Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Dankzij ETIM-classificatie vind je sneller het gewenste bouwproduct

'Alle producten die aan jouw technische eisen voldoen in één overzicht'

Stel, je wilt een natte ruimte betegelen met een S2-tegellijm die tevens vorstbestendig is. Welk product met welke technische specificaties kies je? Het ETIM-classificatiemodel maakt het je gemakkelijk met concrete zoekargumenten die overeenkomen met de ingevoerde productspecificaties van deelnemende fabrikanten of leveranciers.

Snel en doelgericht

Ook Forbo Eurocol maakt gebruik van ETIM om klanten te helpen snel en doelgericht de juiste Eurocol-producten te vinden. We gingen we op bezoek bij drie partijen, die elk een rol spelen in de keten van bouwproducten. Jeroen van der Holst en Rob Noordberger bieden inzicht in de systematiek van ETIM International en stichting Ketenstandaard Bouw en Techniek. Robert Landsman van Veris Bouwmaterialengroep vertelt over de voordelen die hij ziet en zijn rol in de werkgroep Tegellijmen en Mortels om ETIM binnen de bouwsector te promoten. Peter Veldhuizen van ZeeBoer legt uit hoe hij onder meer met Forbo Eurocol samenwerkt om ETIM tot een succes te maken.

ETIM 2

Logisch en eenduidig

ETIM staat voor ETIM Technisch Informatiemodel en wordt wereldwijd gebruikt om (bouw)producten logisch in te delen in diverse productklassen. Dit gebeurt op een eenduidige, merkonafhankelijke manier. In plaats van te zoeken op productomschrijvingen en specificaties van fabrikanten en leveranciers, worden producten ingedeeld volgens hun samenstelling en technische eigenschappen. Als verwerker, aannemer of voorschrijver in de bouw zoek je met ETIM dus niet op merk of product, maar op specifieke producteigenschappen. De technische eisen en kenmerken die daaraan worden gesteld, worden dus voor elke producent of leverancier op dezelfde manier vastgelegd. Voordeel voor de klant: met het selecteren van de gewenst productkenmerken krijgt hij of zij automatisch alle producten voorgeschoteld die aan die specifieke eisen voldoen.

Specificaties invoeren

‘Deelnemers aan ETIM moeten hun zaakjes wel tijdig op orde hebben’, zegt Peter Veldhuizen, directeur-eigenaar van ZeeBoer. ‘Als fabrikant vink je in het systeem aan welke eigenschappen voor een product van toepassing zijn. Cementgebonden of gips, waterwerend, vorstbestendig, poeder- of pastalijm: alle kenmerken moeten per product worden ingevuld. Aan de afnemerszijde gebeurt het omgekeerde. Door de gewenste of vereiste specificaties te kiezen, krijg je alle producten die aan jouw technische eisen voldoen in één overzicht. ETIM leidt de klant niet naar een bepaald merk of aanbieder, maar die krijgt een universeel overzicht van producten die aan de zoekargumenten voldoen. Het is dus aan de deelnemende fabrikanten en leveranciers om hun productspecificaties volledig en juist in te voeren om op basis daarvan volgens ETIM gevonden te worden. Doe je dit als fabrikant (nog) niet, dan sta je in de digitale wereld op achterstand omdat jouw product niet zichtbaar is.’

ETIM 3e

Minder kans op fouten

Robert Landsman, manager business analyse & strategie bij Veris, ziet grote voordelen in het ETIM classificatiemodel. ‘Voor ons als groothandel en voor onze klanten is het natuurlijk prachtig om met één systeem het databeheer voor al onze producten te hebben. Zeker als je bedenkt dat wij met onze gezamenlijke groothandelsbedrijven meer dan een half miljoen verschillende bouwproducten voeren. Als al onze leveranciers hiervoor een eigen productinformatiesysteem hanteren, kun je die informatie overnemen, maar dan heb je geen zicht op de overeenkomsten met producten van een andere aanbieder. Die informatie zit immers ‘verstopt’ in de specifieke productomschrijving van de betreffende leverancier. Bovendien kost het veel werk en tijd om al die losse productinformatie in je eigen systeem te rubriceren en op te slaan. De kracht van ETIM is dat de geformuleerde specificaties voor elke deelnemende aanbieder gelden. Wij gebruiken de ETIM-classificatie daarom voor onze webshopfilters. Je kunt als klant dus veel doelgerichter zoeken, plus dat de kans op fouten en faalkosten in de bouw aanzienlijk kleiner wordt. Het systeem wordt steeds sterker, naarmate meer fabrikanten en groothandels gebruik gaan maken van ETIM.’

