Izvēlēties valsti

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Ziņojumi un ilgtspējības publikācijas

Uzziniet vairāk par dažādām ilgtspējības tēmām

Ritiniet, lai atklātu

Ikgadējas ilgtspējības atskaites

Savu pirmo ilgtspējības atskaiti mēs publicējām 2005. gadā; tajā ietverta informācija par mūsu ražotnēm un izstrādājumu klāstu. Kopš 2012. gada mūsu ikgadējās ilgtspējības atskaites tiek veidotas atbilstoši GRI vadlīnijām, ietverot visus sociālos, vides un finansiālos aspektus. Tajā ir analizēti vides, sociālie un ekonomiskie aspekti, kas veicina ilgtspējības mērķu sasniegšanu, izmantojot vides pārvaldības sistēmas.

Sustainability report 2022 | Forbo Flooring Systems
Ilgtspējības atskaite

2022

Apskatīt
Annual sustainability report 2021
Ilgtspējības atskaite

2021

Apskatīt
Annual sustainability report 2020
Ilgtspējības atskaite

2020

Apskatīt

Ilgtspējības publikācijas

Papildus ikgadējām ilgtspējības atskaitēm Forbo Flooring Systems piedāvā arī plašu citu publikāciju klāstu. Sadarbojoties ar ārējiem uzņēmumiem, mēs izveidojām brošūras un datu lapas, kas sniedz informāciju par Forbo vides stratēģijām un rezultātiem, lai panāktu maksimālu pārredzamību.

Zemāk varat aplūkot mūsu ilgtspējības publikācijas.

Katra soļa pārredzamība

Pārredzamība ir viens no mūsu ilgtspējības stratēģijas pamatelementiem, tādēļ mēs vēlamies sniegt pierādījumus, ka mūsu grīdas patiesi nodrošina gan vides, gan cilvēku veselības ilgtspējību. Šajā nolūkā ir izveidoti vairāki ziņojumi.

LCA
Dzīves cikla novērtējums mēra izstrādājuma ietekmi uz vidi.

EPD
Izstrādājuma vides deklarācija ietver LCA vienam konkrētam izstrādājumam.

HPD
Veselības preču deklarācijā ir apskatīta mūsu izstrādājumu ietekme uz veselību.

Uzziniet vairāk par LCA, EPD un HPD
Labākas vides radīšana

Uzziniet, ko mēs darām

Kļūšana par ilgtspējīgāko grīdu segumu ražotāju pasaulē

Uzņēmumā Forbo mēs darām visu nepieciešamo, lai ražotu un izplatītu maksimāli ilgtspējīgā veidā. Katrs grīdas segums ietver savus izaicinājumus, un mēs vēlamies jums parādīt, kā Forbo tos risina.

Atklājiet, kā darbojas Forbo