Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

eurocol
615 EUROSTAR LINO EC

615

Zeer emissiearme, snelhechtende, stroomgeleidende linoleumlijm voor het installeren van stroomgeleidend linoleum (o.a. Ohmex) op een geëgaliseerde ondervloer in combinatie met 801 Eurostrip EC en 041 Europrimer EC. Geleidingsweerstand: < 3.10 5 Ω. . Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten. Geschikt voor binnen.

615-eurostar-lino-ec.jpg
 • 615-veiligheidsblad nl.pdf

  615-veiligheidsblad nl.pdf

 • 615-ec 1 plus licentie nl.pdf

  615-ec 1 plus licentie nl.pdf

 • epdfeica-615 eurostar lino ec-nl.pdf

  epdfeica-615 eurostar lino ec-nl.pdf

 • pdf-productspecificatie.pdf

  pdf-productspecificatie.pdf

Producttypering

Zeer emissiearme, snelhechtende, stroomgeleidende linoleumlijm voor het installeren van stroomgeleidend linoleum (o.a. Ohmex) op een geëgaliseerde ondervloer in combinatie met 801 Eurostrip EC en 041 Europrimer EC. Geleidingsweerstand: < 3.10 5 Ω. . Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten. Geschikt voor binnen.
Basis : Hoogwaardige acrylaatdispersie.
Kleur : Grijs.
Consistentie : Pasteus.

Productvoordelen:
 • EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
 • Onbrandbaar
 • Optimaal verwerkersvriendelijk
 • Hoge aanvangskleefkracht
 • Gunstig verbruik
 • Bureaurolstoelvast
 • Geleidingsweerstand < 3.105 Ohm (EN 13 415)

Prestaties en eigenschappen

Brandbaarheid : Niet brandbaar.
Consistentie : Pasteus.
Geleidingsweerstand : < 3.105 Ohm , gemeten volgens EN 13 415.
Soortelijk gewicht : 1,13 kg/l.
Verbruik : 260 - 300 g/m². 

Toepassing

Toepassing:

Voor het stroomgeleidend verlijmen van:

 • stroomgeleidend linoleum op een geëgaliseerde ondervloer.

Voor een optimale geleiding de 615 Eurostar Lino EC toepassen in combinatie met 041 Europrimer EC en 801 Eurostrip EC. Raadpleeg vooraf eveneens de technische productinformatiebladen van de 041 Europrimer EC en 801 Eurostrip EC.


Verwerking

Gereedschap : Lijmkam met vertanding TKB S2 (wordt meegeleverd).
Open tijd : 10-20 minuten.*
Wachttijd : Geen.
Afbindtijd : 24 uur.*
Opslag : Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid : 15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Vorstgevoelig : Ja.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Verbruik:
260 - 300 g/m². 

Ondergrond:
 • 615 Eurostar Lino EC is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365. De ondervloer dient bij voorkeur geëgaliseerd te zijn met één van de Eurocol egalisatiemiddelen.
 • Op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisatielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
 • Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.


Gebruiksaanwijzing:
 • Voor gebruik de lijm goed doorroeren.
 • De lijm opbrengen met de meegeleverde getande lijmkam (grove vertanding TKB S2).
 • Op absorberende ondervloeren de vloerbedekking direct in het natte lijmbed plaatsen. Op weinig absorberende ondervloeren een wachttijd van 10 - 30 minuten aanhouden (afhankelijk van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid).
 • Eventuele droogwallen niet dubbelzijdig insmeren, maar in het normale lijmbed plaatsen. Daarna zorgvuldig walsen, eerst in de breedterichting en daarna in de lengterichting.
 • Kopse kanten, eventuele droogwallen en lengtenaden stevig aandrukken.
 • Op weinig absorberende ondervloeren dient na ca. 15 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt.
 • Verse lijmvlekken direct met water verwijderen.

Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur :18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15º - max. 20 ºC .
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%

Vloerverwarming:
615 Eurostar Lino EC kan op vloerverwarming worden toegepast.  Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming laag- of uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

Meer informatie:

 • Buiten gebruik van kinderen houden.
 • Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
 • Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
 • Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
 • Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
 • Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
 • Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
 • Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
 • Het product bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en     2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.


Kwaliteit en garantie

Milieu en gezondheid

Gevarenklasse : Geen.
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.


DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

 • S067 / B067 / U067
  Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.


Rekenmodel

Bestek

Artikelgegevens

ArtikelOmschrijvingVerpakkingEAN-code
615Eurostar Lino EC Emmer à 11 kg 8 710345 615204 


Verkooppunten