Choose your country

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Elektrische vloerverwarming en tegels

Een elektrische vloerverwarming is verkrijgbaar in verschillende soorten, zoals kabels en matten. Kabels kunnen in een egalisatielaag worden verwerkt; matten dienen onder of tussen een (cementgebonden-)lijmlaag aangebracht te worden.

Tegels

Of het nu gaat om het betegelen van de badkamer, keuken of woonkamer, voor iedere ruimte heeft Forbo Eurocol Nederland B.V. de juiste producten om de vloerverwarming en tegels aan te brengen.

Kabels

Allereerst de kabels conform de voorschriften van de fabrikant op de vlakke ondergrond aanbrengen. Sterk zuigende ondergronden eerst voorstrijken met 099 Dispersieprimer. Na het aanbrengen van de kabels hierover egaliseren. Hiervoor is het hoogwaardig en zelfuitvloeiend egalisatiemiddel 990 Europlan Direct, een ideaal product. De egalisatie in een minimale laagdikte van 3 mm aanbrengen, gemeten vanaf het hoogste punt. Dit om voldoende warmtespreiding te verkrijgen en geen schades op te lopen bij puntbelasting van de vloer. Tevens er voor zorgen dat het materiaal langs de randen vrij blijft door bijv. randstroken.

vloerverwarming 3

Na droging de tegels met de flexibele en cementgebonden 705 Speciaallijm verlijmen. In droge ruimten de tegels met 708 Tegellijm Super verlijmen. Voor het afvoegen de waterdichte en (enigszins) flexibele voegproducten 706 Speciaalvoeg WD of 717 Eurofine WD toepassen. Randen vrijhouden van lijm en voegmateriaal en afkitten met een daarvoor geschikte, blijvend elastische voegkit.

Matten

Indien de vloerverwarming uit matten bestaat met een ┬┤open structuur┬┤, dan kunnen deze het beste met de tegellijm op de ondergrond worden verlijmd. Eerst met een 6x6 mm of 8x8 mm vertanding lijm op de ondergrond aanbrengen en vervolgens de matten in de nog natte lijmlaag aanbrengen. De lijm die door de matten heen komt vlakstrijken zodat de vloerverwarming rondom goed wordt verankerd. Na droging kan zoals hierboven omschreven het tegelwerk worden aangebracht en afgevoegd. Indien de vloerverwarming bestaat uit een verwarming tussen 2 lagen folie, dan dient deze conform voorschriften van de vloerverwarmingsfabrikant op de ondergrond geplaatst te worden.

Belangrijk is dat men zich vooraf goed dient te laten informeren, zodat het gewenste comfort daadwerkelijk wordt bereikt. Bij twijfel over de toepassing op bepaalde ondergronden of indien u aanvullende informatie over onze producten wenst, kunt u contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.