Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

eurocol
070 EUROPRIMER FILL

070

Snel- en vulprimer.

070-europrimer-fill.jpg
 • pdf-productspecificatie.pdf

  pdf-productspecificatie.pdf

 • 070-veiligheidsblad nl.pdf

  070-veiligheidsblad nl.pdf

Producttypering

Snel- en vulprimer.
Basis : Speciaal bindmiddelsamenstelling met antislip vulstoffen.
Kleur : Geel.

Productvoordelen:
 • Zeer sneldrogende voorgevulde primer voorafgaand aan het latere egaliseerwerk.
 • Klaar voor gebruik.
 • Egalisatie laag tot 10 mm is mogelijk.
 • Nivelleert kleine oneffenheden in de ondergrond.
 • Voorkomt uitzakken van egalisatiemassa op voegen (hout en keramische vloeren).
 • Na droging ontstaat er een antislippend, hechtvriendelijk oppervlak.
 • Eenvoudig aan te brengen m.b.v. roller of spatel.
 • Kan als Hechtbrug worden toegepast op 021 Euroblock Reno i.p.v. het volledig dekkend inzanden met 846 Quartzsand.

Prestaties en eigenschappen

Soortelijk gewicht : Ca. 1,30 kg/l.
Vorstbestendigheid : Nee.
Verbruik : Ca. 100 – 150 g/m².

Toepassing

Toepassing:
Kant-en-klare, sneldrogende, primer voor de voorbehandeling van absorberende en niet-absorberende minerale ondergronden, cementdekvloeren, calciumsulfaatgebonden dekvloeren, vloerplaten, parket, mastiekasfalt, drukbestendige oude vloeren en goedgekeurde Eurocol reactieve primers. Om lichte oneffenheden en voegen in keramische tegels, vloerplaten, parket en op hout gebaseerde panelen voorafgaand aan het egaliseren voor te behandelen. Het product kan worden gebruikt op vloerverwarming. Voor gebruik binnenshuis. Zeer emissiearm installatiemateriaal conform Emicode EC1 Plus gecertificeerd.

Verwerking

Opslag : Koel en droog, goed gesloten bij een normale temperatuur (5-30 °C)
Gereedschap : Spatel, vachtroller en/of microvezel 11 mm roller.
Droogtijd : Droogtijd tot opnieuw verwerkbaar: ca. 1 tot 2 uur. Op calciumsulfaatgebonden egalisaties minstens 2 uur.
Houdbaarheid : 15 maanden in de originele verpakking. Opening goed sluiten en zo spoedig mogelijk opmaken.
Reiniger : Reiniger (in vloeibare staat): Water
Vorstbestendig : Nee.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Verbruik:
Ca. 100 – 150 g/m².

Ondergrond:
De vereisten van de toepasselijke nationale normen, richtlijnen en referentiedocumenten zijn van toepassing. De ondergrond moet onder andere voldoende sterk, maatvast, permanent droog en blijvend vrij van scheuren zijn en voldoende draagvermogen hebben. Hechtingsverminderende lagen moeten met behulp van de juiste mechanische maatregelen worden verwijderd. Oude vaste vloeren, zoals keramische tegels, moeten professioneel worden gereinigd met een daarvoor geschikte Eurocol-grondreiniger en moeten na droging mat geschuurd worden.

Gebruiksaanwijzing:

Vóór gebruik dient er in ieder geval goed geroerd te worden. Bij langere pauzes opnieuw roeren om het mengsel homogeen te houden. Breng onverdund en gelijkmatig aan op de voorbereide ondergrond. Vermijd plassen om te zorgen dat het gelijkmatig droogt. Bij diepere voegen, indien nodig, na ongeveer 30-60 minuten een tweede laag aanbrengen om een goede hechting van bijvoorbeeld de egalisatielaag te waarborgen. Na ongeveer 1-2 uur drogen, afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond, de klimatologische omstandigheden in de ruimte en de aangebrachte hoeveelheid, is het mogelijk om de desbetreffende ondergronden verder af te werken. Egalisatiemiddelen dienen binnen 24 uur te worden aangebracht. Indien de 070 Europrimer Fill wordt toegepast als hechtbrug op 021 Euroblock Reno dient ervoor gezorgd te worden dat dit op zijn vroegst pas na 16 uur en binnen 24 uur op een kleefvrij, uitgehard en opgeruwd oppervlak wordt aangebracht.

