Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

eurocol
509 EUROSAFE TEX

509

Snelhechtende lijm met een hoge aanvangskleefkracht voor het verlijmen van naaldvilt of tapijt met een rug van synthetische weefsel of natuurlijk jute.

509-eurosafe-tex.jpg
 • epdfeica- 509 eurosafe tex-nl.pdf

  epdfeica- 509 eurosafe tex-nl.pdf

 • pdf-productspecificatie.pdf

  pdf-productspecificatie.pdf

 • 509-veiligheidsblad nl.pdf

  509-veiligheidsblad nl.pdf

Producttypering

Snelhechtende lijm met een hoge aanvangskleefkracht voor het verlijmen van naaldvilt of tapijt met een rug van synthetische weefsel of natuurlijk jute.
Basis : Kunstharsdispersie.

Productvoordelen:
 • Onbrandbaar
 • Optimaal verwerkersvriendelijk
 • Hoge aanvangskleefkracht
 • Gunstig verbruik
 • Bureaurolstoelvast

Prestaties en eigenschappen

Brandbaarheid : Niet brandbaar.
Soortelijk gewicht : 1,55 kg/l.
Verbruik : 325 - 425 g/m². 

Toepassing

Toepassing:

Voor het verlijmen van:

 • tapijt met een rug van synthetisch weefsel
 • tapijt met een rug van natuurlijk jute
 • naaldvilt
 • vulstofvrij tapijt.

Verwerking

Gereedschap : Eurocol 850 lijmkam/vertanding B1.
Open tijd : 15-30 minuten.*
Wachttijd : 0-10 minuten.*
Afbindtijd : 24 uur.*
Opslag : Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid : 15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Vorstgevoelig : Ja.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Verbruik:
325 - 425 g/m². 

Ondergrond:
 • 509 Eurosafe Tex is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365. 
 • Volledig gesloten ondervloeren vereisen een doorlaatbare vloerbedekking. 
 • Bij toepassing van vulstofvrij tapijt op een volledig gesloten ondervloer vooraf een egalisatielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
 • Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.


Gebruiksaanwijzing:
 • De lijm opbrengen met een normaal getande lijmkam (Eurocol 850 lijmkam/vertanding B1).
 • Op absorberende ondervloeren de vloerbedekking direct in het natte lijmbed plaatsen. Op weinig absorberende of gesloten ondervloeren een wachttijd van ca. 10 minuten aanhouden (afhankelijk van absorptievermogen ondervloer, temperatuur en relatieve luchtvochtigheid).
 • Bij het verlijmen van vulstofvrij tapijt, een wachttijd van ca. 20 minuten aanhouden, alvorens de vloerbedekking in het lijmbed te plaatsen. Uitsluitend toepassen op absorberende ondervloeren.
 • De vloerbedekking zorgvuldig walsen. Kopse kanten en lengtenaden stevig aandrukken.
 • Op weinig absorberende ondervloeren, bij niet-absorberende rugkwaliteiten en/of onder minder ideale omstandigheden dient na ca. 15 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt (afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, ondervloer en type vloerbedekking).
 • Verse lijmvlekken direct met water verwijderen.

Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 ºC.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.

Vloerverwarming:
509 Eurosafe Tex kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming laag- of uitschakelen, minimaal 24 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

Meer informatie:

 • Buiten gebruik van kinderen houden.
 • Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
 • Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
 • Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
 • Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
 • Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
 • Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
 • Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
 • Het product bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.


Milieu en gezondheid

Gevarenklasse : Geen.
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.


Rekenmodel

Bestek

Artikelgegevens

ArtikelOmschrijvingVerpakkingEAN-code
509Eurosafe TexEmmer à 15 kg8 710345 521406


Verkooppunten