Choose your country

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Algemeen advies voor het aanbrengen van keramische tegels, natuursteen en vloerbedekkingen op VARIOTHERM VLOERVERWARMING VARIOKOMP

Dit verwerkingsvoorschrift is samengesteld in onderling overleg tussen Technea en Forbo Eurocol Nederland B.V. Voor de opbouw en voorschriften van het systeem zie de documentatie van Technea.

Samenstelling
VARIOTHERM VLOERVERWARMING VARIOKOMP is een systeem dat bestaat uit verschillende onderdelen. Op de ondervloer, bijv. een zand/cement dekvloer, wordt allereerst de COMPACT-PLAAT aangebracht. Dit is een gipsvezelplaat, een plaatmateriaal samengesteld uit gips en cellulosevezels waarin speciale noppen zijn gefreesd. Tussen de noppen wordt de VARIOMODULE BUIS vastgeklemd. De buis is met de hand te buigen zodat deze goed in het noppensysteem aangebracht kan worden. Tot slot wordt na montage van het buizensysteem de COMPACT-VULMASSA aangebracht. Deze speciale COMPACT-VULMASSA op anhydriet-basis zorgt voor een egale afwerking van de COMPACT-PLAAT. Zie voor meer informatie de speciale handleiding en overige documentatie van VARIOTHERM en TECHNEA.

Krimp/uitzetting en vochtpercentage
Uitzetting en vervorming van de elementen vindt plaats, indien er sprake is van vochttoetreding. Het is daarom van belang dat opslag en verwerking van de platen op de bouw droog geschiedt, om vochtproblemen te voorkomen. Voor het verlijmen van de vloerbedekking en wandbekleding bedraagt het maximaal toegestane vochtpercentage van de elementen: 1,3 gew.%. Wanneer de kans op vochttoetreding uit de ondervloer aanwezig is (nog niet 100% droge beton, houtenvloer bij natte kruipruimte etc.) dient de ondervloer met een dampdichte folie afgedicht te worden voordat de COMPACT-PLATEN worden aangebracht.

Egaliseren
De COMPACT-VULMASSA heeft een dikkere laagdikte tussen de nopen dan er bovenop. Dit kan tot gevolg hebben dat er een klein hoogteverschil ontstaat, m.a.w. de massa tussen de noppen kan iets lager liggen (inklinken). Bij een vlakke vloerbedekking zoals vinyl en linoleum, de ondergrond eerst egaliseren. Zie hiervoor de voorschriften in dit advies bij “Egaliseren en verlijmen van tapijt, linoleum, PVC en rubber vloerbedekking “. Bij afwerking met tegelwerk eventuele onregelmatigheden door middel van tegellijm met een vlakspaan wegwerken.

Voorbehandeling
Het systeem dient conform de voorschriften van Technea te zijn gelegd. Voorafgaand aan de verlijming van de vloertegels de ondergrond goed stofvrij maken en voorstrijken met 099 Dispersieprimer. In natte ruimten de wand-/vloeraansluiting afdichten met 063 Euroband, in combinatie met 685 Eurocoat. . In natte ruimten de ondergrond voorzien van een gesloten laag 685 Eurocoat als extra zekerheid. In natte ruimten altijd kiezen voor een naadloze wateropvang zoals een douchebak en/of bad. Het is niet aan te bevelen om een directe waterafvoer in het systeem aan te brengen.

Afwerking

Keramische tegels en natuursteen
Keramische vloertegels in natten ruimtes vol en zat verlijmen met 705 Speciaalijm. In droge ruimten vloertegels verlijmen met 725 Alphycol. Bij de verlijming zorg dragen voor een lijmcontactvlak van circa 80-100%; gelijkmatig verdeeld over de rugzijde van de tegel. Controleer dit lijmcontactvlak regelmatig gedurende de werkzaamheden en pas zo nodig de werkwijze of vertanding hierop aan. Lichtgekleurd natuursteen en glasmozaïek verlijmen met 711 Uniflex, om doorkleuring van de lijm en/of ondergrond te voorkomen. Zowel in droge als natte ruimten het tegelwerk afvoegen met de flexibele 706 Speciaalvoeg WD of 717 Eurofine WD.

Egaliseren en verlijmen van tapijt, naaldvilt, linoleum, PVC en rubber vloerbedekking

Tapijt en naaldvilt
Voor afwerking met vlakke vloerbedekking is het noodzakelijk om boven op de COMPACT-VULMASSA een egalisatie aan te brengen in een laagdikte van min. 5 mm en max. 10 mm. Hiervoor de 920 Europlan Alphy of 925 Europlan Alphy Direct toepassen, allereerst voorstrijken met 044 Europrimer Multi of 049 Europrimer ABS (droogtijd ca. 2 uur). Het tapijt verlijmen met behulp van de 509 Eurosafe Tex. De lijm aanbrengen met lijmkam/vertanding B1.

