Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

eurocol
682 MAJOLICOL

682

Superelastische pastategellijm met hoge aanvangskleefkracht en zeer gunstig verbruik. Ideaal voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels op vrijwel elke wand van cement, gips, plaatmateriaal of bestaand tegelwerk. Geschikt voor binnen en buiten.

682-majolicol.jpg
 • pdf-productspecificatie.pdf

  pdf-productspecificatie.pdf

 • 682-veiligheidsblad nl.pdf

  682-veiligheidsblad nl.pdf

 • dop-verklaring-nl.pdf

  dop-verklaring-nl.pdf

Producttypering

Superelastische pastategellijm.
Basis : Acrylaatdispersie in gebruiksklare pastavorm.
Kleur : Geel.

Productvoordelen:
 • Zeer gunstig verbruik
 • Binnen en buiten toepasbaar
 • Na afbinding ongevoelig voor vorst
 • Vochtbestendig
 • Superelastisch
 • Hoge aanvangskleefkracht
 • Uitermate geschikt voor buitengeveltoepassing

Prestaties en eigenschappen

Alkalibestendigheid : 682 Majolicol is bestand tegen een alkalisch milieu.
Classificatie : D2TE conform NEN EN 12004. Een superelastische pastategellijm met een verhoogd standvermogen en een verlengde open tijd.
Soortelijk gewicht : 1,4 kg/l.
Verbruik : Ca. 0,9 kg/m² bij toepassing van normale wandtegels op vlakke ondergronden.

Wij voldoen aan de nationale milieuregelgeving (Bouwstoffenbesluit) en de Europese richtlijnen (CE-markering).

Toepassing

Toepassing:

Voor het verlijmen van:

 • wandtegels
 • DHG- en grestegels
 • mozaïek
 • natuursteen
 • bouw- en isolatieplaten
 • steenstrips.

Lichtgekleurd natuursteen en glasmozaïek verlijmen met 681 Marmercol of 711 Uniflex.

Op nagenoeg alle wanden, zoals:

 • cementgebonden ondergronden
 • gipsgebonden ondergronden
 • diverse plaatmaterialen
 • buitengevelisolatiesystemen
 • bestaand tegelwerk.

Verwerking

Open tijd : Binnen 20-30 minuten de tegels in het lijmbed plaatsen, afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, ondergrond en type tegel.
Wachttijd : Er kan zonder wachttijd worden gewerkt.
Verwerkingstemperatuur : Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de omgeving als de ondergrond). De klimatologische omstandigheden gedurende de uitvoering van de werkzaamheden, maar ook daarna, zijn in grote mate bepalend voor de uiteindelijke kwaliteit van het tegelwerk. Het lijmen van de tegels is het meest ideaal bij temperaturen vanaf 10 °C tot max. 25 °C. Derhalve is het aan te bevelen om buitentegelwerk in het voorjaar te laten plaatsvinden. Wij adviseren om niet te lijmen bij temperaturen beneden de 5 °C.
Afbindtijd : Minimaal 24 uur. Bij het verlijmen van DHG- en grestegels minimaal 48 uur aanhouden. Afbinding en het bereiken van de eindsterkte van de lijm zijn geheel afhankelijk van de temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, ondergrond en type tegel. Gedurende de afbinding van de lijm dient de temperatuur overdag en 's nachts boven de 5 °C te blijven.
Opslag : Vorstvrij opslaan en beschermen tegen temperaturen > 35 °C.
Houdbaarheid : 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende verpakking na gebruik goed sluiten.
Vochtbestendigheid : Zeer geschikt voor toepassing in de zgn. "natte ruimten" en op buitengevels. Onder water (zwembassins) kan de lijm niet worden toegepast.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Verbruik:
Ca. 0,9 kg/m² bij toepassing van normale wandtegels op vlakke ondergronden.


Ondergrond:
 • 682 Majolicol is geschikt voor vrijwel alle wanden, welke schoon, stof- en vetvrij, vlak en droog zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 352.
 • Steenachtige wanden eventueel uitvlakken met 658 Wandoforte of 955 Wandostuc.
 • Vochtabsorberende en enigszins afzandende wanden voorstrijken met 099 Dispersieprimer.
 • Gesloten ondergronden (binnen), zoals bestaand tegelwerk voorzetten met de te gebruiken pastategellijm of voorstrijken met 051 Europrimer Quartz.
 • Gipspleister dient, conform de voorschriften van de fabrikanten van gipspleisters, een laagdikte van minimaal 10 mm te hebben.
 • Voor het afbinden van de lijm is het noodzakelijk dat de tegel en/of ondergrond vocht kan opnemen.
 • Ondergronden dienen geschikt te zijn voor de beoogde toepassing.
 • Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.


