Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Extra zekerheid voor installatiebedrijf en opdrachtgever

Eurocol Verzekerde Project Garantie biedt klanten en verwerkers van Eurocol-producten extra zekerheid, boven op de wettelijke productgarantie. Installatiebedrijven zoals vloerenbedrijven, woning- en projectinrichters, weten zich hierdoor nog meer gesteund bij de uitvoering van hun projecten. Maar ook de opdrachtgever profiteert met deze garantie van aantrekkelijke voordelen.

Klik hier voor het digitale aanmeldingsformulier Eurocol Verzekerde Project Garantie Vloertechniek.

Klik hier voor het digitale aanmeldingsformulier Eurocol Verzekerde Project Garantie Tegeltechniek.

verzekerde project garantie

Borgstelling Forbo Eurocol Nederland B.V.

Forbo Eurocol Nederland B.V. staat borg voor alle projecten die onder deze garantie worden uitgevoerd. Ook wanneer het installatiebedrijf, dat het project heeft uitgevoerd, zou worden overgenomen of ophouden te bestaan. Hierdoor behoudt de opdrachtgever in de toekomst altijd een direct aanspreekpunt bij Forbo Eurocol Nederland B.V., wanneer zich onverhoopt een technisch probleem mocht voordoen. Dat wordt dan adequaat opgelost, conform de garantiebepalingen.

Verwerkingsvoorschriften

Naast de vakkennis en kwaliteit die het installatiebedrijf de klant biedt, is Forbo Eurocol Nederland B.V. als fabrikant verantwoordelijk voor de juiste technische omschrijving van zijn producten en dat deze daar ook daadwerkelijk aan voldoen. Voorwaarde hierbij is dat het installatiebedrijf het Eurocol-product behandelt en toepast volgens de betreffende technische omschrijving en verwerkingsvoorschriften. In de Eurocol-verwerkingshandleiding wordt bijvoorbeeld precies omschreven aan welke eisen de werkomstandigheden en ondervloer moeten voldoen. De verantwoordelijkheid voor het laatste ligt bij het installatiebedrijf en de aannemer of opdrachtgever. Forbo Eurocol Nederland B.V. stelt in de verwerkingsvoorschriften dat niet eerder aan de uitvoering van een project mag worden begonnen, voordat aan alle gestelde technische voorwaarden is voldaan.

Oorzaak en gevolg

Dit lijkt eenvoudig en duidelijk, maar toch gaat het in de praktijk helaas nog weleens mis door diverse oorzaken. Bijvoorbeeld wanneer andere producten worden toegepast dan in het bestek staan. Of als de verwerker, onder druk van de opdrachtgever, toch werkomstandigheden of een ondervloer accepteert, die niet aan de kwaliteitseisen voldoen. Ook is er vaak sprake van een wisselende bezetting van de bouwplaats, waarbij niet iedereen op de hoogte is van gemaakte afspraken, of men heeft vooraf geen kennis genomen van de technische productomschrijving. En soms heeft men de verwerkingsvoorschriften wel gelezen, maar kiest men - al dan niet door tijdsdruk - voor een andere werkwijze. Allemaal factoren waardoor een project niet optimaal wordt uitgevoerd, met het risico van technische problemen in de toekomst. En die zijn dan vaak weer aanleiding tot lastige discussies over de verantwoordelijkheid voor een probleem en hoe het moet worden opgelost.

Projectadvies en -begeleiding

Om dit soort problemen voor te blijven, kan Forbo Eurocol Nederland B.V. een projectadvies uitbrengen, op aanvraag van het installatiebedrijf en/of de opdrachtgever. Een Technisch Commercieel Adviseur beoordeelt dan ter plaatse het project en adviseert welke Eurocol-producten het meest geschikt zijn voor de specifieke materialen en omstandigheden, inclusief een verwerkingsadvies. Bij een dergelijk advies hoort ook projectbegeleiding door de betreffende adviseur, waarbij zo nodig kan worden bijgestuurd met aanvullend advies, gebaseerd op de (soms veranderende) praktijk. Deze werkwijze vormt de basis voor de Eurocol Verzekerde Project Garantie, waarmee het installatiebedrijf én de opdrachtgever profiteren van extra zekerheid.

Hoe werkt het?

• De Technisch Commercieel Adviseur van Forbo Eurocol Nederland B.V. geeft vooraf een schriftelijk advies af.
• Voor aanvang van het project vult het vloerenbedrijf het projectaanmeldingsformulier in en zendt dit naar Forbo Eurocol Nederland B.V.
• Forbo Eurocol Nederland B.V. legt vervolgens de projectgegevens schriftelijk vast.
• Het installatiebedrijf ontvangt hierna de garantieovereenkomst in tweevoud. Een exemplaar voor hemzelf en een exemplaar voor Forbo Eurocol Nederland B.V.
• Een exemplaar van de Eurocol Verzekerde Project Garantie wordt voor aanvang van het project ondertekend retour gestuurd naar Forbo Eurocol Nederland B.V. Een ondertekende kopie is het garantiebewijs op de installatieproducten en het advies.
• Forbo Eurocol Nederland B.V. stuurt het vloerenbedrijf en de opdrachtgever rechtstreeks een garantiecertificaat, nadat het project gereed is gemeld bij Forbo Eurocol Nederland B.V.

De voordelen op een rijtje

• Extra zekerheid voor het installatiebedrijf en de opdrachtgever.
• Ondersteuning door Forbo Eurocol Nederland B.V. bij een technisch probleem.
• 5 tot 10 jaar garantie, afhankelijk van de toegepaste producten.
• Er geldt geen eigen risico.
• Er hoeft geen verzekeringspremie te worden betaald.

Meer weten over Eurocol Verzekerde Project Garantie?
Neem contact op met Customer Service van Forbo Eurocol Nederland B.V. Zij zetten graag de mogelijkheden voor u uiteen. Telefoon nummer 075-6271630 of stuur een e-mail.

Download

  • Folder - verzekerde project garantie

    Verz. project garantie