Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

eurocol
145 EUROMIX WOOD EXTRA

145

Gemakkelijk verstrijkbare 2-componenten PUR-lijm met een zeer goed vulvermogen, ideaal voor het verlijmen van parket. Parket kan al na 8 tot 10 uur worden geschuurd en gelakt. In houtkleur (eiken), met lange verwerkingstijd.

145_euromix wood extra with hardener_medium.jpg
 • 145b-veiligheidsblad nl.pdf

  145b-veiligheidsblad nl.pdf

 • 145a-veiligheidsblad nl.pdf

  145a-veiligheidsblad nl.pdf

 • pdf-productspecificatie.pdf

  pdf-productspecificatie.pdf

Producttypering

Gemakkelijk verstrijkbare 2-componenten PUR-lijm met een zeer goed vulvermogen, ideaal voor het verlijmen van parket. Parket kan al na 8 tot 10 uur worden geschuurd en gelakt. In houtkleur (eiken), met lange verwerkingstijd.
Basis : 2-componenten PUR met isocyanaatharder.
Kleur : Beige (A-component), bruin (B-component).
Consistentie : Pasteus.

Productvoordelen:
 • Volgens ISO 17178 hard en krimpvrij uithardende, water- en oplosmiddelvrije parketlijm op basis van 2-componenten PUR.
 • Voor het verlijmen van niet-gestandaardiseerd parket, zoals stroken-, mozaïek-, hoogkantlamelparket (ook 10 mm dik), standaard massieve vloerdelen, massief houten planken en lamelparketproducten, meerlaags- en tafelparket. Ook geschikt voor de houtsoort bamboe.
 • De verlijming gebeurt op gestandaardiseerde cement- en calciumsulfaatgebonden dekvloeren, volledig geschuurde dekvloeren van gietasfalt, geschroefde houten platen (V100 P4-P7, OSB 2 - 4) en droge dekvloeren, alsmede op goedgekeurde Eurocol-ontkoppelingsmatten en isolatieondervloeren (bijv. 823 Eurofloor Reno, 820/821 Eurofloor Comfort, 804 Reno Fleece) die geschikt zijn voor het leggen van parket, maar ook op niet-absorberende ondergronden (bijv. vastliggend en gereinigd keramiek, natuursteenplaten, betontegels, metalen).
 • Kan ook worden gebruikt op speciale, niet-geschuurde, reactieve primers van Eurocol.
 • Deze lijm heeft een lange afbindtijd. Daardoor is het zeer geschikt voor parket van grootformaat.
 • Het is een hoog belastbare en snel uithardende lijm die gekenmerkt wordt door een langere verwerkingstijd.
 • Met een lichtbruine houtkleur.
 • Parket kan na 8 tot 10 uur geschuurd en afgedicht worden.
 • De lijm is geschikt voor gebruik op vloerverwarming.
 • Voor gebruik binnenshuis.
 • Zeer emissiearme parketlijm. Gecertificeerd conform EMICODE EC 1PLUS
 • Emissiegetest bouwproduct conform het DIBt-principe.

Prestaties en eigenschappen

Consistentie : Pasteus.
Speciale eigenschap : Zeer lange verwerkingstijd.
Vorstbestendigheid : Ja.
Verbruik : Afhankelijk van het formaat parket en de ondervloer,
ca. 800 - 900 g/m² (TKB/B3)
ca. 1.100 – 1.300 g/m² (TKB/B11-B15).

Toepassing

Toepassing:

Voor het verlijmen van gestandaardiseerd parket, bijv. 

