Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2


Wat houdt biobased eigenlijk in?

Biobased bouwmaterialen zijn bouwmaterialen gemaakt van dierlijk materiaal of van schimmels, planten, bacteriën die ecologisch verantwoord geteeld, geoogst, gebruikt en hergebruikt worden. Deze definitie is afgestemd met de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen. De Biobased 616 Eurostar Lino Green lijm bestaat voornamelijk uit twee acrylaat polymeer dispersies. Deze dispersies zijn duurzaam geproduceerd volgens het Biomass Balance principe. Eén van de dispersies is biobased, wat betekent dat de grondstoffen van hernieuwbare (plantaardige) oorsprong zijn en duurzaam zijn geproduceerd, onder andere met behulp van groene stroom.


Biobased materialen zijn:
- Materialen die afkomstig zijn uit de levende natuur.
- Grondstoffen uit veeteelt, tuin-, land- en bosbouw.
- Materialen die tijdens de levensduur van een gebouw opnieuw kunnen groeien.

Wat houdt (bio) mass balance eigenlijk in?

Mass balance gaat over het mengen van fossiel en gerecycled of hernieuwbaar in bestaande systemen en processen, terwijl de hoeveelheden ervan worden bijhouden en toegewezen aan specifieke producten. De werkelijke koolstofmoleculen in het product zijn mogelijk niet gerecycled of hernieuwbaar, maar door middel van een certificaat van een derde partij wordt het gerecyclede of hernieuwbare gehalte geverifieerd.
Het principe is dus vergelijkbaar met wanneer je “groene” of “schone” stroom koopt. Hoewel je er niet zeker van kunt zijn dat de elektriciteit die je thuis gebruikt rechtstreeks afkomstig is uit hernieuwbare bronnen, stijgt het totale aandeel van groene energie in het net met de vraag mee. Zo wordt het ook in de chemische industrie gedaan, aan het begin van het productieproces wordt hernieuwbare of gerecyclede grondstof toegevoegd en daarna toegewezen aan het eindproduct.

Wat is het verschil tussen EC1 PLUS en biobased?

EC1 PLUS heeft betrekking op emissie en betekent bij dergelijke producten dat ze aan de strengste emissie-eisen voldoen. Onder emissie verstaan we het vrijkomen (verdampen) van organische stoffen uit bouwmaterialen. Op leefniveau kan dat voor de verwerker of toekomstige gebruiker van een gebouw schadelijk zijn voor de gezondheid. Het zegt echter niets over eventuele gerecyclede grondstoffen zoals bij biobased producten. De 616 Eurostar Lino Green is biobased maar ook EC1 PLUS.

Wat is het verschil tussen biobased en (bio)mass balance?

Als er sprake is van biobased dan bestaat het product ook daadwerkelijk uit grondstoffen van 100% plantaardige oorsprong en andere gerecyclede natuurlijke restproducten. Bij (bio)mass balance is een mengsel van biobased en fossiele grondstoffen waarbij het biobased deel wordt toegewezen aan specifieke producten, in ons geval aan de grondstof voor 616 Eurostar Lino Green.

Waarom maakt Forbo Eurocol geen lijm dat 100% is gebaseerd op biobased grondstoffen?

Dat is waar we uiteindelijk naartoe willen alleen is dat momenteel nog niet haalbaar. Uit praktijkproeven is gebleken dat de verwerkingseigenschappen van een 100% biobased nog niet voldoende voldoet aan de verwachtingen van de vloerenlegger. En we willen een lijm die qua verwerking tenminste gelijkwaardig is aan de 514 Eurosafe Lino en de 611 Eurostar Lino Plus. Het uiteindelijke doel dat we willen bereiken blijft wel 100% biobased. We zijn in de goede richting maar nog niet helemaal waar wel willen zijn.

Waardoor reduceert biomass balance en biobased de CO2 uitstoot?

Het gebruik van biobased en biomass balance grondstoffen helpen om de CO2-uitstoot terug te dringen omdat er geen of minder fossiele grondstoffen worden gebruikt. Als fossiele grondstoffen zoals olie en gas worden verstookt dan brengt dat CO2 in de lucht dat al honderden miljoenen jaren in de vorm van koolstof in de bodem zat opgeslagen. Als natuurlijke restproducten worden gebruikt in plaats van fossiele grondstoffen dan is dat, zowel bij de productie als in de toekomst wanneer het eindproduct als afval weer verbrand wordt, voorkomen. Het levert zo een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van broeikasgassen en het sparen van fossiele grondstoffen.

Hoe kun je nu zeker weten dat het biobased en biomass balance verhaal van de fabrikant klopt?

De Europese Unie heeft een verplichte duurzaamheidscertificering voor biobrandstoffen en biomassa ingevoerd met een EU-richtlijn voor hernieuwbare energie. REDcert heeft op basis van deze EU richtlijn een verificatiemethode ontwikkeld voor de Biomass Balance benadering, waarmee aangetoond kan worden hoe en hoeveel fossiele grondstoffen zijn vervangen door duurzame biomassa. Deze methode wordt niet door REDcert zelf toegepast maar wordt door een derde partij uitgevoerd en bevestigd met een certificaat. Het is eigenlijk dezelfde manier van werken als bij ISO- en EC1Plus-certificeringen, alleen met andere maar ook onafhankelijke partijen.

