Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

eurocol
991 EUROPLAN DIRECT RAPID

991

Sneldrogend, zelfuitvloeiend en zeer hoogwaardig egalisatiemiddel met ingebouwde primer voor het rechtstreeks egaliseren van steenachtige ondervloeren zonder het gebruik van een primer. Bureaurolstoelvast. Hoge drukvastheid. Na ca. 1 - 1,5 uur beloopbaar, na ca. 1,5 - 3 uur belegbaar met vloerbedekking. Gunstig verbruik. Uitmuntend vloeivermogen. Verpompbaar. Laagdikte: vanaf 1 mm tot maximaal 20 mm.

991-europlan-direct-rapid.jpg
 • 991-veiligheidsblad nl.pdf

  991-veiligheidsblad nl.pdf

 • pdf-productspecificatie.pdf

  pdf-productspecificatie.pdf

 • 991-ec 1 plus licentie nl.pdf

  991-ec 1 plus licentie nl.pdf

 • dop-verklaring-nl.pdf

  dop-verklaring-nl.pdf

Producttypering

Zelfuitvloeiend, zeer hoogwaardig en sneldrogend egalisatiemiddel voor steenachtige ondervloeren.
Basis : Cementpoeder met een bijzonder hoog gehalte aan kunststofbindmiddelen.
Kleur : Grijs.
Consistentie : Poeder.

Productvoordelen:
 • Zeer emissiearm
 • Emicode EC 1PLUS
 • stofarm
 • Gunstig verbruik
 • Zeer sneldrogend
 • Na 1,5 - 3 uur belegbaar
 • Zelfegaliserend
 • Voorstrijken is in de meeste gevallen overbodig
 • Uitmuntend vloeivermogen
 • verpompbaar
 • Hoge drukvastheid
 • Maximale laagdikte 20 mm

Prestaties en eigenschappen

Begaanbaarheid : Ca. 1 - 1,5 uur bij 18 - 20 °C.*
Brandbaarheid : Niet brandbaar.
Buigsterkte : Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 12 N/mm².
Bureaurolstoelvastheid : Vanaf 1 mm laagdikte.
Consistentie : Poeder.
Druksterkte : Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 42 N/mm².
Hechtsterkte : Na 28 dagen 3,6 N/mm².
Vorstbestendigheid : Ja.
Verbruik : Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

Toepassing

Toepassing:

Voor het egaliseren in laagdiktes tot 20 mm van steenachtige ondervloeren, binnen. Bij een laagdikte tot 2 mm, een omgevingstemperatuur van 18º - 20° C en een relatieve luchtvochtigheid < 70% is de aangebrachte egalisatielaag na 1,5 - 3 uur legklaar voor linoleum, naaldvilt, tapijt, PVC- en Rubberen vloerbedekking. Voor linoleum, naaldvilt en tapijt geldt een maximaal restvochtpercentage in de ondervloer van 3,5 CM-%. Bij Toepassing van een PVC- of Rubberen vloerbedekking is dit respectievelijk 2,5 en 2,0 CM-%. Parket en kurk na minimaal 12 uur aanbrengen. Hierbij mag het restvochtpercentage de 2,5 CM-% niet overschrijden.

In geval van verpompen:

Raadpleeg vooraf bij de pompleverancier of de pomp geschikt is voor alle soorten egalisaties. pompen met een te hoge mengsnelheid klan de oorzaak zijn van onvoldoende vloei van het egalisatiemiddel.

