Kies uw land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Going Round Moving Forward

Op naar volledig circulaire vloeren

Forbo Flooring Systems is een voortrekker als het gaat om circulaire vloeren. Ontdek aan de hand van welke pijlers we resoluut inzetten op circulariteit.

Infinity symbol in woods

Al meer dan een eeuw maakt Forbo vloeren en keer op keer hebben we de grenzen verlegd van wat mogelijk is. Dit doen we o.a. door te luisteren naar de behoeften van onze klanten, die altijd op zoek zijn naar meer comfort en creatieve mogelijkheden. Nu luisteren we ook naar de behoeften van onze planeet.

Bouwmaterialen zijn elk jaar verantwoordelijk voor bijna 11% van de wereldwijde CO2-uitstoot (bron: WorldGBC) en leveren ook veel afval op. Wij bij Forbo helpen dit probleem aan te pakken met een circulaire duurzaamheidsstrategie.

Wat bedoelen we met circulariteit?

Het huidige economische model is erg lineair. Producten worden gemaakt van grondstoffen, gebruikt en vervolgens weggegooid. Dat proces ziet eruit als een rechte lijn. Binnen de circulaire economie proberen we daarentegen om afval te elimineren door met een kringloop te werken. Producten zijn dan zo ontworpen dat we ze uit elkaar kunnen halen en opnieuw kunnen gebruiken. En waar mogelijk maken we nieuwe producten van hergebruikte en gerecyclede materialen.

Er is nog een lange weg te gaan voordat de vloerensector helemaal circulair is. Forbo Flooring Systems is wel een echte voortrekker op dat vlak en daar zijn we trots op. We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe, slimme manieren om de circulaire aanpak toe te passen op onze systemen en producten. 'Going round, moving forward' is daarbij ons motto.

Going round moving forward

Waarom zet Forbo zo sterk in op circulariteit?

'Creating better environments' is al jaren onze slogan én leidraad. Vloeren maken deel uit van de bebouwde omgeving en kunnen dus een grote impact hebben op de natuur. Dat weten we maar al te goed. Daarom willen we helpen om huidige en toekomstige gebouwen koolstofneutraal te maken en de afvalberg zo klein mogelijk te houden.

Met circulaire vloeroplossingen helpen we architecten, aannemers en gebouweigenaren hun duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Het doel? Minder afval achterlaten voor de volgende generaties en samen onze planeet beschermen.

Eén doel, drie pijlers

Bij een circulaire aanpak is het niet alleen belangrijk wat je doet, maar ook hoe je dat doet. Drie kernprincipes liggen aan de basis van onze circulaire strategie:

1. Transparantie

Wie zijn duurzame inspanningen wil meten en het steeds beter wil doen op dat vlak, kan niet zonder gegevens en cijfers. Een paar veranderingen aanbrengen en er het beste van hopen, dat volstaat gewoonweg niet. Wij verzamelen en publiceren duurzaamheidsgegevens over al onze producten en processen. Zo weten wij, en onze klanten ook, altijd hoever we staan en wat er nog beter kan.

We zeggen ook eerlijk op welke punten we nog moeten verbeteren. Van oudsher werken vloerenfabrikanten niet volgens een circulair model, en dat zal ook niet van de ene dag op de andere veranderen. Wij vieren onze prestaties, maar doen niet aan greenwashing.

We maken al onze duurzaamheidsgegevens openbaar. Zo geven we levenscyclusanalyses (LCA's) en milieuproductverklaringen (Environmental Product Declarations of EPD's) van onze producten vrij. Bovendien beschrijven we in ons jaarlijkse duurzaamheidsverslag uitgebreid hoe goed ons bedrijf het doet op het gebied van duurzaamheid. Door transparant te werken en veilige grondstoffen te gebruiken komt een circulaire oplossing weer een stap dichterbij.

Environmental datasheet Forbo Flooring
Linoleum flakes - Forbo Flooring

2. Circulariteit

We doen er alles aan om een volledig circulair bedrijf te worden, door slimme producten te ontwerpen en zo weinig mogelijk afval te produceren. Nog niet al onze producten zijn circulair, maar we zijn goed op weg. Zo blijven we ons aanbod van loslegtegels uitbreiden. Bij loslegvloeren is het eenvoudig om de tegels te verplaatsen, te hergebruiken en te recyclen. De helft van onze modulaire producten is nu al verkrijgbaar in een loslegversie.

We hebben ook 'Back to the Floor' gelanceerd, ons terugnamesysteem om oude vloerbedekking van onze klanten te recyclen.

Forbo Flooring Systems werkt mee aan het Europese Circular Flooring-project van het ERFMI en het European Resilient Flooring Institute. Via die samenwerking ontwikkelen we circulaire oplossingen voor de hele sector.

3. Hernieuwbaarheid

De uitstoot van koolstofdioxide vormt net als afval een grote bedreiging voor onze planeet. Zonder aandacht voor hernieuwbaarheid zou onze duurzaamheidsstrategie dan ook niet compleet zijn. Dit omvat zowel het gebruik van hernieuwbare energie in onze gebouwen als het gebruik van hernieuwbare materialen.

We gebruiken 100% hernieuwbare energie waar dat kan en laten fossiel aardgas zoveel mogelijk links liggen. In ons duurzaamheidsverslag van 2021 leest u hoe wij onze ecologische voetafdruk verkleinen.

En ook wat hernieuwbare materialen betreft zetten we grote stappen vooruit. Een van onze paradepaardjes is Marmoleum, dat wordt gemaakt van snel hernieuwbare natuurlijke materialen zoals vlaszaadolie, houtmeel en jute.

Oogsten van jute

Going round, moving forward

Milieuvriendelijke vloeren maken is een complex proces met vele facetten. Op deze vijf kerngebieden spitsen we onze circulaire inspanningen toe:

• Ontwikkeling & ontwerp van producten
• Inkoop & grondstoffen
• Productie & distributie
• Duurzaamheid & gemakkelijk onderhoud
• Recycling & verwerking van producten aan het einde van hun levensduur

LEES MEER OVER ONZE VIJF KERNGEBIEDEN

In nieuwe blogposts voor onze reeks Forbo Stories gaan we de komende tijd dieper in op hoe we elk van deze gebieden aanpakken.

Lees eerst meer over hoe we circulaire methodes toepassen bij de ontwikkeling en het ontwerp van onze producten.