Choose your country

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Algemeen lijmadvies voor het aanbrengen van wand- en vloertegelwerk op HYDROPANEL van SINIAT.

Samenstelling

HYDROPANEL wordt op de markt gebracht door SINIAT BV en is o.a. samengesteld uit Portland cement, minerale vulstoffen, natuurlijke versterkingsvezels en toeslagmiddelen. Door de samenstelling van HYDROPANEL beschikt deze over goede brandveilige-, schokbestendige- en geluidsisolerende eigenschappen. HYDROPANEL is bestand tegen extreem hoge temperaturen, vele levende organismen (schimmels, bacteriën, insecten e.d.) en vele chemicaliën en is waterbestendig. De plaat is tevens milieuvriendelijk en bevat geen schadelijke stoffen.

Plaatsing

HYDROPANEL volgens voorschriften van SINIAT aanbrengen. Zie hiervoor de toepassingsrichtlijnen en het productinformatieblad van HYDROPANEL, verkrijgbaar bij SINIAT. Hierin worden adviezen gegeven over de draagstructuur, bevestigingswijze, vochtpercentage, acclimatiseren e.d.

Egaliseren

De platen zijn vlak en hoeven niet geëgaliseerd te worden. Onregelmatigheden eventueel met tegellijm en een vlakspaan wegwerken en laten drogen.

Voorbehandeling

Voor een verbetering van de hechting van de lijm en binding van eventuele stof op de plaat, deze volledig voorstrijken met 099 Dispersieprimer. Droogtijd van 099 Dispersieprimer bedraagt 1-2 uur, afhankelijk van de omstandigheden.

Afdichten in natte ruimten

De wand/vloeraansluiting goed strak en vlak afwerken en volledig stof- en vuilvrij maken. Pas dan de wand/vloeraansluiting en de verticale douchehoek(en) en leidingdoorvoeren insmeren met
685 Eurocoat, waarna 063 Euroband in de nog natte 685 Eurocoat wordt geplaatst. Vervolgens een nieuwe, dekkende laag 685 Eurocoat aanbrengen.

Indien HYDROPANEL afgeschuinde kanten heeft, de zgn. BE (Bevelled Edge) platen, HYDROPANEL PM of RM FINISHER met HYDROPANEL STRIP toepassen. Indien HYDROPANEL geen afgeschuinde kanten heeft, de naden in natte ruimten afwerken met 685 Eurocoat/063 Euroband zoals hiervoor beschreven. Op plaatsen, waar sprake is van sproeibereik (tot ± 1.10 m uit de douchehoek), het gehele wandoppervlak met een gesloten laag 685 Eurocoat afdichten of voorzien van een waterdicht vlies.

Lijmen Wand

Wandtegels met een zuigende scherf (tot het formaat 30x30 cm) verlijmen met 682 Majolicol, 2000 Bouwpasta, 688 Elastifix of 686 Supercol. Dit zijn blijvend elastische en vochtbestendige pastategellijmen, op basis van acrylaat dispersies. Zorg voor een minimaal lijmcontactvlak van 60%, gelijkmatig verdeeld over de gehele achterzijde van de tegel. Lichtgekleurd natuursteen, glastegels en glasmozaïek in een gesloten lijmbed verlijmen met de witte 681 Marmercol om doorkleuring van de ondergrond in de tegels te voorkomen.

Lijmen Vloer

De vloertegels verlijmen met 705 Speciaallijm (natte ruimten) of 708 Tegellijm Super (droge ruimten). Met behulp van een lijmkam lijm aanbrengen en de tegels met een schuivende beweging in het verse lijmbed plaatsen. Zorg voor een lijmcontactvlak van minimaal 80 %, gelijkmatig verdeeld over de gehele achterzijde van de tegel.

Lichtgekleurd marmer, glastegels en glasmozaïek verlijmen met de 711 Uniflex in een gesloten lijmbed om doorkleuring van de ondergrond in de tegels te voorkomen. Hierbij met behulp van een lijmkam lijm op de ondergrond aanbrengen en vlakstrijken. Vervolgens de tegels met een schuivende beweging in het verse lijmbed plaatsen. Deze verwerkingsmethode draagt bij aan een optimaal lijmcontactvlak.

Voegen

Zowel in droge als natte ruimten, het tegelwerk afvoegen met 717 Eurofine WD of 706 Speciaalvoeg WD (waterdichte en flexibele voegcementen in diverse kleuren).

Verdere bijzonderheden tegelwerk

• Alvorens tot het verlijmen van tegels over te gaan, de wanden controleren op voldoende stijfheid. Tegelwerk is een vormvaste eindafwerking welke ook een goede vormvaste ondergrond vereist.
• Maximaal vloertegel formaat 30 x 30 cm. Grotere formaten in overleg.
• Eventuele dilataties in de ondergrond doorzetten in het tegelwerk.
• De in- en uitwendige hoeken 7 mm vrijhouden van tegels en voegcement, alsmede aansluitingen bij wanden, rondom kozijnen, leidingdoorvoeren en deze afkitten met de 880 Euroseal Silicone;
een blijvend elastische voegkit. Boorgaten (inwateringsrisico) eveneens afwerken met 880 Euroseal Silicone.
• Voor wat betreft de afwerking van de platen met tegelwerk geldt dat u voor een eventuele garantie en/of begeleiding van het werk en bij twijfel over een bepaalde toepassing contact op kan nemen met
Forbo Eurocol Nederland afdeling Technische Adviezen; T +31 (0)75 627 16 30.
• Voor meer informatie over de geadviseerde producten verwijzen wij naar de productbladen op www.eurocol.nl en de folder Waterdicht Tegelwerk.
• Voor meer informatie over gipskartonplaten neem contact op met de Technische Service Desk van Siniat BV Postbus 45 9930 AA Delfzijl, Nederland T +31 (0)596 649 333 * F +31 (0)596 617 188
tsd@siniat.nl * www.siniat.nl

Forbo Eurocol Nederland B.V. hoopt u met deze richtlijnen naar behoren te hebben geadviseerd om succesvol te kunnen egaliseren, afdichten en te lijmen. Wanneer de door Forbo Eurocol Nederland opgestelde richtlijnen zorgvuldig worden opgevolgd, zal er een optimale hechting worden gerealiseerd. Door een gericht advies en een intensieve begeleiding op de projecten kunnen wij ook hier onze expertise laten gelden. Het Waterdicht Tegelwerk Systeem is afgestemd op een normaal gezinsgebruik. Bij een intensiever gebruik behoudt Forbo Eurocol Nederland zich het recht voor extra voorzieningen te eisen. Dit geldt ook bij constructies met een verhoogd risico. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze Afdeling Technische Adviezen (0031-75 6271630). Zie ook de informatie op de productinformatiebladen, Tegelklus App en/of onze website www.eurocol.nl.