Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Forbo Eurocol speelt proactief in op Europese regelgeving

In het kader van werken aan duurzaamheid zien we veel termen en afkortingen de revue passeren. Drie belangrijke daarvan zijn: CO₂-benchmarking, levenscyclusanalyses (LCA’s) en Environmental Product Declarations (EPD’s). Alle drie hebben ze betrekking op toenemende wetgeving en aanscherping van de Europese normen. Hierdoor moet over steeds meer verschillende milieufactoren worden gerapporteerd. Vroeg of laat krijgt ook u of uw bedrijf daarmee te maken.

logo

Cradle to cradle

Het goede nieuws is dat u hier niet alleen voor staat. Om de milieu-impact van Eurocol-producten transparant te maken, voeren wij voortdurend analyses uit om die impact te bepalen, gedurende de gehele levenscyclus. Dit levert een helder overzicht op volgens het cradle to cradle-principe: van wieg tot wieg. Van producten die oneindig kunnen worden hergebruikt of op natuurlijke wijze kunnen worden afgebroken. Ook de inzet van duurzame energie voor de productie speelt hierbij een rol. De levenscyclusanalyses van Eurocol-producten worden vastgelegd in bovengenoemde EPD’s. Hiervan is voor u het meest van belang dat u producten met een vergelijkbare functie met elkaar kunt vergelijken wat betreft hun milieu-impact gedurende hun levenscyclus.

The Valley 2

Verplichte MPG voor nieuwbouw

Forbo Eurocol werkt er niet alleen hard aan om producten te verduurzamen, wij dragen de bijbehorende milieudata ook laagdrempelig over aan onze klanten. Om de benodigde levenscyclusanalyses (LCA’s) uit te voeren, maken wij gebruik van onder meer de Nationale Milieudatabase. Deze geldt als de ‘onderlegger’ voor de MilieuPrestatie Gebouwen-berekening (MPG). Vanuit het Bouwbesluit wordt deze berekening verplicht gesteld voor nieuwbouwprojecten. Hierin wordt de totale milieu-impact van een gebouw berekend, door alle gebruikte materialen in de analyse in te voeren. Daarom is het handig dat de EPD’s van geselecteerde Eurocol-producten hopelijk in de nabije toekomst in de Nationale Milieudatabase kunnen worden opgenomen, want hiermee beschikt u snel en eenvoudig over de benodigde milieudata om duurzame producten te kiezen.

Rob Groot

Klaar voor een duurzame toekomst

Met het transparant maken van Eurocol-productinformatie voorzien wij in een groeiende behoefte en zelfs noodzaak. Immers, door de steeds strengere MilieuPrestatie Gebouwen-berekening is deze informatie in de nabije toekomst essentieel voor het verkrijgen van een vergunning. Door de juiste milieudata nu al vast te leggen en beschikbaar te stellen, lopen wij alvast vooruit op verdere verplichting en regelgeving. Ook met het oog op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die in 2024 van kracht werd, betekent dit een belangrijke meerwaarde voor onze klanten.