Kies uw land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Dementie Ontwerpen en Gezondheid

Hieronder staan de meest gestelde vragen over onze dementie-vriendelijke ontwerpprincipes.

Wilt u meer informatie, ga dan naar onze Ontwerpen voor Dementie pagina's


Bestaan er dementievriendelijke vloeren?

Bestaan er dementievriendelijke vloeren?

Dementie is voor elk individu anders, maar onderzoek geeft aan dat er gemeenschappelijke onderdelen zijn m.b.t. het ontwerp van de vloer, waar het merendeel van de mensen baat bij zal hebben. Een 'dementievriendelijke' vloerbedekking is daarom een vloerbedekking die de gemeenschappelijke ontwerpkenmerken die negatieve gevolgen hebben voor mensen met dementie weglaat. Deze ontwerpkenmerken zijn door onderzoek vastgesteld.

Dementia

Als we in aangrenzende vloervlakken kleurcontrasten willen aanbrengen, moeten er dan kleuren met een vergelijkbare LRV gebruikt worden?

Als we in aangrenzende vloervlakken kleurcontrasten willen aanbrengen, moeten er dan kleuren met een vergelijkbare LRV gebruikt worden?

Vloerbedekking in aan elkaar grenzende vlakken moeten qua kleurcontrast vergelijkbaar zijn, het verschil in LRV (Licht Reflectie Waarde) mag niet meer dan 10 bedragen. Daar waar het contrast meer dan 10 is, is de kans groter dat de cliënt een opstap waarneemt, waardoor het risico op vallen toeneemt.

Ook kan het zijn dat de vloer verkeerd wordt begrepen en dat dat tot verwarring leidt. Het kan als barrière worden ervaren, en leiden tot onzekerheid en minder bewegen.

Wat is het maximale LRV percentage dat als contrast kan worden gebruikt en wat betekent dit voor de kleur?

Wat is het maximale LRV percentage dat als contrast kan worden gebruikt en wat betekent dit voor de kleur?

De maximaal toegestane verandering in “kleurtonen” voor aangrenzende oppervlakten is 10 eenheden LRV. Dit is een cijfer dat de 'toon' vertegenwoordigt. Het zegt niets over 'tint' of 'verzadiging' van een kleur en daarom juist bij het evalueren van het contrast zeer relevant. Dit wordt ondersteund in de BS8300: 2009 Acccessible Standard.

Dementia LRV

Zijn gedessineerde producten geschikt voor gebruik?

Zijn gedessineerde producten geschikt voor gebruik?

Gevlekte, gestreepte en vloeren met een patroon worden niet aanbevolen voor gebruik in een dementievriendelijke omgeving. Deze ontwerpen veroorzaken namelijk een toenemende visuele prikkel die tot verwarring kan leiden en kunnen worden waargenomen als een verandering in de hoogte van de vloer.

Wat bepaalt of een ontwerp of een bepaalde kleur eruit ziet als water en waarom kan deze dan niet worden gebruikt?

Wat bepaalt of een ontwerp of een bepaalde kleur eruit ziet als water en waarom kan deze dan niet worden gebruikt?

Sterk reflecterende of glanzende vloeren kunnen als water worden waargenomen en daarom raden we matte vloerafwerkingen aan zonder glinsteringen of schittering.

Kunnen stroken of planken worden gebruikt met de optiek van hout? Maakt het dan ook uit of het dan donker of licht gekleurd hout is? Is er een verschil in banenmateriaal of tegels/stroken?

Kunnen stroken of planken worden gebruikt met de optiek van hout? Maakt het dan ook uit of het dan donker of licht gekleurd hout is? Is er een verschil in banenmateriaal of tegels/stroken?

Dit is product specifiek voor het individuele product en daarom verwijzen we u naar de individuele productaccreditatie.

Zijn lichtere pastelkleuren beter te gebruiken dan donkere kleuren? Hoe zit het met heldere, sterkere kleuren zoals rood of geel? Kunnen we zwart gebruiken? Moeten we kleuren gebruiken die in de natuur worden gebruikt? Zijn warmere kleuren beter dan blauwe / grijze tinten?

Zijn lichtere pastelkleuren beter te gebruiken dan donkere kleuren? Hoe zit het met heldere, sterkere kleuren zoals rood of geel? Kunnen we zwart gebruiken? Moeten we kleuren gebruiken die in de natuur worden gebruikt? Zijn warmere kleuren beter dan blauwe / grijze tinten?

De DSDC-productaccreditatie omvat zowel donkere, midden als lichte kleurtonen. In onze Do's en Don'ts, gebaseerd op de DSDC richtlijnen, vindt u alles over de mogelijkheden.Ga naar Do's en Don'ts

Kunnen contrasterende kleuren worden gebruikt om 'de weg te vinden'?

Kunnen contrasterende kleuren worden gebruikt om 'de weg te vinden'?

