Kies uw land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Going Round Moving Forward

Ontwerpen met circulariteit in gedachten

Een blik op de verschillende manieren waarop we duurzamere producten kunnen ontwerpen en kunnen werken aan circulariteit in de vloerenindustrie.

Forbo Flooring | Ontwerpen met circulariteit in gedachten

Circulair ontwerp is een doordachte en doelbewuste benadering van productontwerp met als doel productafval te elimineren. Het streeft naar een gesloten kringloop waarbij producten niet aan het eind van hun leven worden weggegooid maar opnieuw worden gebruikt. Modulair ontwerp is bijvoorbeeld een gangbare circulaire oplossing - het maakt het mogelijk producten te demonteren en de onderdelen ervan te hergebruiken in nieuwe producten.

Hoewel de vloerenindustrie nog een lange weg te gaan heeft in het omarmen van circulariteit, zijn er circulaire vloersystemen die klaar zijn om geïmplementeerd te worden. Deze oplossingen zullen de bouwindustrie helpen haar afval drastisch te verminderen en duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Forbo Flooring loopt voorop in circulaire vloeren - en het begint allemaal met productontwikkeling en -ontwerp.

Forbo Flooring - Productontwikkeling & design
Forbo Flooring - Container Marmoleum afval

De uitdaging

Elk jaar wordt alleen al in Europa ongeveer 3 miljard m² vloerbedekking geproduceerd. Ongeveer 34% daarvan is tapijt, 15% laminaat en 10% vinyl. Helaas zijn er nog verschillende aspecten die verhinderen dat het grootste deel van die vloeren aan het einde van hun levensduur wordt gerecycled of hergebruikt. Het ontwerp van vloerproducten, zowel de materialen als de installatiemethode, vormt vaak een obstakel voor een gesloten kringloopsysteem.

Zo bestaan vloeren vaak uit verschillende materialen die moeilijk of onmogelijk te scheiden zijn voor recycling. Ze kunnen ook lijm nodig hebben voor de installatie, wat het opnieuw moeilijk maakt om de vloermaterialen te hergebruiken of te recyclen.

De rol van het ontwerp

Circulariteit gaat over het elimineren van afval, dus het is verleidelijk om te focussen op het einde van de levensduur van een product - hoe het kan worden weggegooid of gerecycled. Maar circulariteit gaat verder dan recycling. Het is vanaf het begin nadenken over het einde van de levensduur van een product en producten zo ontwerpen dat er weinig tot geen afval ontstaat.

Bij het ontwerpen van producten moeten we nadenken over wat ermee gebeurt als de klant er klaar mee is. Ze moeten zo worden ontworpen dat ze kunnen worden verwijderd, gedemonteerd en opnieuw gebruikt. Een succesvolle manier om dit te doen is het maken en installeren van losliggende vloeren. De lijm die traditioneel wordt gebruikt om vloeren te bevestigen, vervuilt de vloer zelf, zodat het heel moeilijk is om die te hergebruiken of te recycleren.

Onze unieke Fast Flooring producten kunnen zonder of met weinig lijm worden geïnstalleerd, wat betekent dat ze gemakkelijk te demonteren zijn en op verschillende plaatsen en toepassingen opnieuw kunnen worden gebruikt. Dit zijn het soort innovatieve oplossingen die we nodig hebben om in de vloerensector duurzaamheid op lange termijn te bereiken.


Marmoleum Click
Dynamics of a building - receiving

Creating better environments

Een andere manier om ervoor te zorgen dat vloeren langer meegaan, is ervoor te zorgen dat ze geschikt zijn voor het beoogde doel. En niet alleen op praktisch niveau. Hoewel het belangrijk is dat vloeren de juiste fysieke kwaliteiten hebben om hun omgeving te weerstaan en te ondersteunen, kunnen we verder gaan en ons ook richten op hoe vloeren ons laten voelen.

Forbo's ontwerpfilosofie The Dynamics of a Building maakt gebruik van de kleuren, texturen en het gevoel van verschillende vloeren om passende, ondersteunende omgevingen te creëren voor werk, rust en meer. Door de juiste vloerbedekking aan te bieden, wordt deze langer gebruikt en wordt afval verminderd.

Natuurlijke en recyclebare materialen

Naast het ontwerpen van modulaire vloeren die kunnen worden hergebruikt, moeten de materialen ook recyclebaar zijn. Linoleum, bijvoorbeeld, bestaat uit natuurlijke materialen die gemakkelijk kunnen worden gerecycled tot nieuwe vloeren, terwijl vinyl tot 10 keer kan worden gerecycled zonder prestatieverlies. In gevallen waarin recycling geen optie is, is het goed om te weten dat het materiaal vanwege zijn hoge calorische waarde kan worden verbrand om energie op te wekken.

Voor al onze vloeren worden eco- en mensveilige oplossingen gebruikt die bijdragen aan de gezondheid van de mensen die de gebouwen gebruiken. Producten als ftalaatvrij vinyl, allergievriendelijk Flotex en natuurlijk Marmoleum zorgen voor een goed binnenklimaat. Deze vloeren kunnen ook jarenlang worden hergebruikt en gerecycled, zonder schade te veroorzaken.

Circulariteit blijft een grote rol spelen in onze duurzaamheidsdoelstellingen voor de toekomst. We willen blijven bijdragen aan de circulaire economie door de recycleerbaarheid van de producten die we verkopen te vergroten en door ervoor te zorgen dat alle producten zoveel mogelijk gerecycled materiaal bevatten.

Resin | Marmoleum raw materials

Going round, moving forward

Productontwerp is slechts één stukje van de puzzel als het gaat om het ontwerpen van circulaire oplossingen voor de vloerenindustrie. We moeten ook rekening houden met de gebruikte grondstoffen, productie en distributie, onderhoud en recycling. Meer informatie over elk van deze gebieden vindt u in onze blogreeks.

Lees hoe we ervoor zorgen dat de materialen die we gebruiken en de manier waarop we ze inkopen ons in staat stellen meer terug te geven aan de natuur dan we nemen.