Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Disclaimer & Terms of use

Disclosures Required by Swiss Law
Forbo Holding Ltd
Lindenstrasse 8
CH-6340 Baar
Switzerland
Telephone +41 58 787 25 25
Fax +41 58 787 20 25
E-Mail: info@forbo.com


Gebruiksvoorwaarden en vrijwaringsverklaring inzake aansprakelijkheid

Algemene informatie

Deze voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op elke toegang tot en het gebruik van de website www.forbo.com ("Website"). van Forbo Holding Ltd ("Forbo"). Forbo behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder enige voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Door deze Website te bezoeken, gaat u ("u" of de "Gebruiker") akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.

Aansprakelijkheid

Deze Website en de inhoud hiervan, dat wil zeggen alles wat u leest, hoort of ziet op deze Website, zijn uitsluitend bedoeld om informatie te geven. Forbo doet er alles aan om te zorgen dat de informatie die wordt gepubliceerd op de Website correct en actueel is. Forbo biedt echter geen garanties met betrekking tot de Website of de inhoud ervan. In het bijzonder betekent dit dat eventuele en alle garanties met betrekking tot de bondigheid, volledigheid, rechtsgeldigheid, actualiteit, bruikbaarheid of juistheid van de informatie, of van eventuele informatie waar de Website naar verwijst, zijn uitgesloten. Forbo garandeert ook niet dat deze Website zonder problemen functioneert of dat de toegang nooit onderbroken zal worden.

Forbo is niet verplicht om verouderde informatie op de Website te verwijderen of om deze informatie bij te werken of te corrigeren. Forbo behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze Website op elk moment en zonder enige voorafgaande kennisgeving te wijzigen, uit te breiden of anderszins aan te passen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Forbo is aansprakelijk voor schade die aan u of derden wordt toegebracht door één van de organen van Forbo als gevolg van doelbewuste of grove nalatigheid of verzuim. Forbo is echter alleen aansprakelijk voorzover dit vereist wordt door de toepasselijke wetgeving. Eventuele verdere aansprakelijkheid, namelijk eventuele aansprakelijkheid voor handelingen die niet voortkomen uit doelbewuste of grove nalatigheid of verzuim, of voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door tussenpersonen (inclusief aannemers of werknemers) wordt volledig uitgesloten. Elk gebruik van de Website is voor eigen risico van de Gebruiker.

Externe links

De Forbo-website bevat mogelijk links naar websites van derden. Forbo oefent geen enkele controle uit over de inhoud of websites van derden en biedt derhalve geen garanties met betrekking tot de rechtsgeldigheid, juistheid, bruikbaarheid, actualiteit of volledigheid van de genoemde inhoud of websites. Forbo is niet aansprakelijk voor de inhoud of websites van derden, voor eventuele websites waar links op staan naar de Website van Forbo of waar hetzelfde in frames wordt weergegeven.

Social bookmarking

De Website van Forbo bevat social bookmarks die voorzien zijn van het logo van Forbo. Gebruikers van bepaalde social media-platforms kunnen gebruik maken van deze social bookmarks om links of bepaalde Forbo-sites in hun profiel te plaatsen om deze te markeren of de desbetreffende pagina met hun contacten te delen. Wanneer u op een bladwijzer klikt, verstuurt u identificatiegegevens naar het respectievelijke social media-platform. Individuen die berichten/informatie van Forbo delen door social bookmarks te gebruiken, zijn niet gemachtigd om namens Forbo uitspraken te doen of om Forbo te vertegenwoordigen. Zij publiceren hun eigen visies en meningen. Daarnaast gelden de bepalingen die betrekking hebben op externe links, en zoals die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn vastgelegd, ook voor social bookmarks.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud van deze Website, zoals afbeeldingen, video's, woord- en beeldmerken, tekstlogo's, grafische logo's, grafische kunst, teksten, persberichten en andere informatie, wordt beschermd door het toepasselijke auteursrecht en andere wetten die bedoeld zijn om de intellectuele eigendomsrechten te beschermen. De reproductie, verzending of enig ander gebruik van de complete inhoud of het ontwerp van deze Website, of een deel daarvan, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Forbo Corporate Communications niet toegestaan. Iedere door Forbo verleende toestemming kan op elk moment door Forbo worden ingetrokken zonder dat Forbo aansprakelijk is voor eventuele kosten of schadevergoedingen.

Gegevensbescherming

Indien u besluit om uw persoonlijke gegevens beschikbaar te stellen aan Forbo, gaat u ermee akkoord dat deze gegevens zonder voorafgaande versleuteling worden verzonden en dat Forbo het recht heeft om deze gegevens op te slaan en te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van Forbo inzake de bescherming van gegevens. Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in de onderstaande verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens.

Beveiliging bij gegevensoverdracht

Het internet wordt wereldwijd gebruikt. Door het gebruik van de Website of door met ons te communiceren via e-mail, een contactformulier of soortgelijke middelen, geeft u toestemming voor de onversleutelde overdracht van alle gegevens die u naar Forbo wilt versturen. Eventuele gegevens die via deze kanalen worden verstuurd, zijn noch vertrouwelijk, noch veilig. De gegevens gaan mogelijk verloren of worden mogelijk bekeken, onderschept of gewijzigd door derden en kunnen nationale grenzen passeren. Vanwege de operationele structuur van het internet en de inherente risico's die hieraan verbonden zijn, is het versturen van gegevens altijd op eigen risico. Andere bepalingen zijn alleen van toepassing in het geval dat Forbo u de optie aanbiedt voor een versleutelde gegevensoverdracht. Door via de elektronische weg contact op te nemen met Forbo, machtigt u Forbo om via deze weg met u te corresponderen.

Forbo is niet aansprakelijk jegens u of anderen voor schade die ontstaat in verband met berichten die naar en van Forbo worden verzonden via e-mail of enig ander systeem voor de overdracht van elektronische berichten.

Toepasselijk recht

Op alle eventuele geschillen die voortvloeien uit of in verband houden met het gebruik van deze Website, is het Zwitserse recht van toepassing. De geschillen worden uitsluitend beslecht door de rechtbank in Baar (Zwitserland), waar ook het hoofdkantoor van Forbo is gevestigd, met uitsluiting van bepalingen ten aanzien van conflicterende wetgeving.

Augustus 2014