Choose your country

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Finishing touch voor fraai tegelwerk

1 Meng nauwkeurig

De waterdichtheid, sterkte en kleur van de voeg zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van de juiste hoeveelheid aanmaakwater. De voorgeschreven mengverhouding staat op de Eurocol-verpakking. Laat de voegmortel na het mengen enige minuten rijpen, zodat de toegevoegde kunststofbindmiddelen goed worden opgenomen. Meng hierna de mortel nogmaals kort door voor gebruik.

2 Werk diagonaal

Kies de geschikte inwasspaan en breng de voegmortel binnen de voorgeschreven verwerkingstijd aan. Werk diagonaal en vul de voegen ‘vol en zat’. Voor wanden geldt doorgaans een minimale voegbreedte van 2 mm en voor vloeren 3 mm. Voorkom altijd holtes (luchtbellen) onder verse voegmortel want dit kan tijdens het droogproces gaatjes veroorzaken. Verwijder overtollig voegmateriaal direct met een inwasspaan met scherpe kanten.

volle voeg 1

3 Voorsponzen

Controleer voor het voorsponzen met de zogeheten ‘vingerproef’ of de voegmortel voldoende is aangetrokken. Bevochtig het gehele tegelwerk eerst met een licht vochtige handspons of sponsplank om achtergebleven mortel los te weken. Spons na een minuut met een draaiende beweging en lichte druk de waas los van de tegel. Spoel de spons regelmatig uit en gebruik alle kanten. Bij een sponsbak en sponsplank: rol deze grondig droog. Gebruik bij een hoge omgevingstemperatuur, grotere oppervlakken of bij reliëftegels bij voorkeur een emulgeerpad (Scotch Bright) om de sluier los te maken van de tegel.

4 Corrigeer de voegen bij voorkeur met een handspons

Voor een gelijkmatig afbindproces moeten alle voegen worden nabevochtigd. Werk hiervoor de voegen strak af in de voegrichting, zodat elke voeg goed wordt geraakt. Gebruik hiervoor zo min mogelijk water. Spoel tussendoor de spons ook weer regelmatig uit en gebruik met een handspons alle kanten.

5 Schoonsponzen en nabehandelen

Spons na het corrigeren van de voegen het gehele tegelwerk schoon met een diagonale beweging. Doe dit bij voorkeur met twee sponzen en twee sponsbakken, een om te emulgeren (voorsponzen), de ander om te sponzen met schoon water. Spons ongeveer 1 uur na het voegen het tegelwerk en alle voegen na om eventuele vervuiling van de voegen te verwijderen voor een mooi egaal resultaat. Neem na droging het tegelwerk af met een schone, droge doek om eventuele cementsluier te verwijderen. Let op: bevochtig de voegen zo nodig na met een plantenspuit, wanneer er te snelle droging optreedt door tocht of een hoge temperatuur.

Toch nog vragen? Raadpleeg uw Technisch-commercieel adviseur of onze technische helpdesk.

Extra tip voor nauwkeurig mengen: de Eurocol-waterdoseermeter

Klik hier voor het Eurocol-voegmiddelenassortiment.