 • Tijdens het droogproces de vloer niet belopen.
 • Na droging van de primer kan de vloer verder worden afgewerkt.
 • Gereedschap direct met water reinigen.
 • Verse vlekken direct met water verwijderen.
 • Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons veiligheidsblad).
 • Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
 • Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Verwerkingsomstandigheden:
Bodemtemperatuur : min. 15 °C 
Materiaal- en kamertemperatuur : min. 18 °C
Relatieve luchtvochtigheid: 35-75%, aanbevolen <65%

Aanwijzingen:
Technische informatie en veiligheidsinformatiebladen van het gebruikte installatiemateriaal en vloeren/parket moeten in acht genomen worden! Bij dichte oppervlakken of diepere voegen verloopt de droging trager. Hier kan het drogen worden versneld door ventilatoren in te zetten. Bij gebruik als hechtbrug op goedgekeurde Eurocol reactieve harsprimers op basis van polyurethaan of epoxyhars, is het essentieel om de gespecificeerde droogtijden van de legmaterialen en de tijdsintervallen in acht te nemen! Op dekvloeren van gietasfalt  (DIN 18354 / EN 13813) (de goedgekeurde maximale laagdikten van de egalisatiemiddelen op het gietasfalt zijn te vinden in de desbetreffende productinformatiebladen van de egalisatiemiddelen. Kan niet worden gebruikt op oude houtgraniet- en magnesiadekvloeren op terrazzo, stenen vloeren, natuursteen (diepe onzuiverheden), direct onder reactieve Eurocol-lijmen.

Speciale aandacht:
Met deze informatie willen wij u op basis van onze experimenten en ervaringen in het laboratorium en in de praktijk zo goed mogelijk adviseren. Wij kunnen geen garantie geven voor het verwerkingsresultaat in individuele gevallen vanwege het grote aantal mogelijke toepassingen en de opslag- en verwerkingsomstandigheden van onze producten, omdat dit buiten onze controle ligt. Relevante normen en de beroepsregels moeten in acht worden genomen. Buiten Duitsland zijn de nationale voorschriften van het desbetreffende land van toepassing, waarvan de gebruiker op de hoogte dient te zijn. Voor elke andere toepassing dan die in onze technische beschrijving beschreven is, is onze uitdrukkelijke toestemming vereist. Anders kan er geen aansprakelijkheid worden aanvaard. Daarom raden wij voldoende zelftests aan. Overigens verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden. Buiten het bereik van kinderen houden. Zorg voor grondige ventilatie tijdens en na verwerking/drogen! Vermijd eten, drinken en roken tijdens het werken met het product. In geval van contact met ogen of huid onmiddellijk spoelen met veel water. Niet laten weglopen in het riool, in de waterwegen of in de grond. Reinig de gereedschappen onmiddellijk na gebruik met water en zeep. Alleen lege emmers mogen voor recycling worden aangeboden. Overblijfselen van materiaal kunnen als huishoudelijk afval worden afgevoerd. De hier vermelde waarden zijn laboratoriumwaarden, die naar standaardomstandigheden verwijzen. Ze kunnen vanwege het grote aantal objectgerelateerde toepassingen alleen als richtlijnwaarden worden beschouwd. Met de beschikbaarheid van deze technische informatie verliezen alle eerder gepubliceerde technische informatiebladen en productinformatie hun geldigheid!

Bevat: mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-methyl-2-isothiazol-3-on (3:1). Kan allergische reacties veroorzaken.

Geschikt voor vloerverwarming: max. oppervlaktetemperatuur 29 °C.
Milieu en gezondheid

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.


Rekenmodel

Bestek

Artikelgegevens

ArtikelOmschrijvingVerpakkingEAN-code
070Europrimer FillEmmer à 15 kg