Choose your country

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Advies voor het aanbrengen van tegels i.c.m. draingoten

Voorbereiding
In verband met het verbeteren van de hechting van de specie aan de drain deze vooraf bezanden. Vervolgens de bezande drain op de juiste hoogte stellen en hierbij rekening houden met de dikte van de tegel en een afschot van minimaal 1-1,5 cm per meter. De drain niet direct tegen de achtermuur plaatsen (m.u.v. de hiervoor bestemde wanduitvoeringen), maar rondom minimaal 10-15 cm vrijhouden van de muur.

In de specie en lijmen
De met 055 Eurodicht verrijkte specie aanbrengen en de ruimte onder de drain goed “onderkouwen” (tegen en onder de drain aanstorten) zodat de drain stabiel staat. De specie rondom de drain verdichten door de mortel goed aan te stampen. De tegels vervolgens in de specie kloppen of na 24 uur droging de tegels verlijmen met 705 Speciaallijm of 711 Uniflex. Zorg hierbij voor een minimaal lijmcontactvlak van 80%, gelijkmatig verdeeld over de achterzijde van de tegel. De tegels direct aansluitend aan de drain verlijmen met een 100% lijmcontactvlak. Tussen de tegels en de drain minimaal 5 mm vrijhouden ten behoeve van de kitvoeg.

Voegen
Tegels in de specie direct afvoegen, of bij gelijmde tegels na 24 uur droging. Hiervoor onze 706 Speciaalvoeg WD, of indien er hogere eisen worden gesteld, de 716 Eurodur HP of 703 Lijm- en Voegepoxy toepassen.

Afwerking
De vrijgehouden ruimte tussen tegel en drain afkitten met een geschikte kit. De minimale ruimte van 5 mm tussen de drain en het tegelwerk moet goed schoon, droog, vrij van specie-, lijm- en voegresten zijn. De kit volgens voorschriften van de fabrikant aanbrengen.

Alternatief advies i.c.m. sparing in de dekvloer
Breng de zand/dekvloer onder voldoende afschot aan richting de sparing waarin later de drain geplaatst wordt. Bij renovaties een sparing in de bestaande dekvloer uithakken. Ook hierbij rekening houden met voldoende afschot, richting de drain.

Na het aansluiten en plaatsen van de drain, de ruimte onder en langs de zijkant van de drain volgieten met een cementgebonden gietmortel of 021 Euroblock Reno. Hierbij zorgen dat de ruimte onder en langs de drain geheel wordt volgegoten tot op het niveau van de bovenkant van de omliggende dekvloer. Hierdoor kan het noodzakelijk zijn om na ca. 20 minuten extra materiaal aan te gieten. Na droging de tegels verlijmen met 705 Speciaallijm of 711 Uniflex.