Gebruiksaanwijzing:

Gebruiksaanwijzing in binnensituaties:

 • De lijm op de wand aanbrengen en rillen vormen met de voorgeschreven lijmkam (zie verbruik/vertanding).
 • De tegels direct met een schuivende beweging in het verse lijmbed plaatsen. Op gesloten ondergronden de lijm 10-15 minuten laten “aantrekken”, alvorens de tegels te plaatsen.
 • Na droging van de lijm (minimaal 24-48 uur) afvoegen met een Eurocol voegproduct.
 • Gereedschap en handen direct reinigen met water.

Gebruiksaanwijzing in buitensituaties:

 • De vlakheid van de ondergrond en type tegel/steenstrip zijn bepalend voor de keuze van de vertanding van de lijmkam.
 • De lijm op de wand aanbrengen en rillen vormen met de voorgeschreven lijmkam (zie verbruik/vertanding).
 • De tegels direct met een schuivende beweging in het verse lijmbed plaatsen.
 • Voor tegelwerk op buitengevels de tegels zodanig verlijmen dat een minimum lijmcontactvlak van 80% wordt bereikt (gelijkmatig verdeeld over de achterzijde van de tegel).
 • Na droging van de lijm (minimaal 24-48 uur) afvoegen met een Eurocol voegproduct.
 • Gereedschap en handen direct reinigen met water.

Details:

 • De ondergrond en het tegelwerk beschermen tegen negatieve weersinvloeden, zoals vochtinslag, vorst ed., om een goede afbinding van de gebruikte producten te kunnen garanderen. Dit geldt vanaf het moment van aanbrengen van de tegels tot en met de afbinding van het voegmateriaal, inclusief eventuele (dilatatie)kit.
 • Vorst is funest voor de 682 Majolicol in de afbindfase. In de periode van uitvoering, september t/m februari, is de kans op vorst groot. Indien de plaatselijke weersvoorspelling aangeeft dat de temperatuur, binnen 4 dagen na het lijmen onder nul komt, dienen er afdoende afschermende maatregelen te worden genomen om de lijm overdag en 's nachts te beschermen tegen vorst. Bijvoorbeeld door het inpakken van de steigers i.c.m. heaters, warmtedekens, oid. Indien een vorstvrije omgeving niet kan worden gegarandeerd, dient het lijmen te worden gestaakt.

Verbruik/vertanding pastategellijmen:

De vlakheid van de ondergrond en type tegel zijn bepalend voor de keuze van de vertanding van de lijmkam. Voor binnenwanden is een minimum lijmcontactvlak van 60% vereist (gelijkmatig verdeeld over de achterzijde van de tegel). Voor tegelwerk op buitengevels de tegels zodanig verlijmen dat een minimum lijmcontactvlak van 80% wordt bereikt (gelijkmatig verdeeld over de achterzijde van de tegel). 

Vertanding nr. 18 : Verbruik ca. 1,3 kg/m² 
Vertanding nr. 19, 4x4 mm : Verbruik ca. 1,8 kg/m² 
Vertanding nr. 12, 6x6 mm : Verbruik ca. 2,5 kg/m²

Bevat methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.


Instructiefilm:
Klik hier

Kwaliteit en garantie

Milieu en gezondheid

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
Veiligheidsbladen : Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons veiligheidsblad). Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen. Voor verdere veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.


Rekenmodel

Bestek

Artikelgegevens

ArtikelOmschrijvingVerpakkingEAN-codeMin. bestelh.
682MajolicolEmmer à 14 kg8 710345 682015
682MajolicolEmmer à 7 kg8 710345 008303
682MajolicolEmmer à 4 kg8 710345 008310
682Majolicol12x1,5 kg emmer 8 710345 682053
682Majolicol1,5 kg emmer8 710345 00832712 stuks

Instructievideo

Informatievideo over het verwerken van 682 Majolicol