Izvēlēties valsti

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Ilgtspējīgi grīdu segumi

Mēs radām labāku vidi

Ritiniet, lai atklātu

Mūsu ilgtspējības pamats

Svarīgākais ir rīcība, nevis tikai solījumi.

Uzņēmumā Forbo Flooring Systems galvenais ir rīcība, nevis solījumi. Mēs gribam būt uzticams sadarbības partneris, nodrošinot pilnu pārredzamību saistībā ar grīdu segumu materiālu apriti un atjaunojamiem izejmateriāliem.

Brošūra

Mūsu ambīciju balsti

Visa, ko darām, pamatā ir trīs vārdi: pārredzamība, cirkularitāte un atjaunojamība. Balstot savu rīcību uz šīm vērtībām, mēs parūpējamies, ka mūsu produkcija sniedz labumu gan cilvēkiem, gan apkārtējai videi.

ATJAUNOJAMĪBA

Atjaunojami materiāli ir svarīga daļa no pilnībā cirkulāras nākotnes. Tāpēc savā portfelī turpinām palielināt bioloģisko izejvielu sastāvu. Mēs esam pasaules līderis linoleja nozarē, un Marmoleum satur vairāk nekā 98 % dabisku un atjaunojamu materiālu.

CIRKULARITĀTE

Patiesa cirkularitāte ir nepārtraukta. Cirkularitātes aspektu mēs ņemam vērā it visā, ko darām. Ar izstrādes procesa un materiālu izvēles palīdzību mēs izstrādājam produktus, kurus dzīves cikla beigās ir iespējams pārstrādāt. Programma “Atpakaļ pie grīdām” aktīvi darbojas daudzos tirgos, palīdzot nodrošināt atkārtotu izmantošanu un otrreizēju pārstrādi.

PĀRREDZAMĪBA

Pārredzamība ir visa pamatā, lai izdarītu pareizās ar apriti saistītās izvēles. Dzīves cikla novērtējumi kalpo par pastāvīgu vadlīniju tam, vai visu darām pareizi, un mēs turpinām virzīt nozari pretī jauniem vides standartiem. Esam nodrošinājuši trešo pušu apstiprinātas izstrādājumu vides deklarācijas - EPD.

Ilgtspējīgs sortiments

Trīs izstrādājumu kategorijas, no kā izvēlēties

Pateicoties tam, ka esam apņēmušies nodrošināt ilgtspējīgumu, Forbo Flooring Systems klāstā ir vairāki patiesi unikāli ilgtspējīgi risinājumi.

Vinyl flooring

Ko mēs darām

Daži mūsu sasniegumi

• Laika posmā no 2004. līdz 2021. gadam mūsu vidējais oglekļa izmešu daudzums uz kvadrātmetru produkcijas — samazināts par 70%.

• 23% mūsu grīdu segumu (pēc masas) ir veidoti no pārstrādājamiem materiāliem, savukārt atsevišķi izstrādājumi ir līdz pat 89% pārstrādājami.

• Visas izstrādājumu kategorijas ietver grīdu segumus bez līmvielām, kas veidoti no 100% drošiem un izsekojamiem izejmateriāliem.

• 47 grīdu segumu klāsti ar neatkarīgi novērtētām izstrādājuma vides deklarācijām (EPD).

• Visi EPD dokumenti ietver deklarācijas par ietekmi uz cilvēka veselību un ekoloģisko toksiskumu.

• Ikgadēji ilgtspējības ziņojumi vairāk nekā 10 gadu garumā, ievērojot Globālās ziņošanas iniciatīvas (GRI) vadlīnijas.

Zaļa ainava

2025. gada ilgtspējības programma

Mēs radām labāku vidi

Mūsu ilgtermiņa mērķis ir skaidrs — kļūt par uzticamu pilnībā cirkulāru grīdu segumu risinājumu, kas veidoti no pārstrādājamiem materiāliem. Mēs vēlamies arhitektiem, būvuzņēmējiem, uzstādītājiem un ēku īpašniekiem: atvieglot vispiemērotākā grīdas seguma izvēli, palīdzēt samazināt oglekļa izmešus un atkritumu daudzumu, kā arī panākt maksimālu atjaunojamu materiālu lietojumu.

