Choose your country

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Milieubeleidsverklaring conform ISO 14001

Forbo Eurocol Nederland B.V. houdt zich bezig met het ontwikkelen en produceren van lijmen, egalisatiemiddelen, voegproducten, lasdraad, voorstrijk-, vochtisolatie- en onderhoudsproducten voor het installeren en onderhouden van vloerbedekkingen en keramische wand- en vloertegels.

Forbo Eurocol Nederland B.V. neemt zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu door de invoering van een bedrijfsintern milieuzorgsysteem, gecertificeerd door Lloyd's Register Ltd. volgens de eisen van de Internationale norm ISO 14001.

Wij verplichten ons om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, alsmede bedrijfsspecifieke regels.

Door een milieubewust en efficiƫnt management en door toepassing van technisch en economisch haalbare middelen zullen wij de, als gevolg van onze bedrijfsactiviteiten optredende, milieubelasting continu proberen te verminderen en verontreiniging van de verschillende milieucompartimenten zo veel mogelijk voorkomen.

Wij willen door een doelmatige omgang met grond- en hulpstoffen, energie in het bijzonder, de uitputting van niet-herwinbare grondstoffen zo veel als binnen onze mogelijkheden ligt, reduceren. Hiertoe bepalen wij periodiek de milieuprestatie van ons bedrijf. Wanneer er zich negatieve afwijkingen voordoen, zullen wij de maatregelen nemen die noodzakelijk zijn voor de beperking hiervan. Dit geldt niet alleen voor het milieucompartiment bodem maar tevens voor de overige compartimenten, nl. water en lucht.

Milieuzorg is een gemeenschappelijke opgave waaraan werknemers en directie gezamenlijk moeten werken. Wij zullen daarom milieubewustzijn en motivatie van werknemers actief stimuleren door middel van opleiding, communicatie en voorlichting. Hiervoor zullen wij de noodzakelijke informatie en middelen beschikbaar stellen.

Bij het beoordelen van leveranciers zullen milieuaspecten onderdeel uitmaken van de hierbij gehanteerde procedure.

Wij stellen ons ten doel door onze open en transparante communicatie met alle belangengroepen de basis te leggen voor de geloofwaardigheid van en het vertrouwen in het milieubewustzijn van Forbo Eurocol Nederland B.V.

Algemeen Directeur,

J. Schwemmle

Download

  • certificaat ISO 14001

    Certificaat ISO 14001