Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Hoe voorkom je scheuren in de afwerkvloer op een kanaalplaatvloer in de badkamer?

In een prefab kanaalplaatvloer wordt aan de onderzijde een voorspanwapening toegepast. Die wapening wordt op spanning gezet. Hierdoor komt deze iets gebogen op het werk en zakt vervolgens door belasting en het verstrijken van de tijd in een neutrale, horizontale positie.

Rechtlijnige scheuren

Dit type vloer zit vol holle kanalen (vandaar de naam), die het gewicht van de vloer verminderen. De vloerplaten worden onderling gekoppeld door een trechtervormige aansluiting goed aan te storten met een fijne (spramix) beton. Als dit niet goed gebeurt, dan kunnen er op de naden van de vloerelementen rechtlijnige scheuren ontstaan, die ook doorzetten in de afwerkvloer.

Betonnen druklaag

Het advies van Forbo Eurocol is, om zowel constructieve als waterdichtheidsredenen, de kanaalplaatvloeren met een druklaag van beton af te werken. In de praktijk wordt deze vloer daar namelijk niet altijd mee uitgerust. Door deze betonnen druklaag worden alle sparingen goed gevuld, onderliggende dikteverschillen van de kanaalplaten voorkomen en bovendien vrijwel alle leidingen op en in de vloer weggewerkt. Eventuele spanningen in de vloer worden door de druklaag opgevangen, waardoor er geen schade of lekkages ontstaan. Tevens ontstaat er een strakke wand-vloeraansluiting.

Afwerking met Eurocol-producten

Vervolgens kan er een zand-cementdekvloer op worden gesmeerd met het toeslagmiddel 055 Eurodicht ten behoeve van de waterdichtheid. De mengverhouding hiervoor is 3 liter 055 Eurodicht op 50 kg cement. Na voldoende droging kan bij de strakke wand-vloeraansluiting het 063 Euroband/685 Eurocoat-systeem goed zonder kiervorming aangebracht worden. Is dit gebeurd, dan kunnen de vloertegels vol en zat worden verlijmd met een cementgebonden poederlijm, bijvoorbeeld de 705 Speciaallijm. Is het tegelwerk voldoende gedroogd, dan kunnen de tegels worden gevoegd met de 706 Speciaalvoeg WD. Met deze werkwijze wordt het risico van krimpscheuren in de zand-cementdekvloer - en hiermee in het tegelwerk - tot een minimum beperkt. Kortom, meer kwaliteit, waarmee veel klachten worden voorkomen!’