 • strokenparket
 • mozaïek- en hoogkantlamelparket (ook 10 mm dik)
 • massief houten vloerdelen
 • massief houten lamelparketproducten
 • meerlaags- en tafelparket
 • bamboeparket

Verwerking

Gereedschap : Lijmkam, vertanding afhankelijk van parketformaat en ondergrond, bijv. B3 – B11 (TKB).
Open tijd : Ca. 60 minuten.*
Mengverhouding : 100 delen van component A: 11,5 deel van component B.
Verwerkingstijd : Mengsel binnen ca. 60 minuten gebruiken.*
Afbindtijd : 8-10 uur.*
Opslag : Koel, droog en goed gesloten bewaren bij een normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid : Ca. 18 maanden, in de originele verpakking. Meng geen deelhoeveelheden.
Reiniger : 815 Euroclean HandClean, 358 ToolCleaner.
Vorstbestendig : Ja.
Opmerkingen : 

Neem de technische informatie en veiligheidsinformatiebladen van de gebruikte legmaterialen en het parket in acht! Wij raden aan om tijdens het aanbrengen van de lijm geschikte handschoenen te dragen, aangezien de reactieve componenten diep in de huid doordringen en lastig te verwijderen zijn. Uitgeharde lijm kan alleen nog mechanisch worden verwijderd. Bij gelakte parketvloeren dient Eurocol 1-componentsilaanlijm te worden gebruikt, die gemakkelijk van oppervlakken kan worden verwijderd. De uitwerking van de reiniger op het oppervlak van parket dat in de fabriek afgewerkt is, moet van tevoren op een onopvallende plek of op een staal worden uitgetest. De lijm hecht uitstekend op de meeste houtsoorten. Vanwege het grote aantal houtsoorten, met name exotisch hout, moet er in geval van twijfel vóór aanvang van de werkzaamheden een hechttest worden uitgevoerd. Bij het verlijmen van kritische parketsoorten met groot formaat planken op vloerverwarming (bijv. massieve planken, bamboe (massief), 10 mm hoogkantlamelparket) is een stabiliserende primer met een daarvoor goedgekeurde Eurocol reactieve harsprimer vereist. Om hechtingsproblemen te voorkomen op reactieve harsprimers, beveelt Forbo Eurocol aan deze royaal in te strooien met Eurocol 846 Europlan Sand. Voor donkere houtsoorten dient Eurocol 151 Euromix Wood Sepia gebruikt te worden. De lijm is niet geschikt voor niet volledig geventileerd (niet geurloos) gerookt eikenhout.

Geen consumentenproduct1999/EG/44.

EMICODE, nadere informatie is te vinden op www.emicode.com.

Contacttelefoon voor mensen met een allergie : Informatie voor mensen met een allergie: +49 361 730410.

Stoffen die allergieën kunnen veroorzaken : Verharder: bevat isocyanaat. Kan allergische reacties veroorzaken.


* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Verbruik:
Afhankelijk van het formaat parket en de ondervloer,
ca. 800 - 900 g/m² (TKB/B3)
ca. 1.100 – 1.300 g/m² (TKB/B11-B15).


Ondergrond:
 • De ondergrond moet druk- en trekvast, blijvend droog, vrij van scheuren, barsten of slecht hechtende lagen en vlak zijn overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18365.
 • Slecht hechtende lagen en oude lijmresten dienen met behulp van geschikte mechanische middelen te worden verwijderd.
 • Oude, vastliggende vloeren (zoals keramische tegels, terrazzo, stenen vloeren en metaal) dienen professioneel gereinigd te worden en na droging mat geschuurd te worden.
 • Scheuren of voegen (behalve structurele dilatatievoegen) dienen te worden gedicht met Eurocol Europlan 913 silicaathars.
 • • Om hechtingsproblemen op reactieve harsprimers te voorkomen, dienen ze volledig dekkend ingestrooid te worden met Eurocol 846 Europlan Sand.
 • Bij het verlijmen van parket van groot formaat dient de ondervloer voldoende vlak te zijn.
 • Gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld.


