Zvoľte svoju krajinu

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Partnerstvo a certifikácia

Preskúmajte nižšie

Spolupráca

Forbo spolupracuje s dôveryhodnými partnermi

Forbo Flooring Systems spolupracuje s medzinárodnými asociáciami a orgánmi pri zakladaní pilotných projektov a aliancií, v ktorých možno testovať a zavádzať inovácie a nové vývoje. Sú obzvlášť cenné, pokiaľ ide o vývoj pre cirkulárnu ekonomiku.

Spolupracujeme s európskymi inštitúciami, ako je European Resilient Flooring Manufacturers Institute, Multilayer Modular Flooring Association, European Carpet and Rug Association a ďalšími lídrami v odbore, ako je Rada pre šetrné budovy, univerzity a inovatívne start-upy. To všetko za účelom neustáleho zlepšovania environmentálneho profilu našej spoločnosti a produktového portfólia.

Spoločnosť príbeh udržateľnosť

Certifikácia SA8000 a ISO 14001

Riadená certifikácia dodávateľského reťazca

SA8000 je medzinárodný, auditovateľný štandard sociálnej certifikácie založený na deklarácii ľudských práv OSN. Definuje priemyselný a podnikový spôsob merania sociálnej výkonnosti.

Prostredníctvom ISO 14001 používame systém environmentálneho manažmentu (EMS), ktorý nám pomáha s rámcom, ktorý treba dodržiavať pri nastavovaní efektívneho EMS.

Spoločenská zodpovednosť

Štandard SA8000 je naším záväzkom, aby sme zaistili spravodlivé zaobchádzanie s pracovníkmi.

Náš program požiadaviek na dodávateľa ukladá podmienky pre našich dodávateľov právne záväznám dokumentom. Náš prístup zahŕňa aj úzku spoluprácu s jednotlivými dodávateľmi. To je realizované prostredníctvom stretnutí, návštev na mieste a hodnotenia dodávateľov, ktoré zahŕňajú audity vykonávané našimi nákupcami alebo zodpovednými manažérmi.

Tieto hodnotenia zabezpečujú, že naši dodávatelia vo svojom každodennom podnikaní riadne dodržiavajú ľudské a pracovné práva, požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci, ciele ochrany životného prostredia a zodpovedné obchodné praktiky.

SA8000_raw materials

Ekologické značky

Ekologické značky a certifikácia

V súlade s našou stratégiou udržateľnosti používame rôzne transparentné certifikačné systémy od nezávislých tretích strán po celom svete, aby sme naše podlahové krytiny pravidelne kontrolovali a vyhodnocovali.

To je pre Forbo Flooring Systems pozitívne, pretože nám to pomáha držať sa našej stratégie udržateľnosti a identifikovať príležitosti na zlepšenie. Na druhej strane je to tiež potvrdenie pre našich zákazníkov, pretože tieto environmentálne značky dokazujú, že aj odborníci na životné prostredie sú presvedčení, že naše podlahové krytiny patria k najudržateľnejším a najvýkonnejším na trhu.

Zistite viac o rôznych ekologických značkách, ktoré boli udelené našim produktom.

Prečítajte si viac o ekologických značkách
Eco labels

Kontakt

Chcete sa dozvedieť viac o našich partnerstvách, stratégii udržateľnosti, podlahových riešeniach alebo akejkoľvek inej téme? Kontaktujte nás!

Kontakt