Wat is REDcert2?

REDcert2 certificering is een erkenning voor duurzame biomassa. Na controles van een onafhankelijke organisatie is het REDcert2 certificaat aan 616 Eurostar Lino Green toekent. Hiermee is men verzekerd van een gewaarborgd duurzaam Eurocol-product.

Wat is een LCA?

LCA is de afkorting van Life Cycle Assessment of Levenscyclusanalyse. Met een LCA wordt de milieu-impact van een product gedurende de gehele levenscyclus in kaart gebracht. Onder andere energiegebruik, grondstoffen, afvalstromen en uitstoot worden daarbij gekwantificeerd. De milieubelasting wordt vervolgens uitgedrukt in bijvoorbeeld CO2-waarden, waterverbruik of toxiciteit.
Voor het opstellen van een LCA is een ISO-standaard beschikbaar (ISO serie 14040). Een LCA wordt in meerdere stappen uitgewerkt en daarbij worden systeemgrenzen gekozen, databases geraadpleegd, processen beschreven en aannames gedaan. Ook moet er een keuze uit verschillende analysemethoden worden gemaakt. Aan het eind worden de resultaten geïnterpreteerd, de aannames geëvalueerd en conclusies getrokken. Met de uitkomst kun je de milieu-impact en dus duurzaamheid van producten vergelijken, mits de LCA’s op precies dezelfde wijze zijn opgesteld.

Wat is een EPD?

EPD is de afkorting van Environmental Product Declaration. Een EPD is een gestandaardiseerd document, een verklaring met de belangrijkste uitkomst van een Life Cycle Assessment (LCA). Het is een eenvoudig te lezen, korte versie van een LCA-rapport dat de impact van een product op het milieu toont. Voor het opstellen van een EPD is een iso-standaard beschikbaar (ISO 14025) en wordt door een onafhankelijke deskundige gecontroleerd en heeft meestal een geldigheidsduur van 5 jaar.

Is er ook een LCA of EDP voor 616 Eurostar Lino Green ?

Bij het opstellen van een LCA rapport wordt elke grondstof ingevoerd in een milieuprofiel waarin de milieubelasting gedefinieerd staat. Er bestaan echter nog geen milieuprofielen voor de Biobased grondstoffen die gebruikt worden in de 616 Eurostar Lino Green. Forbo Eurocol kan deze niet zelf maken, we zijn wat dit betreft afhankelijk van onze leveranciers. Die maakt een LCA van hun biobased product, die dan worden beoordeeld door een derde partij. Vervolgens moet deze LCA aangeboden worden aan het NIBE die er een milieuprofiel voor maakt zodat Forbo Eurocol deze kan toepassen in hun LCA rapport. Dit vergt nogal wat tijd en we wilden hier niet op wachten met de introductie van de 616 Eurostar Lino Green.

Is de verpakking ook biobased?

Helaas nog niet. Wel bracht Forbo Eurocol in 2011 als eerste leverancier binnen de branche een emmer van gerecyclede kunststof op de markt. De emmers van de 616 Eurostar Lino Green zijn dan ook net als de overige emmers gemaakt van gerecycled kunststof. Door te kiezen voor verpakkingen van gerecycled materiaal, lever je een directe bijdrage aan het verminderen van de afvalberg. Hierdoor zijn minder nieuwe grondstoffen nodig, wat gunstig is voor de CO₂-uitstoot.
De volgende stap voor Forbo Eurocol is manieren te vinden en te verbeteren voor het maken van circulaire kunststof-verpakkingsstromen. Om dat te realiseren is Eurocol een partnership aangegaan met Circular Plastics Alliance. Concreet betekent dit dat we zoeken naar een retoursysteem voor verpakkingen en deze vervolgens te hergebruiken.

Is de lijm nu ook composteerbaar?

Composteerbaar betekent eigenlijk biologisch afbreekbaar. Dat wil zeggen dat een product of verpakking op natuurlijke wijze wordt afgebroken. 616 Eurostar Lino Green is niet biologisch afbreekbaar en dat is ook niet wenselijk. Als er linoleum mee wordt gelijmd dan willen we natuurlijk niet dat het na verloop van tijd biologisch afbreekt en niet meer als lijm functioneert met alle gevolgen van dien.

Zijn er nog meer biobased producten in het assortiment van Eurocol?

Op dit ogenblik nog niet maar we willen wel verder met deze nieuwe ontwikkeling. 616 Eurostar Lino Green is het eerste product en er zullen zeker nog meer producten volgen. Volg onze berichtgevingen via de nieuwsbrief, social media of de website. Daarmee houden we alle belanghebbenden op de hoogte.

Wat is het verschil tussen natuurlijke grondstof, biobased en reneweable ?

In de praktijk wordt met natuurlijk en biobased vaak hetzelfde bedoeld. De termen verwijzen naar de oorsprong van ingrediënten, die kunnen synthetisch (door de mens gemaakt) zijn en gebaseerd op bijvoorbeeld aardolie. Als ingrediënten zijn gebaseerd op natuurlijk materiaal worden ze vaak natuurlijk of biobased genoemd. Het voordeel van biobased of natuurlijke alternatieven is dat ze worden gemaakt van hernieuwbare grondstoffen, oftewel renewables. En zo is het cirkeltje weer rond….