Gebruiksaanwijzing:
 • Breng het product vóór gebruik op temperatuur naargelang de verwerkingsomstandigheden (acclimatiseren).
 • De harder component B dient volledig in de harscomponent A te worden geleegd en met een geschikt mengijzer gedurende ca. 5 minuten mechanisch te worden gemengd tot er een homogeen mengsel ontstaat. Daarbij mogen ook de randen en de bodem van de emmer/blik niet worden overgeslagen. Giet het mengsel meteen over in een schone emmer en meng het nogmaals.
 • Breng de lijm gelijkmatig aan op de ondervloer met behulp van de juiste lijmkam, die geschikt is voor het type parket i.c.m. de ruwheid van de ondergrond. Indien nodig, dient de vertanding van de lijmkam aangepast te worden om te zorgen voor voldoende lijmcontactvlak op de rug van het parket.
 • Om de verwerkingstijd tijdens warme seizoenen te verlengen, kan het materiaal tot een homogeen mengsel worden gemengd en vervolgens vanuit de emmer in porties worden verdeeld. Vanuit deze porties kan de lijm vervolgens gelijkmatig worden uitgesmeerd.
 • Zorg er bij het leggen van het parket/de houten vloerdelen voor, dat u geen lijm tussen de elementen drukt om lijmresten tussen de voegen te voorkomen. Gelegde vloerafwerkingen moeten onmiddellijk worden gewalst met een wals of een aanwrijfbord.
 • Omdat het te verlijmen materiaal bij gebruik van reactielijm enigszins kan gaan werken, mag het gelegde oppervlak de eerste 2 uur niet worden betreden. Mocht het toch noodzakelijk zijn erop te lopen, dienen er lastverdeelplaten te worden gebruikt om te voorkomen dat de lijm wordt weggegedrukt.
 • Zorg er bij het leggen van parket voor, dat u tussen het gelegde parket en de wand een afstand bewaart van ca. 1,5 cm.
 • Zorg ervoor dat de gelijmde materialen, met name lange parketelementen, tijdens de gehele uithardingstijd verzwaard worden.
 • Nadat de lijm ca. 2 uur de tijd heeft gehad om uit te harden, dient de vloer nogmaals nagewalst te worden met behulp van een wals.
 • Schuren en verzegelen is mogelijk, nadat de lijm is uitgehard. De schuurbaarheid vertraagt in geval van een lage temperatuur.

Verwerkingsomstandigheden:
Grondtemperatuur van minimaal 15 °C,
Materiaal- en kamertemperatuur van minimaal 18 °C,
Rel. luchtvochtigheid van 35-75%, <65% aanbevolen.

Aanbevolen primers:
Eurocol 048 Europrimer Plus - Voor het binden van stof onder de lijm en primer onder vulmiddelen.
Eurocol 015 Euroblock MS - Kan gebruikt worden met schuren.
Eurocol 042 Euroblock Turbo - Kan gebruikt worden zonder te schuren.
Eurocol 021 Euroblock Reno LE - Kan gebruikt worden met schuren.
Eurocol 028 Euroblock Rapid - Kan gebruikt worden met schuren.Kwaliteit en garantie

Milieu en gezondheid

LEED : VOS 0 g/l, voldoet aan: IEQ Credit 4.1
DGNB : VOS 0%, kwaliteitsklasse: 4
Gevarenklasse : Component B bevat gevaarlijke stoffen, neem het veiligheidsinformatieblad in acht!
Veiligheid en milieu : Het veiligheidsinformatieblad van Forbo Eurocol-producten conform EU-richtlijn 91/155. Bewaar buiten het bereik van kinderen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens de verwerking van het product. Alleen compleet geledigde verpakkingen mogen worden afgevoerd voor recycling. Ingedroogde materiaalresten mogen met het huisvuil worden afgevoerd. Vanaf 24 augustus 2023 is het verplicht een opleiding te volgen over hoe om te gaan met preparaten die isocyanaat bevatten. https://isopa-aisbl.idloom.events/049-de
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.
GISCODE : RU1 oplosmiddelvrije polyurethaanlijm.


Rekenmodel

Bestek

Artikelgegevens

ArtikelOmschrijvingVerpakkingEAN-code
145Euromix Wood Extra PE combinatieverpakking à 8,485 kg8 710345 145008