Vairāk par mūsu ilgtspējības stratēģiju
Sustainability with person

Lai virzītos uz priekšu, ir jādodas apkārt

Mēs bieži uztveram progresu kā lēcienu uz priekšu vai taisnu līniju ceļā uz panākumiem. Savā ziņā tā ir — mēs nonākam labākā vietā, nekā bijām sākotnēji. Taču reizēm vislabākais progress ir, ja beidzam tieši tur, kur sākām. Tādēļ, lai virzītos uz priekšu un rūpētos par materiālu apriti, ir jādodas apkārt.

Izaicinājumi grīdu segumu nozarē

Jomas, kurās nepieciešama virzība uz priekšu

Grīdu segumi ir plaši izmantoti būvmateriāli, tādēļ pareiza risinājuma izvēle var ievērojami samazināt ēkas kopējos oglekļa izmešus un resursu patēriņu. Taču pašlaik grīdu segumi un citi būvmateriāli var izraisīt vides problēmas, sākot ar siltumnīcas gāzu izmešiem un beidzot ar piepildītām izgāztuvēm un neatjaunojamu resursu izlietošanu.

Uzziniet vairāk par piecām dažādām jomām, uz kurām koncentrējamies, lai risinātu sarežģījumus grīdu segumu nozarē.

Skatiet izaicinājumus mūsu ceļā
Izaicinājumi grīdu segumu nozarē

Atklājiet, ko mēs darām, lai kļūtu par ilgtspējīgāko grīdu segumu ražotāju

KĀ MĒS RŪPĒJAMIES PAR APRITI MŪSDIENĀS

Linolejs — dabīgs grīdas segums

Uzzināt vairāk

Mūsu 2,5 mm Marmoleum klāsts ir vidēji oglekļa neitrāls visas piegādes ķēdes ietvaros visā ražošanas ciklā. Tas apvieno ekoloģiskās vērtības un mūsdienīgu dizainu un piedāvā svarīgu ieguldījumu ilgtspējīgai pasaulei.

Vinils — cirkulārs grīdas segums

Uzzināt vairāk

Vinila grīdas ir pielāgojamas un aizvien biežāk ieklājamas bez līmes — to tehniskās un ilgtspējības īpašības laika gaitā ir ievērojami uzlabotas. Lielāks pārstrādājamo materiālu daudzums, uzlabotas lakas un krāsvielas, samazināti izmeši (gandrīz līdz nullei) un kaitīgu vielu lietošanas novēršana — tas viss, lai panāktu cirkulāru un ilgtspējīgu grīdu segumu risinājumu.

Tekstils — nepārspējami pārstrādājams

Uzzināt vairāk

Varam apgalvot, ka mūsu tekstila izstrādājumi ir vispārstrādājamākie nozarē — līdz pat 56% pēc masas. Coral tekstila risinājumiem mēs izmantojam Econyl: tie ir pavedieni, kas iegūti no veciem, no okeāniem izvilktiem zvejas tīkliem. Pavedieni ir veidoti no 100% atjaunota materiāla.

Vai vēlaties uzzināt vairāk par mūsu produkciju?

Uzziniet vairāk

Ziņojumi un publikācijas

Uzziniet vairāk par ilgtspējības tēmām

Mēs veidojam dažādus iekšējus un ārējus ziņojumus, kas atspoguļo mūsu produkcijas un ražošanas procesu ilgtspējību. Visa mūsu dokumentācija ir pieejama apskatei vienuviet.

Lasīt ilgtspējības publikācijas
Ilgtspējīga pasaule

Katra soļa pārredzamība

Pārredzamība ir viens no mūsu ilgtspējības stratēģijas pamatelementiem, tādēļ mēs vēlamies sniegt pierādījumus, ka mūsu grīdas patiesi nodrošina gan vides, gan cilvēku veselības ilgtspējību. Šajā nolūkā ir izveidoti vairāki ziņojumi.

LCA
Dzīves cikla novērtējums mēra izstrādājuma ietekmi uz vidi.

EPD
Izstrādājuma vides deklarācija ietver LCA vienam konkrētam izstrādājumam.

HPD
Veselības preču deklarācijā ir apskatīta mūsu izstrādājumu ietekme uz veselību.

Uzziniet vairāk par LCA, EPD un HPD
Labākas vides radīšana

UZŅĒMUMA STĀSTI

BUI

Vai jums ir jautājumi par mūsu ilgtspējības stratēģiju, grīdas segumiem vai kādu citu tēmu?

Skatīt sadaļu biežāk uzdotie jautājumi