Linoleum, PVC en rubber vloerbedekking
Ook hier eerst op de COMPACT-VULMASSA de 920 Europlan Alphy of 925 Europlan Alphy Direct in een laagdikte van min. 5 mm en max. 10 mm aanbrengen. Hiermee wordt de vereiste vlakheid verkregen voor deze typen vloerbedekking. De ondergrond eerst voorstrijken met met 044 Europrimer Multi of 049 Europrimer ABS (droogtijd ca. 2 uur). Door het toevoegen van een zakje 811 Renovezels aan de 920 Europlan Alphy mortel, wordt de afwerklaag aanzienlijk versterkt. Alvorens te verlijmen zal de egalisatielaag veelal eerst worden geschuurd, waarna de egalisatielaag dient te worden stofvrij gemaakt met een industriestofzuiger. Linoleum op de geëgaliseerde vloerelementen verlijmen met 514 Eurosafe Lino Plus, 614 Eurostar Lino Plus of 500 Eurosafe Multi. De lijm aanbrengen met lijmkam/vertanding B1. PVC vloerbedekking verlijmen met 540 Eurosafe Special, 640 Eurostar Specialof 500 Eurosafe Multi. De lijm aanbrengen met lijmkam/vertanding A2. Rubber vloerbedekking op de vloerelementen verlijmen met 540 Eurosafe Special, 640 Eurostar Specialof 140 Euromix PU. De lijm aanbrengen met lijmkam/vertanding A2, of indien de vloerbedekkingsfabrikant anders voorschrijft, lijmkam/vertanding conform voorschrift.

Algemeen
Alvorens over te gaan tot het installeren van VARIOTHERM VLOERVERWARMING VARIOKOMP raden wij u aan om de volgende richtlijnen in acht te nemen:
• Er dient te worden vastgesteld met wat voor type ondergrond u te maken heeft.
• Is het noodzakelijk om een vochtscherm onder de platen aan te brengen ? Zo ja, welke ?
• Tevens is het van belang om te weten wat de gebruikstoepassing van het gebouw is met betrekking tot de belasting op de vloer. Betreft het “gewoon” loopverkeer of transport met karren, rolstoelen e.d.
• Alvorens tot het egaliseren van het systeem over te gaan, deze controleren op voldoende stijfheid. Tevens dienen de elementen en de ondervloer schoon te zijn.
• In natte ruimten altijd gebruik maken van een gesloten wateropvang, zoals bad en/of douchebak.
• Maximale tegelgrootte is 30 bij 30 cm of een afgeleide hiervan. De basis hiervan ligt in de doorbuiging van de ondervloer. Qua garantie houdt Variotherm / Technea deze maximale tegelmaat aan. In de praktijk worden zonder problemen grotere tegelmaten gebruikt. Bij grotere tegelmaten wordt voor extra zekerheid een glasvezelweefsel met een maasgrootte van 4x4 mm mee verlijmd.
• Dilataties in de ondergrond doorzetten in het tegelwerk. Bij vlakken groter dan 40 m² of langer dan 8 m¹ dilataties aanbrengen. Dilataties in de ondergrond doorzetten in het tegelwerk.
• Bij tegelwerk de wand-/vloeraansluiting altijd minimaal 7 mm vrijhouden van tegels en voegmateriaal en afkitten met een blijvend elastische voegkit. In droge ruimten kan men ook de naad tussen tegelwerk en wand met een plint afwerken.
• Afwijkingen van de hierboven genoemde voorschriften kunnen het beste in het werk proefondervindelijk worden vastgesteld, waarbij inschakeling van een technisch adviseur van Forbo Eurocol is aan te bevelen.
• Hanteer bij ingebruik name van het verwarmingssysteem het opstookprotocol van Technea.
• Voor meer productinformatie verwijzen wij u naar de recente productinformatiebladen, te vinden op onze website www.eurocol.nl,
en/of de verpakking van de toe te passen producten. Verder adviseren wij u bij eventuele vragen over dit advies, contact op te nemen met onze afdeling Technische Adviezen (075 – 627 16 30).
• Voor meer informatie over Variomp zie www.technea.nl of neem contact op met Technea op telefoonnummer 058-2884739.

Onze gebruiksaanwijzingen berusten op zorgvuldige laboratoriumproeven en uitvoerige praktijkervaringen. Wij kunnen echter geen verantwoording voor uitgevoerde werken nemen en raden u daarom aan om zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Overigens verwijzen wij naar onze Algemene Verkoopvoorwaarden.