Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

eurocol
609 EUROSTAR TEX

609

Snelhechtende lijm met hoge aanvangskleefkracht voor het verlijmen van tapijt (o.a. met rug van natuurlijk jute en synthetisch weefsel) en naaldvilt op o.a. absorberende en slecht absorberende ondervloeren zoals oude, watervaste lijmrestanten, epoxyvloeren, gecoate vloeren, monolietvloeren, bestaande harde vloerbedekking (renovatieprojecten) maar ook op geëgaliseerde vloeren. Hoge afbindsnelheid. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

609-eurostar-tex.jpg
 • epdfeica-609 eurosafe tex-nl.pdf

  epdfeica-609 eurosafe tex-nl.pdf

 • pdf-productspecificatie.pdf

  pdf-productspecificatie.pdf

 • gev emicode ec 1plus licentie 609 eurostar tex-nl.pdf

  gev emicode ec 1plus licentie 609 eurostar tex-nl.pdf

 • 609-veiligheidsblad nl.pdf

  609-veiligheidsblad nl.pdf

Producttypering

Snelhechtende lijm met hoge aanvangskleefkracht voor het verlijmen van tapijt (o.a. met rug van natuurlijk jute en synthetisch weefsel) en naaldvilt op o.a. absorberende en slecht absorberende ondervloeren zoals oude, watervaste lijmrestanten, epoxyvloeren, gecoate vloeren, monolietvloeren, bestaande harde vloerbedekking (renovatieprojecten) maar ook op geëgaliseerde vloeren. Hoge afbindsnelheid. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.
Basis : Hoogwaardige acrylaatdispersie.
Kleur : Beige.
Consistentie : Pasteus.

Productvoordelen:
 • EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)     
 • Onbrandbaar
 • Optimaal verwerkersvriendelijk
 • Hoge aanvangskleefkracht
 • Gunstig verbruik
 • Hoge afbindsnelheid
 • Bureaurolstoelvast

Prestaties en eigenschappen

Brandbaarheid : Niet brandbaar.
Classificatie : GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Consistentie : Pasteus.
Soortelijk gewicht : 1,53 kg/l.
Verbruik : 300 - 500 g/m², afhankelijk van de rugkwaliteit en de ondervloer.

Toepassing

Toepassing:

Voor het verlijmen van tapijt (o.a. met een rug van natuurlijk jute, synthetisch weefsel) en naaldvilt op o.a. absorberende en slecht absorberende ondervloeren zoals:

 • oude, watervaste lijmrestanten
 • epoxyvloeren
 • gecoate vloeren
 • monolietvloeren
 • bestaande harde vloerbedekkingen
 • zand-cement dekvloer
 • anhydrietvoeren
 • geëgaliseerde vloeren

Verwerking

Gereedschap : Eurocol lijmkam nr. 850/vertanding B1. Bij sterk gestructureerde rugkwaliteiten en/of niet geheel verwijderde lijmrillen een grovere vertanding aanhouden (vertanding B2 of B3).
Open tijd : 10-30 minuten.*
Wachttijd : Geen.
Afbindtijd : 24 uur.*
Opslag : Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid : 15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Vorstgevoelig : Ja.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Verbruik:
300 - 500 g/m², afhankelijk van de rugkwaliteit en de ondervloer.

Ondergrond:
 • 609 Eurostar Tex is geschikt voor elk type ondervloeren en op oude, geschuurde lijmrestanten, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
 • Volledig gesloten ondervloeren vereisen een dampdoorlaatbare vloerbedekking.
 • Bij toepassing van vulstofvrij tapijt en tapijt met een rug van polyolefine weefsel op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisatielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
 • Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.


Gebruiksaanwijzing:
 • Bestaande lijmrestanten dienen watervast te zijn en vooraf grondig geschuurd te worden.
 • Vervolgens de ondervloer zorgvuldig stofvrij maken met een industriestofzuiger.
 • De lijm opbrengen met een normaal getande lijmkam (Eurocol 850 lijmkam/vertanding B1). Bij sterk gestructureerde rugkwaliteiten en/of niet geheel verwijderde lijmrillen een grovere vertanding gebruiken (vertanding B2 of B3).
 • Op absorberende ondervloeren de vloerbedekking direct in het natte lijmbed plaatsen. Op weinig absorberende ondervloeren een wachttijd van 10-30 minuten aanhouden (afhankelijk van absorptievermogen ondervloer, temperatuur en relatieve luchtvochtigheid).
 • De vloerbedekking zorgvuldig walsen. Kopse kanten en lengtenaden stevig aandrukken.
 • Op weinig absorberende ondervloeren, bij niet-absorberende rugkwaliteiten en/of onder minder ideale verwerkingsomstandigheden dient na ca. 15 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt (afhankelijk van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid).
 • Verse lijmvlekken direct met water verwijderen.

Meer informatie:

 • Buiten gebruik van kinderen houden.
 • Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
 • Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
 • Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
 • Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
 • Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
 • Het product bevat methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone (3:1) en benzisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 ºC.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.

Vloerverwarming:
609 Eurostar Tex kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag.

Meer informatie:

 • Buiten gebruik van kinderen houden.
 • Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
 • Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
 • Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
 • Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
 • Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
 • Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
 • Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website eurocol.nl.
 • Het product bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.Kwaliteit en garantie

Milieu en gezondheid

Gevarenklasse : Geen.
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.


DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

 • S067 / B067 / U067
  Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.


Rekenmodel

Bestek

Artikelgegevens

ArtikelOmschrijvingVerpakkingEAN-code
609Eurostar TexEmmer à 14 kg 8 710345 609708 


Verkooppunten