Choose your country

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Kwaliteitsbeleid conform ISO 9001

Forbo Eurocol Nederland B.V. houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en verkoop van kwalitatief hoogwaardige producten welke aan alle gestelde normen voldoen. Deze normen komen onder andere tot stand door marktonderzoek, eisen en ervaringen van onze afnemers en van onszelf, nationale en internationale normcommissies en door de overheid gestelde wet- en regelgeving zoals de wet milieubeheer en de arbowet.

Onderdeel van een kwalitatief hoogwaardig product vormt ook uitgebreide voor- en nazorg m.b.t. de toepassing en verwerking van deze producten. Klantgericht denken en doen gelden bij Forbo Eurocol Nederland B.V. als kerntaken voor alle medewerkers.

Om onze doelstellingen te verwezenlijken is gekozen voor een kwaliteitssysteem conform ISO 9001, geïntegreerd in een managementsysteem, waarbij het managementhandboek de formele basis is. Het kwaliteitssysteem omvat bindende regels voor het ontwikkelen, produceren, testen en distribueren van onze producten. De in dit systeem vastgelegde procedures en voorschriften moeten strikt worden opgevolgd. Elke medewerker zal kennis nemen van de eisen die gesteld worden aan onze producten. Tevens is elke medewerker genoemd in het managementhandboek verantwoordelijk voor de invoering van de hierin vermelde activiteiten binnen zijn verantwoordelijkheidsgebied.

Op regelmatige wijze zullen door ons een of meerdere personen worden aangewezen om te controleren of het kwaliteitssysteem wordt uitgevoerd en gehandhaafd. Ondergetekende ziet erop toe, dat het kwaliteitssysteem gewaarborgd en verbeterd wordt.

Het ontwikkelen, produceren en testen van onze producten zal plaatsvinden overeenkomstig erkende Nationale of Internationale codes, standaarden of andere gebruiken. Bovendien gelden de bedrijfsstandaarden en methodes alsmede relevante klantenwensen opgenomen in het marketingplan, welke per jaar per afdeling wordt opgesteld.

Forbo Eurocol Nederland B.V. streeft er naar het personeel optimaal te scholen m.b.t. de functie. Hiervoor is een plan opgesteld welke elk jaar herzien zal worden m.b.t. de behoefte vanuit Forbo Eurocol Nederland B.V. of daarbuiten.

De slogan 'the strong connection' heeft bij Forbo Eurocol Nederland B.V. niet alleen betrekking op zijn producten maar tevens op de ontwikkeling, productie en verkoop daarvan.

Algemeen Directeur,

J. Schwemmle

Download

  • certificaat ISO 9001

    Certificaat ISO 9001