Izvēlēties valsti

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Datu aizsardzības deklarācija

Vispārīga informācija
Interneta vietni ar nosaukumu forbo.com ("Vietne") pārvalda Forbo Holding Ltd ("Forbo"). Šī Datu aizsardzības deklarācija nosaka, kā Forbo apkopo, izmanto un uzglabā Vietnes lietotāju informāciju.

Izmantojot Vietni, jūs automātiski piekrītat tam, ka Forbo apkopo, apstrādā un izmanto jūsu personīgo informāciju šeit minētajos nolūkos. Jūs varat atsaukt piekrišanu jebkurā laikā, apturot iepriekšminēto darbību turpmāku veikšanu.


Informācija, ko Forbo apkopos
Forbo var apkopot lietotāja informāciju gadījumos, kad, piemēram, apmeklējat Vietni, piesakāties jaunumu saņemšanai, vai saistībā ar citām darbībām, pakalpojumiem vai resursiem, kas pieejami Forbo Vietnē.
Forbo necentīsies jūs identificēt un ievāks personīgo informāciju tikai tādā gadījumā, ja labprātīgi izpaudīsiet to Forbo. Jums ir iespēja apmeklēt Vietni anonīmi. Tomēr Forbo var apkopot informāciju par jums ikreiz, kad izmantojat Vietni vai atbildat jaunumiem vai vēstulēm, ko sūtījis Forbo. Gadījumos, kad reģistrēsieties, lai piekļūtu aizsargātai sadaļai, Forbo var lūgt norādīt konkrētu personas informāciju, lai Forbo varētu vadīt attiecības ar lietotāju.
Apmeklējot Vietni, noteikta informācija tehniskos nolūkos tiek automātiski reģistrēta Forbo serverī. Šādā kontekstā var tikt saglabāta jūsu IP adrese vai serveris var reģistrēt jūsu operētājsistēmu, valodas iestatījumus vai izmantoto tīmekļa pārlūka programmu un apmeklētās sadaļas Vietnē. Forbo arī reģistrē tīmekļa vietni, no kuras esat nonācis Vietnē.

Sīkdatnes
Lai sniegtu jums Forbo pakalpojumus, Forbo Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.
Jums ir iespēja liegt sīkdatņu saglabāšanu vai instalāciju, veicot attiecīgas darbības servera iestatījumos. Tomēr Forbo uzsver, ka tādā gadījumā, jums var tikt liegta iespēja izmantot visas Vietnes funkcijas. Vairāk informācijas par sīkdatnēm meklējiet sīkdatņu deklarācijā.

Forbo apkopotās informācijas izmantošana
Jūsu sniegto informāciju Forbo izmantos tikai nolūkā piedāvāt savas preces un pakalpojumus, kā arī lai pielāgotu Vietni jūsu individuālajām prasībām un veiktu tajā pastāvīgus uzlabojumus. Noteikta informācija tiek apkopota statistiskiem mērķiem, kā arī nolūkā uzlabot un attīstīt Vietni nākotnē.

Personīgās informācijas sniegšana
Forbo nepārdos, neizpaudīs un nenodos jūsu personīgo informāciju trešajām pusēm. Tomēr, kā aprakstīts turpmāk, Forbo patur tiesības nodot apkopoto informāciju trešajām pusēm: (i) Daloties ar saistītiem vai pakļautiem uzņēmumiem, kā arī līgumdarbu veicējiem, kam ir saistoša šī Datu aizsardzības deklarācija vai kas ir pakļauti principiem, kas garantē tādu pašu aizsardzību kā šī Datu aizsardzības deklarācija; (ii) Daloties ar pakalpojumu sniedzējiem, kas administrē Vietni vai sniedz citus pakalpojumus, piemēram, uzrauga apmeklējumu skaitu vai veic statistisko analīzi (analītiskie pakalpojumi, piemēram, Google Analytics). Taču Forbo izpaudīs tikai vispārējo informāciju, kas nedod iespēju identificēt mūsu klientus; (iii) Lai aizsargātu Forbo un trešās puses, apkopotā informācija var tikt izpausta atbilstoši saistošām juridiskām prasībām vai gadījumos, kad informāciju nepieciešams izpaust, lai izpildītu Lietošanas noteikumus vai pasargātu Forbo vai trešo pušu tiesības.

Google Analytics
Šī Vietne izmanto Google Analytics — tīmekļa analīzes pakalpojumu, ko sniedz Google Inc. ("Google"). Google Analytics izmanto tā sauktās sīkdatnes, kas ir teksta faili, kas tiek saglabāti jūsu datorā un ļauj analizēt, kā jūs izmantojat Vietni. Sīkdatņu apkopotā informācija par to, kā jūs izmantojat Vietni (kā arī jūsu IP adrese) tiek nosūtīta Google serverim Amerikas Savienotajās Valstīs, kur tā tiek uzglabāta. Google izmantos šo informāciju, lai analizētu jūsu lietošanas paradumus un izveidotu atskaiti par darbībām vietnē, kas tiks nodota vietnes operatoriem, kā arī lai sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar vietnes un tīmekļa izmantošanu. Google nodos šo informāciju arī trešajām pusēm, ja tas ir nepieciešams un to pieļauj atbilstošā likumdošana. Saskaņā ar Google sniegto apliecinājumu jūsu IP adrese nekad netiks saistīta ar citu Google informāciju. Jums ir iespēja liegt sīkdatņu izmantošanu, veicot izmaiņas jūsu tīmekļa pārlūka programmas iestatījumos, taču mēs uzsveram, ka tas var liegt iespēju izmantot visas šīs Vietnes funkcijas. Izmantojot Vietni, jūs piekrītat, ka Google veiks apkopotās informācijas apstrādi iepriekš aprakstītajā veidā un iepriekšminētajos nolūkos. Lai novērstu jūsu informācijas nonākšanu Google Analytics rīcībā, jums ir iespēja uzstādīt deaktivizācijas pievienojumprogrammu jūsu tīmekļa pārlūka programmā.
Google saite

