Izvēlēties valsti

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Informācija, kas sniedzama saskaņā ar Šveices tiesisko regulējumu

Forbo Holding Ltd
Lindenstrasse 8
CH-6340 Baar
Šveice
Tālrunis +41 58 787 25 25
Fakss +41 58 787 20 25
E-pasts: info@forbo.com


Lietošanas noteikumi un saistību atruna

Vispārējā informācija
Pieeju Forbo Holding Ltd ("Forbo") piederošajai tīmekļa vietnei www.forbo.com ("Vietne") un tās lietošanu regulē šie noteikumi ("Lietošanas noteikumi"). Forbo patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšējā brīdinājuma mainīt Lietošanas noteikumus.

Apmeklējot Vietni, jūs ("jūs" jeb "Lietotājs") piekrītat šiem Lietošanas noteikumiem.

Saistību atruna
Vietne un tās saturs, viss, ko vietnē lasāt, dzirdat vai redzat, ir izveidots tikai informācijas sniegšanas nolūkā. Forbo cenšas nodrošināt, lai Vietnē publicētā informācija būtu patiesa un aktuāla, tomēr nevar sniegt garantijas par Vietni un tās saturu. Tas nozīmē, ka netiek sniegtas nekādas garantijas par informācijas vai norādītajās saitēs esošo ziņu patiesumu, pilnību, likumību, atbilstību, lietojamību vai pareizību. Forbo negarantē, ka pieeja šai Vietnei būs bez traucējumiem vai ka pieeja netiks pārtraukta.
Forbo nav pienākums dzēst, atjaunināt vai labot novecojušu informāciju. Forbo patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma labot, papildināt vai citādi mainīt Vietnes saturu.

Atbildības ierobežošana
Forbo uzņemsies atbildību par Forbo pārstāvju radīto kaitējumu, kas jums vai trešajai pusei nodarīts tīšas vai izteikti nolaidīgas rīcības rezultātā vai tīšas vai izteikti nolaidīgas bezdarbības rezultātā; tomēr tikai kārtībā, kādu nosaka piemērojamie likumi. No jebkādas citas atbildības, proti, atbildības par rīcību, kas nav uzskatāma par izteikti tīšu vai izteikti nolaidīgu, vai par zaudējumiem, ko radījuši pakalpojuma nodrošinātāji (tostarp līgumdarbu veicēji vai darbinieki), Forbo ir atbrīvots. Par jebkāda veida Vietnes izmantošanu atbild pats Lietotājs.

Ārējās saites
Forbo Vietnē var būt sniegtas saites uz trešo pušu vietnēm. Forbo nepārvalda trešo pušu vietņu saturu un negarantē šī satura likumību, pareizību, lietojamību, atbilstību vai pilnību. Forbo neuzņemas atbildību par trešo pušu nodrošināto saturu vai vietnēm, kā arī vietnēm, kurās publicētas saites uz Forbo Vietni vai atspoguļots tas pats saturs.

Sociālo vietņu grāmatzīmes
Forbo Vietnē tiek izmantotas sociālo vietņu grāmatzīmes, kuras var identificēt pēc attiecīgās vietnes logotipa. Noteiktu sociālo vietņu lietotājiem ir iespēja izmantot sociālo vietņu grāmatzīmes, lai izvietotu noteiktas Forbo saites savos profilos, tādējādi tās atzīmējot vai kopīgojot ar kontaktpersonām. Noklikšķinot uz sociālās vietnes grāmatzīmes, jūs nosūtāt identifikācijas informāciju attiecīgā sociālā tīkla platformai. Personas, kas kopīgo Forbo ziņas/informāciju, izmantojot sociālo vietņu grāmatzīmes, nav tiesīgas runāt Forbo vārdā vai pārstāvēt Forbo. Šīs personas publicē savus uzskatus un viedokli. Turklāt noteikumi, kas minēti šajos Lietošanas noteikumos attiecībā uz ārējām saitēm, ir saistoši arī attiecībā uz sociālo tīklu grāmatzīmēm.

Intelektuālā īpašuma tiesības
Šīs vietnes saturu, proti, attēlus, video, zīmolu attēlus, preču zīmes, saukļu logotipus, grafiskos logotipus, grafiskos mākslas darbus, kopijas, preses relīzes un citu informāciju, aizsargā atbilstošas autortiesības un citi likumi, kuru uzdevums ir nodrošināt intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību. Daļēja vai pilnīga šīs vietnes satura vai izkārtojuma atveidošana, pārraide vai citāda izmantošana bez Forbo Corporate Communications rakstiskas piekrišanas ir aizliegta. Forbo jebkurā laikā var atsaukt jebkādu šāda veida apstiprinājumu, un šāds atsaukums nepadarīs Forbo atbildīgu par jebkāda veida zaudējumiem vai izmaksām.

Datu aizsardzība
Sniedzot savu personas informāciju Forbo, jūs piekrītat, ka šī informācija tiks nosūtīta bez iepriekšējas datu šifrēšanas un ka Forbo ir tiesības šo informāciju saglabāt un izmantot saskaņā ar Forbo Datu aizsardzības noteikumiem. Sīkāka informācija par jūsu personas informācijas aizsardzību ir sniegta zemāk publicētajā Datu aizsardzības deklarācijā.

Datu pārraides drošība
Internets ir globāla nepieciešamība. Izmantojot Vietni vai sazinoties ar mums ar e-pasta vai kontaktinformācijas formas starpniecību vai līdzīgā veidā, jūs piekrītat, ka informācija, ko vēlaties nodot Forbo, tiks pārraidīta bez datu šifrēšanas. Visa šajos kanālos pārraidītā informācija nav konfidenciāla vai pasargāta; tā var tikt pazaudēta, aplūkota, pārtverta vai izmantota trešās puses rīcības rezultātā, un tā var nokļūt ārpus valsts robežām. Globālā tīmekļa darbības un sistēmai piemītošā riska dēļ atbildību par visas informācijas pārraidi uzņematies jūs. Citi noteikumi ir spēkā tikai gadījumā, ja Forbo jums piedāvā šifrētu informācijas pārraidi. Sazinoties ar Forbo elektroniski, jūs piekrītat, ka arī Forbo ar jums sazināsies elektroniski.
Forbo neuzņemsies atbildību par jums nodarīto kaitējumu vai citu kaitējumu saistībā ar ziņojumiem Forbo, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot e-pastu vai citu elektroniskās saziņas sistēmu.

Noteicošie tiesību akti
Jebkādas domstarpības saistībā ar šīs Vietnes izmantošanu tiek izskatītas saskaņā ar Šveices tiesisko regulējumu un risinātas tiesu instancēs, kurām pakļauts Forbo galvenais birojs ar juridisko adresi Bārā (Šveicē), izslēdzot pretrunīgos tiesību aktu noteikumus.

2014. gada augusts