Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

eurocol
021 EUROBLOCK RENO LE

021

2-componenten epoxyprimer, toepasbaar als vochtscherm op schone, watervaste, steenachtige ondergronden. Minimaal in twee lagen aanbrengen (verbruik 1e laag min. 250 g/m² en de 2e laag min,.150 g/m²). Voor een goede aanhechting van de egalisatie de tweede nog natte laag direct goed dekkend instrooien met 846 Quartzsand (brutoverbruik 4 kg/m², netto verbruik 1,5 kg/m²) of de tweede laag goed laten drogen en voorstrijken met een hechtlaag 044 Europrimer Multi. Het restvochtpercentage in de ondervloer mag de 6,0% (CM) niet overschrijden. Geschikt voor binnen. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

021-euroblock-reno-le.jpg
 • 021b veiligheidsblad nl.pdf

  021b veiligheidsblad nl.pdf

 • 021a veiligheidsblad nl.pdf

  021a veiligheidsblad nl.pdf

 • pdf-productspecificatie.pdf

  pdf-productspecificatie.pdf

Producttypering

2-componenten epoxyprimer, toepasbaar als vochtscherm op schone, watervaste, steenachtige ondergronden. Minimaal in twee lagen aanbrengen (verbruik 1e laag min. 250 g/m² en de 2e laag min. 150 g/m²). Voor een goede aanhechting van de egalisatie de tweede nog natte laag direct goed dekkend instrooien met 846 Quartzsand (brutoverbruik 4 kg/m², netto verbruik 1,5 kg/m²) of de tweede laag goed laten drogen en voorstrijken met een hechtlaag 044 Europrimer Multi. Het restvochtpercentage in de ondervloer mag de 6,0% (CM) niet overschrijden. Geschikt voor binnen. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.
Basis : Component A: Epoxyhars. Component B: Amines.
Kleur : Epoxyhars: transparant. Harder: geel.
Consistentie : Dun vloeibaar.

Productvoordelen:
 • EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
 • Watervrij
 • Geurneutraal
 • Geschikt voor vloerverwarming
 • Gunstig verbruik
 • Zeer goed indringend vermogen
 • Inzetbaar als vochtscherm
 • Geschikt voor het injecteren van holle plekken onder parketvloeren

Prestaties en eigenschappen

Brandbaarheid : Niet brandbaar.
Classificatie : GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Consistentie : Dun vloeibaar.
Soortelijk gewicht : 1,12 kg/l.
Verbruik : 300 - 500 g/m2 per laagdikte, afhankelijk van het absorptievermogen en vlakheid van de ondergrond. Als toepassing bij het versterken van instabiele oppervlakken. Als vochtscherm, 1e laag min. 250 g/m² en de 2e laag min. 150 g/m².
ETIM-class :  EC004732 (Hecht- en voorstrijkmiddel). Bekijk hier de ETIM-features van dit product.


Steeds meer producten van Eurocol zijn geclassificeerd volgens ETIM. Dit product is geclassificeerd volgens ETIM klasse EC004732 (Hecht- en voorstrijkmiddel). Bezoek de Eurocol ETIM-selector om alle features (eigenschappen) te bekijken.

Toepassing

Toepassing:
 • Voor het versterken van afzandende dekvloeren, bitumineuze ondergronden, gescheurde tegels en oude, vastliggende, in water oplosbare lijmresten.
 • Als hechtbrug op o.a. gietasfalt, keramische tegels of houten panelen.
 • Als vochtscherm op vochtgevoelige ondervloeren zoals anhydriet (calciumsulfaat), houtgraniet etc. waardoor wordt voorkomen dat het mengwater vanuit de egalisaties in de ondervloer dringt.
 • Voor het afsluiten van beton- en cementvloeren tegen optrekkend vocht of restvocht.
 • Voor het versterken van instabiele oppervlakken.
 • Toepasbaar op enigszins vette ondergronden, mits deze een open poriënstructuur heeft.
 • Eveneens geschikt voor het afdichten van scheuren en naden in de ondervloer. Eventueel i.c.m. 808 Eurojoint Connector en/of 063 Euroband.

Verwerking

Gereedschap : Vachtroller.
Mengverhouding : 1,8 : 1 (l) volume, 6,6 : 3,4 (kg) gewicht.
Wachttijd : 16-48 uur.*
Verwerkingstemperatuur : 
Verwerkingstijd : Na het mengen binnen 30 minuten.*
Afbindtijd : Tussen 2 lagen: 16 uur (begaanbaar).*
Opslag : Koel en droog opslaan in goed gesloten verpakking bij een normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid : 12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd : Bij 20 ºC 16 uur per laag.*
Reiniger : 815 Euroclean HandClean, 358 ToolCleaner.
Vorstgevoelig : Nee.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Verbruik:
300 - 500 g/m2 per laagdikte, afhankelijk van het absorptievermogen en vlakheid van de ondergrond. Als toepassing bij het versterken van instabiele oppervlakken. Als vochtscherm, 1e laag min. 250 g/m² en de 2e laag min. 150 g/m².

