Izvēlēties valsti

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Ilgtspējības stratēģija

Virzība uz priekšu, rūpējoties par apriti

Ritiniet, lai atklātu

Mēs radām labāku vidi

Forbo Flooring System sauklis “Labākas vides radīšana” atspoguļo mūsu informētību, apņemšanos un pūles ilgtspējības nodrošināšanā. Mēs cenšamies radīt labāku vidi planētai un uz tās dzīvojošajiem cilvēkiem.

Mēs kā uzņēmums pildām savus pienākumus pret nākamajām paaudzēm. Mēs veicam noteiktas darbības, lai mūsu rīcība būtu maksimāli ekoloģiski atbildīga.

Ilgtspējības stratēģija

Kļūšana par bezatkritumu uzņēmumu, kas īsteno aprites ekonomikas pamatprincipus.

Mūsu stratēģiskā virzība ir balstīta uz trim galvenajiem mērķiem.

1. Lineārās ekonomikas modeļa pārveidošana atbilstoši aprites ekonomikas modeļa principiem: materiālu lietojuma mazināšana, resursu optimizēšana, pārstrādātu materiālu lietojuma palielināšana, nolietoto izstrādājumu savākšanas un pārstrādes programmu izveide.

2. Kvalitatīvākas iekštelpu vides un veselīgāku ēku radīšana, izstrādājot funkcionālas, drošas, ērtas un ekoloģiski tīras grīdas, kas veidotas, domājot par cilvēku veselību.

3. Darbinieku sociālās vienlīdzības un taisnīgas attieksmes veicināšana visā piegādes ķēdē, izmantojot SA8000.

Lai parūpētos, ka mūsu ilgtspējības stratēģijas mērķi nekļūst tāli un nesasniedzami, mēs esam izstrādājuši programmu ar skaidriem mērķiem, kurus plānojam sasniegt līdz 2025. gadam.

Sustainability Strategy_road ahead

2025. gada ilgtspējības programma

Izaicinājumi būvniecībā un mūsu ceļš

Mūsu 2025. gada ilgtspējības programma aptver ne tikai materiālu ražošanu un piegādi, bet arī visu pārējo izstrādājumu dzīves ciklu, ietverot atkārtotas izmantošanas un pārstrādes mērķus, kā arī nolietoto izstrādājumu atgriešanas un lietoto grīdu segumu materiālu atgūšanas programmas.

Mūsu 2025. gada ilgtspējības programma aptver visu produkcijas dzīves ciklu, nevis tikai posmu no ražošanas līdz pārdošanai. Mūsu produkcijas izstrāde, materiālu ieguve, ražošana, izplatīšana, grīdu kopšana, uzturēšana un remonts, kā arī uzstādīšanas lakā radīto atkritumu savākšana, atkārtota izmantošana un pārstrāde ir neatņemamas jaunās stratēģijas sastāvdaļas.

Uzziniet vairāk par izaicinājumiem būvniecībā

Mērķi saistībā ar aprites ekonomiku

Produktu klāsts, kas atspoguļo negatīvu oglekļa vērtību
• CO2 izmešu samazinājums vairāk par 70% posmā no 2004. līdz 2021. gadam.

Atjaunojamas enerģijas izmantošana
• 100% atjaunojamas elektroenerģijas lietošana, kur tā pieejama
• Ievērojams fosilo kurināmo izmantošanas samazinājums

Kļūšana par bezatkritumu uzņēmumu
• Produktu atkritumu atkārtota lietošana/pārstrāde ≥ 95% apmērā
• Biroja atkritumu 100% atkārtotas lietošanas/otrreizējas pārstrādes panākšana

Aktīvs ieguldījums aprites ekonomikā
• Tādas produkcijas tirdzniecības apjoma palielināšana ES, kas tiek pārstrādāta pēc lietošanas
• ES pēc uzstādīšanas palikušo atkritumu otrreizējas pārstrādes palielinājums
• Brīvi stāvošo produktu, kas tiek atkārtoti lietoti un pārdoti, pārdošanas apjoma palielinājums ES
• Otrreizējas pārstrādes izstrāde: pārdoto produktu otrreizējas pārstrādājamības palielinājums
• Visiem produktiem ir 20% pārstrādāts sastāvs (vēlams, pēc lietošanas)

raw materials_circular floor

Mērķi cilvēkiem, ar kuriem kopā strādājam

Ētiskas un ilgtspējīgas piegādes ķēdes pārvaldības nodrošināšana
Mēs aicinām savus piegādātājus izstrādāt savas ilgtspējības programmas, lai samazinātu ietekmi uz vidi. • Mēs arī ļoti koncentrējamies uz sagādātajiem materiāliem ar mērķi palielināt otrreizēji pārstrādāto vai uz bioresursiem balstīto grīdu segumu sastāvu.

Pārliecināšanās, ka visi darbinieki ir iesaistīti ilgtspējības jomā
Mūsu 2025. gada ilgtspējības programma ietver visu darbinieku apmācības aprites ekonomikā un ilgtspējībā. Turklāt valstīs ar atbilstošām infrastruktūrām mēs izmantojam nomas automašīnas un citus transportlīdzekļus, kam nav nepieciešamas fosilās degvielas.

Sociāli atbildīgas, daudzpusīgas un iekļaujošas uzņēmējdarbības nodrošināšana, iesaistot talantīgus darbiniekus
Mēs īstenojam dažādu dzimumu, vecumu, kulturālās un etniskās izcelsmes iekļaušanas politiku, kā arī uzturam un uzlabojam SA8000 sertificētu sociālās atbildības pārvaldības sistēmu.

Sociālā atbildība, Forbo

Jaunākā informācija par mūsu progresu

Ikgadējās ilgtspējības atskaitēs mēs izskaidrojam un precizējam savu stratēģiju.

Mūsu ilgtspējības atskaites sniedz pārskatāmu ieskatu mūsu ekoloģiskajā, sociālajā un ekonomiskajā sniegumā saskaņā ar Globālās ziņošanas iniciatīvas vadlīnijām. Atskaišu kopumu mēs izmantojam ne tikai kā ziņošanas, bet arī kā atbildības nodrošināšanas līdzekli. Tās palīdz mums pieturēties pie ilgtspējības stratēģijas mērķiem un uzlabot mūsu kopējo ilgtspējību visos aspektos.

Skatīt visas mūsu publikācijas
Ilgtspējības atskaite

Kontaktinformācija

Vai vēlaties uzzināt vairāk par mūsu ilgtspējības stratēģiju, grīdu segumu risinājumiem un citām tēmām? Mēs varam jums palīdzēt!

Sazinieties ar mums