Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

eurocol
154 EUROWOOD MS SF ULTRA

154

1-component STP parketlijm met hoge schuifsterkte. Een watervrije, oplosmiddelvrije parketlijm op STP-basis voor het verlijmen van genormaliseerd parket. Met name voor gestandaardiseerd staafparket, mozaiëk-, hoogkantlamelparket (ook 10 mm hoogkant lamel), massieve planken, 10 mm massief parket, bamboeparket, rookeiken (geurneutraal), meerlaags parket, tafelparket, met name oppervlaktebehandeld op gestandaardiseerde cementaire en calciumsulfaatgebonden dekvloeren, gietasfaltdekvloeren, geschikte gipsvezelplaten, houtplaatmateriaal, ontkoppelings- en isolerende onderlagen, niet-zuigende ondergronden (vast liggende keramiek en natuursteenplaten, betontegels).

154_eurowood%20ms%20sf%20ultra_medium.jpg
 • pdf-productspecificatie.pdf

  pdf-productspecificatie.pdf

 • 154-veiligheidsblad nl.pdf

  154-veiligheidsblad nl.pdf

Producttypering

Harde, schuifvaste en krimpvrij uithardende, water- en oplosmiddelvrije parketlijm.
Basis : Bevat gemodificeerde silaan-prepolymeren en minerale vulstoffen.
Kleur : Lichtbruin.
Consistentie : Pasteus.

Productvoordelen:
 • Lijmril met hoge schuifsterkte (ISO 17178) in uitgeharde toestand
 • Snellere stevigheidsontwikkeling
 • Gemakkelijk verwijderbaar van gelakte oppervlakken van afgewerkte parketelementen
 • Watervrij en oplosmiddelvrij (daarom krimpvrij uithardend)
 • Zeer emissiearm, Emicode EC 1 Plus
 • In het bijzonder voor ecologisch bouwen
 • Reduceert contactgeluidisolatie tot een minimum, geschikt voor gebruik op vloerverwarming
 • Compenseert geringe zwel- en krimpbewegingen van het hout zonder een nadelige invloed op de ondergrond uit te oefenen
 • Geen bestanddelen met migratievermogen, daarom krimpvrij en uithardend zonder wisselwerkingen met oppervlaktematerialen.

Prestaties en eigenschappen

Consistentie : Pasteus.
Soortelijk gewicht : 1,6 kg/l.
Vorstbestendigheid : Ja.
Verbruik : TKB/B3    : 800 - 1000 g/m².
TKB/B11  : 1000 - 1200 g/m² (op ontkoppelingsonderlagen moet uitgegaan worden van een hoger verbruik).

Toepassing

Toepassing:

Voor het lijmen van:

 • Gestandaardiseerd staafparket en mozaiëk-, hoogkantlamelparket (ook 10 mm hoogkantlamel)
 • Massieve planken
 • 10 mm massief parket, bamboeparket en rookeiken (geurneutraal)
 • Meerlaags parket, tafelparket (met name oppervlaktebehandeld)

Voor het lijmen op gestandaardiseerde:

Cementaire en calciumsulfaatgebonden dekvloeren, gietasfaltdekvloeren, geschikte gipsvezelplaten, houtplaatmateriaal, ontkoppelings-, isolerende onderlagen, niet-zuigende ondergronden (vast liggende keramiek en natuursteenplaten, betontegels).


Verwerking

Gereedschap : Getande spatel, afhankelijk van parketformaat en ondergrond.
Verwerkingstijd : Inlegtijd is circa 20 minuten.
Afbindtijd : 24-48 uur, afhankelijk van aangebrachte hoeveelheid en ondergrond.
Houdbaarheid : ca. 12 maanden ongeopend, in de originele verpakking, na opening onmiddellijk verwerken.
Vochtbestendigheid : Goed.
Reiniger : In verse toestand met een universeel reinigingsmiddel.
Vorstbestendig : Ja.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Verbruik:
TKB/B3    : 800 - 1000 g/m².
TKB/B11  : 1000 - 1200 g/m² (op ontkoppelingsonderlagen moet uitgegaan worden van een hoger verbruik).

Ondergrond:
De ondergrond moet onder andere voldoende stevigheid, draagvermogen en vormstabiliteit bezitten, duurzaam droog en vrij van scheuren zijn. Slecht hechtende lagen dienen verwijderd te worden. Gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld.

Gebruiksaanwijzing:

Oppervlaktehuid die zich mogelijk in de emmer heeft gevormd, verwijderen, niet eronder roeren! Lijm met behulp van getande lijmkam gelijkmatig op de ondervloer aanbrengen. Parket in de verse lijm plaatsen, daarbij dient er voldoende lijmoverdracht op de achterzijde van het parket plaats te vinden. Bij parketelementen zonder messing en groef dient er op gelet te worden dat er een volledige lijmoverdracht plaatsvindt om holtes onder het parket, in het bijzonder bij achterfrezingen, te voorkomen. Hierbij geen lijm tussen de elementen drukken om voegaftekeningen door de lijm te voorkomen. Het langdurig drijven van de elementen tijdens het leggen is inherent aan het product. Hier dient verwerkingstechnisch op gelet te worden. Opmerkingen over geschikte verzegelingen in acht nemen! Een afstand tot de wand van ten minste 15 mm dient te worden aangehouden. Schuren en verzegelen na ca. 24-48 uur. De schuurbaarheid vertraagt bij een dichte ondergrond en/of het aanbrengen van een grote hoeveelheid lijm met maximaal twee dagen. Bij een lage luchtvochtigheid en/of lage temperatuur vertraagt de uitharding. Hiermee dient rekening te worden gehouden wanneer er aansluitend geschuurd wordt.

Opmerkingen:

Lijm is in de verpakking vochtgevoelig. Ter bescherming tegen luchtvochtigheid als niet alle lijm wordt gebruikt: lijm onmiddellijk na het einde van de werkzaamheden met bijgevoegde folie afdekken en de verpakking goed afsluiten. Legadviezen van parketfabrikanten in acht nemen! Technische informatie en veiligheidsinformatieblad in acht nemen!

Samenstelling:

Bevat gemodificeerde silaan-prepolymeren, minerale vulstoffen, additieven. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Tijdens en na de verwerking/droging voor grondige ventilatie zorgen! Eten, drinken en roken tijdens de verwerking van het product vermijden. Bij contact met ogen of huid grondig met water afspoelen. Niet in de riolering, in waterlopen of in de bodem laten terechtkomen. Alleen compleet geledigde verpakkingen laten recyclen. Ingedroogde materiaalresten mogen als huisvuil afgevoerd worden. Tijdens het hardingsproces komt methanol vrij. Beschermende handschoenen dragen.

 • Kan een allergische reactie veroorzaken.
 • Veiligheidsinformatieblad op aanvraag verkrijgbaar!
 • Alleen voor professionele gebruikers!

Bevat reactiemassa van bis-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)-sebacaat en methyl-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)-sebacaat. Kwaliteit en garantie

Milieu en gezondheid

Gevarenklasse : Geen.


DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

 • S067 / B067 / U067
  Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.


Rekenmodel

Bestek

Artikelgegevens


ArtikelOmschrijvingVerpakkingEAN-code
154Eurowood MS SF Ultra Emmer à 16 kg8 710345 154000