ETIM 4e

Overkoepelende structuur

Dat vinden ook Jeroen van der Holst en Rob Noordberger. De eerste werkt al enige jaren aan de internationale promotie van ETIM, om deze systematiek als standaard productinformatiesysteem in te voeren. Rob Noordberger is relatiemanager bij stichting Ketenstandaard Bouw en Techniek die het beheer van ETIM in Nederland verzorgt. ‘ETIM is geboren uit pure noodzaak’, zegt Jeroen, ‘want in de bouwsector heb je een enorme verscheidenheid in producten, met elk hun eigen technische specificaties. Als je de productinformatie voor alle partijen in de keten helder en toegankelijk wilt maken, heb je een overkoepelende structuur nodig. De parameters voor producten zijn voor elke leverancier gelijk, het laden van hun producten is een invuloefening.’

ETIM 5e

Installatiebranche als voorbeeld

Volgens beide heren kan de bouwsector leren van andere sectoren, waarin ETIM al met succes wordt toegepast. ‘Neem de installatiebranche’, zegt Jeroen. ‘Die sector is al langer gewend om met eenduidige productinformatie te werken, want een retailproduct zoals pvc-afvoermateriaal is nu eenmaal eenvoudiger te classificeren dan een technisch product dat aan allerlei specificaties moet voldoen. Forbo Eurocol beseft dat het hierin zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen, maar ziet tegelijk ook de voordelen van ETIM, als het eigen product er gemakkelijker door wordt gevonden.’ Rob: ‘Omdat ETIM een open bron is, doen ook bestekschrijvers die met de STABU-systematiek werken hun voordeel met dit productinformatiesysteem. Je voert de technische eisen in en je krijgt een productaanbod van diverse deelnemende leveranciers waaruit je kunt kiezen.’

ETIM 6e

Vertrouwelijkheid gegarandeerd

Volgens Peter Veldhuizen van ZeeBoer is het geen verrassing dat Forbo Eurocol een voortrekkersrol vervult bij de invoering van ETIM in de bouwsector. ‘Wij leveren dit bedrijf al tientallen jaren productinformatiesystemen om technische informatie beschikbaar te stellen aan, en te delen met hun klanten. Bijvoorbeeld met ons productinformatiemanagementsysteem (PIM) Utopis® en de Tegelklus- en Vloerenapp die we voor hen ontwikkelden. Met onze samenwerking in ETIM gaan we weer een stap verder. ETIM is gebaseerd op een branchebreed artikelbestand in een database waarin je alles uit de hele markt kunt invoeren. Dat is ook gelijk de voorwaarde: wij faciliteren het systeem maar de klant moet het voeden met de juiste productinformatie. De vertrouwelijkheid is uiteraard gegarandeerd, want concurrentiegevoelige informatie wordt als versleutelde data verwerkt via een DICO-bericht. Elke verandering in productinformatie wordt automatisch doorgevoerd, want elke nacht halen wij het complete artikelbestand op dat wordt gescreend op wijzigingen.’

ETIM 7e

Verbeterde vindbaarheid

Robert Landsman heeft intussen goede ervaringen met ETIM. Fabrikanten hoeven volgens hem niet huiverig te zijn dat een bepaald merk altijd bovenaan de lijst verschijnt. ‘Dat is niet in het belang van de eindgebruiker, maar ook niet in het belang van de groothandel. Bij Veris Bouwmaterialengroep voeren we allerlei merken naast elkaar die we even graag verkopen. Het is natuurlijk wel zo dat als ETIM steeds meer de standaard wordt, je er als fabrikant of leverancier verstandig aan doet om mee te doen. Immers, een klant die volgens de ETIM-systematiek producten zoekt, krijgt de producten te zien die volgens de ETIM-classificatienormen zijn ingevoerd. Daarom zien steeds meer partijen in de keten het belang van ETIM in. Die bewustwording groeit in alle geledingen van de bouw. Intussen hebben al vijftig fabrikanten, bouwgroothandelsbedrijven en inkoopverenigingen het Hibin-convenant ‘Bevorderen en versnellen ETIM-classificatie’ getekend.’

ETIM 8e

Klaar voor de toekomst: efficiënter werken in BIM

Nu al gebruiken steeds meer aannemers digitale bouwmodellen volgens BIM (Building Information Modelling) voor de uitvoering van hun projecten. In de ontwerpfase worden hierin objecten gespecificeerd naar technische eisen. ETIM specificeert de producten op basis van de technische kenmerken. Door de eisen te koppelen met de ETIM-kenmerken, worden vraag en aanbod met elkaar verbonden. Dit scheelt heel veel handmatig zoekwerk naar geschikte oplossingen en voorkomt het risico van de toepassing van producten die niet volledig voldoen aan de daaraan gestelde technische eisen.