Verwerking

Opslag : Koel en droog opslaan.
Gereedschap : Vlakspaan of rakel i.c.m. een prikkerol.
Mengverhouding : 23 kg 991 Europlan Direct Rapid op 5 - 5,5 liter water.
Verwerkingstijd : Binnen 15 minuten na het mengen.*
Wachttijd : Het verdient aanbeveling de mortel ca. 3 minuten te laten rijpen.
Droogtijd : Bij 18º - 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid < 70% is de aangebrachte egalisatielaag na 1,5 - 3 uur legklaar voor linoleum, naaldvilt en tapijt, PVC en rubber.
Houdbaarheid : 9 maanden, in onaangebroken verpakking.
Vorstbestendig : Ja.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Verbruik:
Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

Ondergrond:
 • 991 Europlan Direct Rapid kan op elke starre, druk- en trekvaste, steenachtige ondervloer worden toegepast. Tevens dient de ondervloer schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
 • Gladde en gesloten ondervloeren (tegelvloeren, granito, terrazzo e.d.) goed ontvetten met 014 Euroclean. De vervuiling opnemen en de ondergrond goed laten drogen. Voorstrijken is in de meest gevallen niet nodig. Bij toepassing van een laagdikte vanaf 4 mm dient de ondergrond te worden voorgestreken met 044 Europrimer Multi met behulp van een schuimroller.
 • Absorberende ondergronden (zand/cement afwerklagen) kunnen zonder voorstrijkmiddel met 991 Europlan Direct Rapid worden geëgaliseerd.
 • Zeer sterk zuigende ondervloeren voorstrijken met 044 Europrimer Multi, 049 Europrimer ABS of 099 Dispersieprimer met behulp van een vachtroller.
 • Vochtgevoelige ondervloeren (magnesiet, wateroplosbare lijmrestanten e.d.) voorstrijken met 021 Euroblock Reno LE of 026 Euroblock Multi.
 • Bij asfaltvloeren en bitumineuze ondergronden vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
 • Gaten en diepe beschadigingen vooraf vullen met 905 Europlan Fill of 945 Europlan Solid. Na uitharding van de 905 Europlan Fill of 945 Europlan Solid dient deze beslist voorgestreken te worden met één van de bovenstaande primers.
 • Calciumsulfaatgebonden ondervloeren (anhydriet) egaliseren met 920 Europlan Alphy of 925 Europlan Alphy direct.
 • Scheuren/naden in ondervloeren vastleggen met 021 Euroblock Reno LE in combinatie met 063 Euroband en 846 Quartzsand of met 808 Eurojoint Connector in combinatie met 021 Euroblock Reno LE.
 • Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.


Gebruiksaanwijzing:
 • Voeg 23 kg 991 Europlan Direct Rapid toe aan 5 - 5,5 liter koel en schoon leidingwater.
 • Meng de mortel mechanisch met het Eurocol 855 Mengijzer tot een egaal en klontvrij geheel.
 • Laat de aangemaakte mortel ca. 3 minuten rijpen en roer daarna de mortel kortstondig, met een laag toerental, door.
 • De mortel binnen 15 minuten op de vloer aanbrengen met een vlakspaan of rakel.
 • Bij verpompen van de 991 Europlan Direct Rapid de mengunit zo instellen, dat 23 kg 991 Europlan Direct Rapid 5 - 5,5 liter koel en schoon leidingwater wordt toegevoegd.
 • Zojuist aangebrachte egalisatielagen beschermen tegen tocht en directe zonlichtinval.
 • Onder normale omstandigheden is de aangebrachte egalisatielaag na ca. 1 - 1,5 uur beloopbaar. Bij een laagdikte tot 2 mm en een temperatuur van 18 - 20 °C is de egalisatielaag na 1,5 - 3 uur legklaar mits het maximaal toegestane restvovhtpercentage niet wordt overschreden (zie onder toepassing).
 • Hogere temperaturen versnellen en lagere temperaturen vertragen de verwerking en droging van de 991 Europlan Direct Rapid.
 • Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij u naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.

Verwerkingscondities: 
Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 ºC.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Vloerverwarmingsconstructies:
991 Europlan Direct Rapid kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier.
Een dag voor het egaliseren de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het egaliseren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag.Instructiefilm:
Klik hier

Kwaliteit en garantie

Milieu en gezondheid

Gevarenklasse : Xi (irriterend).
Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.


Rekenmodel

Bestek

Artikelgegevens


ArtikelOmschrijvingVerpakkingEAN-code
991Europlan Direct Rapid Zak à 23 kg8 710345 991117 

Instructievideo