečné, pohodlné a šetrné k životnému prostrediu.

3. Podporovať sociálnu spravodlivosť a spravodlivé zaobchádzanie so zamestnancami v dodávateľskom reťazci prostredníctvom SA8000.

Aby sme zaistili, že sa naša Stratégia udržateľnosti nebude premietať iba do vzdialených horizontov, vytvorili sme program s jasnými cieľmi a zámermi, ktoré chceme dosiahnuť do roku 2025.

Stratégia udržateľnosti_cesta vpred

Program udržateľnosti 2025

Stanovenie výziev a naša cesta

Náš program udržateľnosti pre rok 2025 siaha ďaleko za fázu životného cyklu produktu od vzniku po expedíciu a zahŕňa naše ambície v oblasti opätovného použitia a recyklácie, rovnako ako schémy spätného odberu a pilotné projekty na získavanie podlahových krytín späť od spotrebiteľov.

S naším programom udržateľnosti 2025 sme zvolili prístup, ktorý berie do úvahy celý životný cyklus, ktorý ide za hranice toho, čo vyrábame a predávame. Neoddeliteľnou súčasťou našej stratégie obnovy je vývoj a dizajn našich produktov, výroba, distribúcia, starostlivosť o podlahy, údržba a opravy, rovnako ako spätný odber odpadu z pokládky, opätovné použitie a recyklácia.

Prečítajte si viac o stavebných výzvach

Ciele pre cirklulačnú ekonomiku

Zobrazenie portfólia uhlíkovo negatívnych produktov
• Zvýšiť na viac ako 70 % pokles emisií CO2 medzi rokmi 2004-2021.

Využitie obnoviteľnej energie
• Dosiahnutie 100% využitia obnoviteľnej elektriny tam, kde je to možné
• Výrazné zníženie spotreby fosílnych plynov

Stať sa spoločnosťou s nulovým odpadom
• Dosiahnutie ≥ 95 % opätovného použitia/recyklácie odpadu z produktu
• Dosiahnutie 100% opätovného využitia/recyklácie odpadu z kancelárií

Aktívne prispievať k cirkulárnej ekonomike
• Zvýšenie objemu predaja v EÚ, ktorý je spotrebiteľom recyklovaný
• Zvyšovanie množstva recyklovaného odpadu z pokládky v EÚ
• Zvyšovanie objemu podlahovín pre voľnú pokládku, ktoré sa môžu znovu použiť a predať v EÚ
• Dizajnovanie recyklácie: zvýšenie recyklovateľnosti predávaných produktov
• Všetky produkty budú mať 20 % recyklovaného obsahu (najlepšie od spotrebiteľov)

suroviny cirkulárna podlaha

Ciele pre ľudí, s ktorými pracujeme

Zabezpečenie etického a udržateľného riadenia dodávateľského reťazca
Vyzývame našich dodávateľov, aby mali program udržateľnosti na zníženie ich ekologickej stopy. Silné zameranie na materiály, ktoré zvýšia obsah recyklovaného alebo biologického materiálu v našich podlahách.

Zapezpečiť, že všetci zamestnanci budú zapojení do programu udržateľnosti
Náš program udržateľnosti 2025 zahŕňa školenia o cirkulárnom hospodárstve a udržateľnosti pre všetkých zamestnancov. V krajinách s vhodnou infraštruktúrou navyše autá a iné vozidlá na lízing neobsahujú fosílne palivá.

Zaistenie toho, že sme spoločensky zodpovedná, rôznorodá a inkluzívna spoločnosť s talentovanými zamestnancami
Zaviedli sme politiku rodovej, vekovej, kultúrnej a fyzickej diverzity a inklúzie a udržujeme a zlepšujeme náš certifikovaný systém riadenia sociálnej zodpovednosti SA8000.

sociálna zodpovednosť Forbo

Aktualizácia nášho pokroku

Prostredníctvom našich výročných správ o udržateľnosti vysvetľujeme podrobne našu stratégiu.

Naše reporty o udržateľnosti poskytujú transparentný prehľad o našom ekologickom, sociálnom a ekonomickom správaní, ako ju definuje Global Reporting Initiative. Zostavovanie reportov vnímame nielen ako nástroj na podávanie informácií, ale aj ako nástroj zodpovednosti. Pomáha nám to držať sa aktivít odvodených z našej stratégie trvalo udržateľného rozvoja a zlepšiť naše celkové správanie v oblasti udržateľnosti vo všetkých aspektoch.

Prezrite si všetky naše publikácie
Správa o udržateľnosti

Kontakt

Chcete sa dozvedieť viac o našej stratégii udržateľnosti, našich podlahových riešeniach alebo akejkoľvek inej téme? Sme tu, aby sme vám pomohli!

Kontaktujte nás