Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Van lege, schraapschone emmers naar nieuwe kunststof verpakkingen

Net als kwaliteit en arbovriendelijke verwerkingseigenschappen, vormt duurzaamheid een vast uitgangspunt bij de ontwikkeling of verbetering van elk Eurocol-product. Hetzelfde geldt voor de productieprocessen, transport & logistiek en verpakkingen. Het laten recyclen van kunststof verpakkingen voor tegelzetters, zoals emmers en jerrycans, betekent opnieuw een belangrijke stap voorwaarts.

Circular 1e

Simpel en doeltreffend

Deze nieuwe recyclingservice is een baanbrekend initiatief van BMN Bouwmaterialen en Forbo Eurocol, waarvoor de samenwerking werd aangegaan met Kras Recycling uit Volendam. Dat verwerkingsbedrijf is partner van Circular Plastics Alliance, dat dit soort duurzaamheidsprojecten co├Ârdineert en aanstuurt. Het idee achter de samenwerking is even simpel als doeltreffend. Eurocol-klanten die hun producten afnemen van BMN leveren hun lege, schraapschone emmers en jerrycans weer in en deze worden vervolgens 100% gerecycled. En meer dan dat, want ook de gebruikte krimpfolie en straps waarmee de pallets transportklaar worden gemaakt, worden meegenomen in dit circulaire proces. Het resultaat? Een volledig gesloten kringloop waarin gebruikte kunststof verpakkingen worden getransformeerd tot nieuwe, hoogwaardige materialen voor allerlei doeleinden.

Circular 2e

Volledig circulair

In samenwerking met Kras Recycling dragen we zo bij aan de transitie van lineaire naar circulaire verpakkingen. Hiervoor verzamelen we grondstoffen waarvan nieuwe PCR-verpakkingen worden geproduceerd. Het mooie hiervan is dat een ingeleverde gebruikte emmer of jerrycan via Kras Recycling weer tot een nieuwe verpakking wordt verwerkt. Een volledig circulair proces dus.

logo

Verder verfijnen

BMN Bouwmaterialen maakt het zijn klanten nog makkelijker om deel te nemen aan het recyclingprogramma. Of zij hun gebruikte verpakkingen nu zelf verzamelen of inleveren bij een BMN Hub-vestiging: al het ingezamelde verpakkingsmateriaal draagt bij aan de recycling. Na een pilotfase is het programma intussen verder uitgebreid, waarbij samen met tegelzetbedrijven wordt gekeken naar eventuele verbeterpunten en hoe het inzameltraject verder kan worden verfijnd.

Circular 4e

Richting groene toekomst

Deze recycleservice is niet alleen een mooie praktische oplossing, het vormt tegelijk een inspiratiebron voor klanten van BMN en Forbo Eurocol om ook bewust en actief bij te dragen aan duurzaamheid. Samen zijn we verantwoordelijk voor een schonere toekomst, waarin niet alleen de hoeveelheid afval vermindert, maar tegelijk waardevolle grondstoffen worden teruggewonnen en opnieuw gebruikt. Dit draagt merkbaar bij aan een circulaire economie en een duurzamere toekomst voor de bouwsector. Neem vandaag nog contact met ons op en sluit je aan bij onze inspanningen voor een groenere wereld!

Circular 5e