Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Veiligheid op zee

Producten met IMO-certificering voor het installeren van vloerbedekkingen op schepen.

Forbo Eurocol heeft lijm en egalisatiemiddel voor vloerbedekking in het programma die IMO (International Maritime Organization) gecertificeerd zijn op hun uitstekende brandveiligheid en milieueigenschappen. De IMO is een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties, dat toeziet op de veiligheid op zee. Vanuit het hoofdkantoor in Londen werkt men voortdurend aan de ontwikkeling en handhaving van regelgeving voor de scheepvaart. Bij de IMO zijn 168 lidstaten aangesloten plus drie toegevoegde leden.

IMO logo 2022

Brandtestprocedures

Steeds meer maritieme landen zien het belang in van de IMO-regelgeving en de handhaving ervan. Onlangs namen de Verenigde Naties de Marine Equipment Directive (MED - Richtlijn Uitrusting Zeevaartuigen) aan. Deze heeft tot nog toe alleen betrekking op in EU-landen geregistreerde schepen, ongeveer 80 procent van de wereldvloot. Op deze richtlijn is de MRA (Mutual Recognition Agreement) van toepassing. Deze overeenkomst voorkomt dat voor testen en certificeren dubbele kosten worden gemaakt. In de MED is de FTP (Fire Test Procedures)-code opgenomen (IMO FTP Code Res. A.653(16)). Deze code staat voor testprocedures van brandbaarheid van oppervlakken, om de combinatie van vloerbedekking en lijmen te testen ten opzichte van de praktijk.

Organisatie

De IMO wordt ondersteund door een permanent secretariaat van medewerkers die de leden vertegenwoordigen. Het staat onder leiding van een secretaris-generaal die periodiek wordt gekozen door de ledenvergadering. Daarnaast zijn er verscheidene divisies, zoals voor de veiligheid voor de scheepvaart, bescherming van het milieu en een afdeling die conferenties organiseert.

Meer veiligheid

De regels die door de IMO zijn ingevoerd en worden gemonitord, verbeteren de veiligheid van zowel bemanningsleden, passagiers als de schepen zelf. De veiligheid op zee is door de jaren gehandhaafd en verbeterd door de stelselmatige invoering van nieuwe materialen, verwerkingsmethoden, zorgvuldig geformuleerde regels en verbeterde testprocedures.

Giftige gassen

Onder de International Convention for Safety at Sea van de IMO worden voor ieder product brandtestprocedures uitgevoerd. Deze hebben niet alleen betrekking op brandbaarheid, maar ook op rookontwikkeling en het ontstaan van giftige gassen. Tijdens de testprocedures wordt een omgeving gesimuleerd waarin grote groepen mensen tijdens brand op een schip worden geconfronteerd met weinig uitgangen. Regelgevende overheidsorganen en verzekeringsmaatschappijen hebben met klem aangedrongen op strenge eisen voor de bouwmaterialen die in een dergelijke situatie worden toegepast. Reders, scheepskapiteins en scheepbouwers dragen allemaal een zorgplicht waar het de veiligheid van passagiers en bemanning betreft. De eisen voor vloerafwerkingsmaterialen voor toepassing aan boord zijn opgedeeld in twee secties. Een volgens de U.S. Coast Guard Requirements voor schepen die varen in de Amerikaanse territoriale wateren en een voor schepen in de internationale wateren.

Goedgekeurde materialen

Op schepen worden vaak materialen als vinyl en hout toegepast voor de afwerking van dekken in verblijfsruimten. Hiervoor zijn goedgekeurde vloerafwerkingen vereist. Het toegepaste hout of vinyl moet voldoen aan de eisen die de IMO stelt aan brandbaarheid en rookontwikkeling. Alle testen moeten worden uitgevoerd door een erkend laboratorium. Ook dient de fabrikant zich te onderwerpen aan een opvolginspectie door een onafhankelijk erkend instituut (zoals ISO 9000). Daarnaast is er Lloyd’s Register, een classificatie-instituut dat onafhankelijk certificeringen afgeeft voor producten, systemen of een productieproces, volgens gepubliceerde voorwaarden. MarED ten slotte is een coördinerende groep van aangeschreven organen voor het toepassen van de Richtlijn Uitrusting Zeevaartuigen.

Tjamme Vis 2e

Flexibele eigenschappen

Naast de bijzondere veiligheidseisen op zee worden vloerafwerkers geconfronteerd met andere ondervloeren dan zij gewend zijn bij projecten aan land. Op schepen treffen zij vaker materialen als hout en aluminium aan dan beton of cement. Ook hebben afwerkers te maken met beperkte ruimten. Dit stelt hun vakmanschap extra op de proef en maakt van ieder project een nieuwe uitdaging. De vloerafwerking moet aantoonbaar bestand zijn tegen het bewegen van de constructie tijdens het varen. Betrouwbaarheid is daarom een absolute must voor hoogwaardige producten en toepassingen. Goede flexibele eigenschappen zijn niet alleen belangrijk voor de vloerafwerking maar ook voor de producten en hulpmiddelen waarmee het project wordt uitgevoerd.

Forbo Eurocol

Een perfect eindresultaat wordt alleen bereikt als de beste materialen en verwerkingsmethoden worden toegepast. Forbo Eurocol heeft een uitgebalanceerd aanbod producten samengesteld die uitstekend voldoen aan de eisen die de vloerafwerker eraan stelt. Deze complete productlijn kan worden toegepast in combinatie met alle moderne typen ondervloeren. De gecertificeerde producten zijn herkenbaar aan het CE-keurmerk in de vorm van een stuurradlogo. Dit is de waarborg dat het product is getest en gecertificeerd in overeenstemming met de IMO-testrichtlijnen voor brandbaarheid van oppervlakken. Volgens de IMO beschikken de producten van Forbo Eurocol over uitmuntende brandwerende eigenschappen en is de kwaliteit van het productieproces gegarandeerd.

Download

 • IMO D 2020

  IMO Module D certificaat

 • IMO Module B 044

  IMO Module B certificaat 044 Europrimer Multi

 • IMO Module B 540

  IMO Module B certificaat 540 Eurosafe Special

 • IMO Module B 646

  IMO Module B certificaat 646 Eurostar Premium

 • IMO Module B 960

  IMO Module B certificaat 960 Europlan Super

 • IMO MOdule B 640

  IMO Module B certificaat 640 Eurostar Special