Ondergrond:
 • De ondervloer dient druk- en trekvast en scheurvrij te zijn. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
 • Indien noodzakelijk de ondergrond schoonschuren en stofvrij zuigen m.b.v. een industriestofzuiger.
 • Eventuele vloerbedekkingslijmrestanten of andere vervuiling geheel verwijderen, zodat er een schone ondervloer ontstaat voordat de 021 Euroblock Reno LE als vochtscherm wordt aangebracht.
 • Ondervloeren zoals houtgraniet, monolietbeton en zand-cement eerst kogelstralen of frezen of schuren (afhankelijk van situatie).
 • Keramische tegelvloeren vooraf ontvetten met 014 Euroclean en goed laten drogen.
 • 021 Euroblock Reno LE is geschikt als vochtscherm op vochtbestendige ondervloeren.
 • Ondervloeren mogen tijdens het aanbrengen nat zijn, maar de toplaag van de vloer dient droog te zijn.
 • Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Opmerking:

 • Ondervloeren mogen tijdens het aanbrengen van een vochtscherm niet meer dan 6% (rest)vocht bevatten.
 • Als de constructie van de vloer wordt blootgesteld aan grondwaterdruk, dan is dit vochtisolatiesysteem niet geschikt.


Gebruiksaanwijzing:
 • Voeg comp. B toe aan comp. A door met een schroevendraaier door de kunststof dop en bodem van component B te prikken. Maak hierna de ringsluiting los om te ontluchten waardoor de harder sneller in de hars terechtkomt.
 • Het geheel minimaal 2 minuten mechanisch mengen tot een homogene massa. Direct hierna de massa overgieten in een schone mengemmer en het geheel nogmaals mengen gedurende 1 minuut.
 • Het mengsel direct met een vachtroller verdelen. Hierbij plasvorming vermijden.
 • Bij sterk zuigende ondervloeren alsmede bij verwerking als vochtscherm, na 16 uur een 2e laag 021 Euroblock Reno LE aanbrengen.
 • Om hechtingsproblemen van egalisaties te vermijden de laatste laag 021 Euroblock Reno LE altijd volledig dekkend instrooien met 846 Quartzsand. Als alternatief is het ook mogelijk om, na voldoende droging, de laatste laag 021 Euroblock Reno LE te voorzien van een laag 044 Europrimer Multi. Deze primer dun maar wel dekkend opbrengen met behulp van een schuimroller. Egaliseren in een minimale laagdikte van 2 mm.
 • Na 16 uur kunnen de niet-gebonden delen 846 Quartzsand met een bezem en industriestofzuiger worden verwijderd.
 • Voor het afdichten van scheuren en naden de 021 Euroblock Reno LE met 846 Quartzsand mengen totdat de gewenste dikte is bereikt. De naad of scheur met het mengsel opvullen en daarna de naden ca. 20 cm breed insmeren met pure 021 Euroblock Reno LE en vervolgens de 063 Euroband in de natte laag drukken. Deze vervolgens goed verzadigen met 021 Euroblock Reno LE en direct instrooien met 846 Quartzsand. Tevens is het mogelijk om naden/scheuren in de ondervloer vast te leggen met 808 Eurojoint Connector in combinatie met 021 Euroblock Reno LE.
 • Verwerking bij lagere temperaturen < 10 °C verlengd de afbindtijd aanzienlijk.
 • Injecteren kan met een professionele, bij de vakhandel verkrijgbare, injectiespuit.
 • Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons veiligheidsinformatieblad).
 • Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
 • Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.

Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 18° - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Meer informatie:

 • Buiten gebruik van kinderen houden.
 • Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
 • Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
 • Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
 • Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
 • Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
 • Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
 • Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
 • Het product bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken. Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.


Kwaliteit en garantie

Milieu en gezondheid

Gevarenklasse : Product bevat gevaarlijke stoffen in de hars en verharder.
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.


Rekenmodel

Bestek

Artikelgegevens

ArtikelOmschrijvingVerpakkingEAN-code
021Euroblock Reno LECombinatieverpakking à 10 kg4 026956 991090
021Euroblock Reno LECombinatieverpakking à 3 kg8 710345 002134 


Verkooppunten