Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

eurocol
041 EUROPRIMER EC

041

Stroomgeleidend, gebruiksklare voorstrijkmiddel ter vervanging van een zeer uitgebreid koperbandsysteem op een geëgaliseerde ondergrond. In de regel zal het niet nodig zijn om meer dan 1 meter 801 Eurostrip EC per 30 m² toe te passen en te laten aarden. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten. Geschikt voor binnen.

041-europrimer-ec.jpg
 • pdf-productspecificatie.pdf

  pdf-productspecificatie.pdf

 • 041-veiligheidsblad nl.pdf

  041-veiligheidsblad nl.pdf

Producttypering

Stroomgeleidend, gebruiksklare voorstrijkmiddel ter vervanging van een zeer uitgebreid koperbandsysteem op een geëgaliseerde ondergrond. In de regel zal het niet nodig zijn om meer dan 1 meter 801 Eurostrip EC per 30 m² toe te passen en te laten aarden. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten. Geschikt voor binnen.
Basis : Polyacrylaatdispersie.
Kleur : Zwart.
Consistentie : Dun vloeibaar.

Productvoordelen:
 • Onbrandbaar
 • EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
 • Geschikt c.m. vloerverwarming
 • Gunstig verbruik
 • Geleidingsweerstand < 3.105 Ohm (EN 13 415)

Prestaties en eigenschappen

Brandbaarheid : Niet brandbaar.
Consistentie : Dun vloeibaar.
Geleidingsweerstand : < 3.105 Ohm , gemeten volgens EN 13 415.
Soortelijk gewicht : 1,0 kg/l.
Verbruik : 120 - 150 g/m².

Toepassing

Toepassing:
 • Voorstrijkmiddel ter vervanging van het koperbandsysteem bij het verlijmen van stroomgeleidende vloerbedekking op een geëgaliseerde ondergrond.
 • In combinatie met de stroomgeleidende vloerbedekking en de stroomgeleidende vloerbedekkingslijmen wordt een goede geleidingsweerstand bereikt.
 • In de regel zal het niet nodig zijn om meer dan 1 m¹ 801 Eurostrip EC per 30 m² toe te passen en te laten aarden. - Grotere oppervlakken dienen van een ringleiding voorzien te worden, waarbij de vakken niet groter zijn dan 30 m².
 • 041 Europrimer EC mag niet onder Nora rubber worden toegepast.

Verwerking

Gereedschap : Vachtroller of kwast.
Verwerkingstemperatuur : 
Opslag : Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid : 15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd : 3-5 uur.*
Vorstgevoelig : Ja.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Verbruik:
120 - 150 g/m².

Ondergrond:
 • 041 Europrimer EC is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365. De ondervloer dient geëgaliseerd te zijn met één van de Eurocol egalisatiemiddelen.
 • Anhydrietvloeren vooraf met 049 Europrimer ABS voorstrijken, daarna 041 Europrimer EC aanbrengen.
 • Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.


Gebruiksaanwijzing:
 • De inhoud van de verpakking voor gebruik goed schudden.
 • Het voorstrijkmiddel met een vachtroller en/of kwast gelijkmatig en dekkend over het gehele oppervlak van de geëgaliseerde vloer aanbrengen (plasvorming dient te worden voorkomen).
 • De aangebrachte 041 Europrimer EC dient altijd met 801 Koperband te worden geaard. Op iedere 30 m² 1 meter 801 Eurostrip EC aanbrengen. Bij grotere oppervlakken dient overeenkomstig meer koperband als ringleiding te worden aangebracht. Het koperband door een erkend elektricien laten aansluiten op de aardleiding.
 • Verse vlekken direct met water verwijderen.

Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Meer informatie:

 • Buiten gebruik van kinderen houden.
 • Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
 • Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
 • Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
 • Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
 • Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
 • Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
 • Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
 • Het product bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on     [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.


Kwaliteit en garantie

Milieu en gezondheid

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.


DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

 • S067 / B067 / U067
  Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.


Rekenmodel

Bestek

Artikelgegevens

ArtikelOmschrijvingVerpakkingEAN-code
041Europrimer EC Can à 10 kg 8 710345 041010


Verkooppunten