Choose your country

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Privacyverklaring

Algemene informatie
De webpresentatie op forbo.com (hierna de "Website" genoemd) wordt verzorgd door Forbo Holding Ltd ("Forbo"). In deze privacyverklaring wordt geregeld op welke manier Forbo gegevens van gebruikers van de Website verzamelt, gebruikt en onderhoudt.

Als u deze Website gebruikt, geeft u daarmee Forbo automatisch toestemming om uw hierna genoemde persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken en te gebruiken voor de in dit document genoemde doeleinden. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken.


Door Forbo verzamelde gegevens
Forbo kan op diverse manieren persoonsgegevens van gebruikers verzamelen, bijvoorbeeld als u de Website bezoekt of zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, of in combinatie met alle overige activiteiten, diensten, functies of hulpbronnen die Forbo op de Website beschikbaar stelt.

Forbo zal niet proberen persoonsgegevens tot u te herleiden en uw gegevens alleen verzamelen als u deze vrijwillig met Forbo deelt. U kunt de Website ook anoniem bezoeken. Toch kan Forbo gegevens van u verzamelen wanneer u de Website bezoekt of op nieuwsbrieven of mailings van Forbo reageert. Als u zich registreert voor een afgeschermd gedeelte, kan Forbo u om specifieke persoonsgegevens vragen. Forbo gebruikt deze gegevens om de relatie met u als gebruiker te beheren.

Bij uw bezoek aan de Website worden daarnaast bepaalde gegevens om technische redenen automatisch door de server van Forbo vastgelegd. Zo kan uw IP-adres worden opgeslagen of registreert de server het besturingssysteem waarmee u werkt, uw taalinstelling of de webbrowser die u gebruikt, evenals de pagina's die u op de Website bezoekt. Verder registreert Forbo voornamelijk via welke andere website u op zijn Website bent binnengekomen.

Cookies
Om u zijn diensten te kunnen aanbieden, moet Forbo op de Website cookies gebruiken.

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen of geïnstalleerd door de desbetreffende instellingen van uw browser aan te passen. Forbo wijst u er echter op dat u dan mogelijk niet alle functies van deze Website volledig kunt gebruiken. Meer informatie over cookies is te vinden in onderstaande verklaring over cookies.

Gebruik van de door Forbo verzamelde gegevens
Forbo gebruikt de van u verzamelde gegevens uitsluitend om zijn goederen en diensten aan te bieden, om de Website af te stemmen op uw specifieke behoeften en om de site steeds verder te kunnen optimaliseren. Bepaalde gegevens worden ook verzameld voor statistische doeleinden, mede met het oog op de optimalisering van de Website en zijn verdere ontwikkeling.

Delen van persoonsgegevens
Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zal Forbo in geen geval verzamelde gegevens verkopen, uitwisselen of delen aan/met derden. In de volgende gevallen behoudt Forbo zich echter het recht voor de verzamelde gegevens met derden te delen: (i) Het delen van gegevens met gelieerde of dochterondernemingen en onderaannemers. Deze ondernemingen dienen de bepalingen van deze privacyverklaring na te leven of beginselen te onderschrijven die eenzelfde mate van bescherming bieden. (ii) Het delen van gegevens met dienstverleners die de Website beheren of andere diensten verrichten, waaronder het monitoren van webverkeer of het verrichten van statistische analyses (analysediensten, waaronder Google Analytics). Forbo verstrekt in dat geval echter uitsluitend algemene informatie die niet tot onze individuele klanten herleidbaar is. (iii) Ter bescherming van Forbo en derden kunnen verzamelde gegevens met derden worden gedeeld indien dat bij wet is voorgeschreven of indien dat noodzakelijk is met het oog op de handhaving van de gebruiksvoorwaarden of de bescherming van de rechten van Forbo of van derden.

Google analytics
Deze Website maakt gebruik van Google Analytics, een dienst voor webanalyse die wordt aangeboden door Google Inc. (hierna "Google" genoemd). Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "cookies". Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de Website kan worden geanalyseerd. De informatie die door het cookie over uw gebruik van de Website wordt gegenereerd, wordt (samen met uw IP-adres) naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen. Google gebruikt de gegevens om uw gebruik van de Website te analyseren, om voor de beheerders van de Websites rapporten op te stellen over de activiteiten op de Website en om andere diensten te verrichten in verband met het gebruik van de Website en het gebruik van internet. Ook draagt Google de gegevens indien nodig aan derden over voor zover dit krachtens de geldende wetgeving is toegestaan. Volgens Google wordt uw IP-adres nooit gekoppeld aan andere gegevens van Google.