Ja Google AdSense, Google Inc., USA ("Google") piederošs tīmekļa mārketinga pakalpojums izvieto reklāmas šajā Vietnē (teksts, baneris utt.), jūsu tīmekļa pārlūka programma var uzstādīt sīkdatni, ko sūtījis Google vai trešā puse. Google vai trešās puses var saglabāt, apkopot un analizēt šo sīkdatnes informāciju. Turklāt, veicot informācijas apkopošanu, Google AdSense izmanto arī tā sauktos "WebBeacons" (mazus, neredzamus grafiskos attēlus), kas ļauj fiksēt, apkopot un analizēt vienkāršas darbības, piemēram, Vietnes apmeklētību. Sīkdatnes un/vai Web Beacon apkopotā informācija par šīs Vietnes izmantošanu tiek nosūtīta uz Google serveri Amerikas Savienotajās valstīs, kur tā tiek uzglabāta.
Google izmanto iegūto informāciju, lai veiktu analīzi par lietotāju paradumiem saistībā ar AdSense reklāmām. Google var nodot šo informāciju arī trešajām pusēm, ja to pieļauj atbilstošā likumdošana. Google nesaistīs jūsu IP adresi ar citu Google rīcībā esošo informāciju. Jūs varat liegt sīkdatņu saglabāšanu jūsu datora cietajā diskā, kā arī Web Beacon rādījumus. Lai to izdarītu, tīmekļa pārlūka programmas iestatījumos izvēlieties "No cookies accepted" (Internet Explorer lietotājiem jāizvēlas "Extras/Internet Options/Data Privacy/Settings"; Firefox lietotājiem jāizvēlas "Extras/Settings/Data Privacy/Cookies").

Sociālo vietņu grāmatzīmes
Forbo Vietnē tiek izmantotas sociālo vietņu grāmatzīmes, kuras var identificēt pēc attiecīgās vietnes logotipa. Noteiktu sociālo vietņu lietotājiem ir iespēja izmantot sociālo vietņu grāmatzīmes, lai izvietotu noteiktas Forbo saites savos profilos, tādējādi atzīmējot tās vai kopīgojot attiecīgās lapas ar kontaktpersonām. Noklikšķinot uz sociālās vietnes grāmatzīmes, jūs nosūtāt identifikācijas informāciju attiecīgā sociālā tīkla platformai. Ja nevēlaties to darīt, neaktivizējiet sociālu vietņu grāmatzīmes. Lai uzzinātu vairāk par sociālo vietņu iegūtās informācijas apkopošanu vai apstrādi un izmantošanu, lūdzu, iepazīstieties ar attiecīgo sociālo vietņu datu aizsardzības politiku.

Drošības pasākumi
Iegūtā personas informācija tiks aizsargāta saskaņā ar atbilstošiem datu aizsardzības standartiem. Attiecīgā informācija tiek glabāta Forbo pārvaldītajās vietnēs, ja vien tā netiek nodota trešajām pusēm saskaņā ar augstāk minētajiem nosacījumiem.
Apkopoto personas informāciju Forbo saglabā tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, vai saskaņā ar tiesiskā regulējuma prasībām. Apkopotā informācija, kas nav personas informācija, nav pakļauta nekādiem ierobežojumiem.

Datu aizsardzības deklarācijas izmaiņas
Forbo patur tiesības jebkurā laikā mainīt šo Datu aizsardzības deklarāciju. Forbo iesaka regulāri pārskatīt Datu aizsardzības deklarāciju, lai jūs vienmēr būtu informēti par Forbo jaunāko pieeju jūsu personas informācijas aizsardzībai. Apmeklējot Vietni, jūs atzīstat, ka jūsu pienākums ir periodiski pārskatīt Datu aizsardzības deklarāciju un iepazīties ar veiktajām izmaiņām.

Reglamentējošie tiesību akti
Jebkādas domstarpības saistībā ar šīs Vietnes izmantošanu tiek izskatītas saskaņā ar Šveices tiesisko regulējumu un risinātas tiesu instancēs, kurām pakļauts Forbo galvenais birojs ar juridisko adresi Bārā (Šveicē), izslēdzot pretrunīgas tiesiskās prasības.

Jautājumi par Datu aizsardzības deklarāciju
Ja jums ir jautājumi, kas saistīti ar Datu aizsardzības deklarāciju, lūdzu, sazinieties ar mums jebkurā laikā, nosūtot e-pastu uz: communications@forbo.com.

2014. gada augusts