Mensen met dementie ervaren een reeks veranderingen die het vinden van de weg erg moeilijk maken. Ruimtelijke desoriëntatie gerelateerd aan verkeerde waarneming en interpretatie van de omgeving, maken het moeilijk voor mensen om te onthouden waar ze naartoe gaan.

Als gevolg is het lastig zich te verplaatsen en te gaan en staan waar men wil en dan de weg terug te vinden. Kleuren kunnen worden gebruikt voor bewegwijzering, maar we raden contrasterende kleuren op de vloer af.

Moeten verschillende kleuren worden gebruikt voor verschillende (gebruiks)gebieden?

Moeten verschillende kleuren worden gebruikt voor verschillende (gebruiks)gebieden?

Normale veranderingen in de ogen veroorzaakt door het ouder worden, kunnen het onderscheid in kleuren moeilijk maken. Daarom raden we het gebruik van verschillende kleuren voor verschillende gebieden waar de demente persoon de weg moet zien te vinden af.

Waar in het vloerontwerp veel kleuren zijn opgenomen, moet het kleurcontrast goed worden overwogen, omdat het niveauverschillen kan simuleren en valpartijen tot gevolg kan hebben.

Soms wordt gedacht dat sterk gedessineerde tapijten een nostalgische stimulus zijn. Is dat waar?

Soms wordt gedacht dat sterk gedessineerde tapijten een nostalgische stimulus zijn. Is dat waar?

Onderzoek levert bewijsmateriaal op voor vloeren zonder patroon. Sterk gedessineerde tapijten kunnen te veel visuele stimuli en opwinding creëren en worden gezien als een barrière waardoor de beweging wordt verminderd; of veroorzaken in sommige gevallen visuele illusies of hallucinaties.

Is tegeltapijt geschikt?

Is tegeltapijt geschikt?

Over het algemeen wordt een ondoordringbaar kamerbreed tapijt aanbevolen. In sommige omstandigheden kunnen tapijttegels met de nodige voorzichtigheid worden toegepast.

Vaker wordt gekozen voor linoleum of vinyl, ook vanwege andere praktische voordelen.

Hoe kunnen sommige vloerbedekkingen met glinsterende instrooïngen worden goedgekeurd en andere weer niet? Hoe weten we dat het niet 'te glinsterend' is?

Hoe kunnen sommige vloerbedekkingen met glinsterende instrooïngen worden goedgekeurd en andere weer niet? Hoe weten we dat het niet 'te glinsterend' is?

Het effect van schittering op het oog varieert van product tot product. De DSDC beoordeelde elke stalen op individuele basis.

Hierdoor komt het dat sommige vloerbedekkingen (waarbij de spikkel laag is) kunnen worden gebruikt en dat andere (waar het contrast het effect van de spikkel verhoogt) niet geschikt zijn.

Zijn producten met een toegevoegd reliëf of embossing geschikt voor gebruik?

Zijn producten met een toegevoegd reliëf of embossing geschikt voor gebruik?

Moeten alle vloeren even hoog zijn of mogen er kleine hoogteverschillen zijn?

Moeten alle vloeren even hoog zijn of mogen er kleine hoogteverschillen zijn?

Indien er geen functionele reden is voor een verschil in vloerniveau (bijvoorbeeld bij een trap), dan dienen alle vloeren van gelijke hoogte te zijn. Zelf een lage strip bij de deur kan tot vervelende valpartijen leiden.

Hoe moet de entreezone worden verwerkt in vloerontwerpen?

Hoe moet de entreezone worden verwerkt in vloerontwerpen?

Entreematten moeten op dezelfde manier worden ontworpen als elke andere aangrenzende vloerbedekking. Het moet in kleurtoon overeenkomen met de aangrenzende vloeren.

Donkere matten zijn daarom een zorg en kunnen door cliënten worden gezien als een gat in de vloer. Het is te contrastrijk. Donkere matten naast donkere vloerbedekking worden niet gezien als gaten.

Welke kleuren kunnen het beste op meubels en de muren toegepast worden i.c.m de vloerbedekking?

Welke kleuren kunnen het beste op meubels en de muren toegepast worden i.c.m de vloerbedekking?

Het ontwerp van de vloer moet rekening houden met het contrast tussen de muur en de vloer (dat meer dan 30 LRV-eenheden zou moeten zijn) en de meubelbekleding (die ook een contrast zou moeten vormen). Een groter contrast tussen de muur en de vloeren kan de cliënt helpen de ruimtelijke aspecten van de omgeving beter te interpreteren en de bewegingsvrijheid en het richtingsgevoel te bevorderen.

Door contrast tussen meubels en de vloer aan te brengen, kan de cliënt de stoel beter zien en zich beter positioneren ten opzichte van de stoel, waardoor de kans op vallen kleiner wordt. We raden ook aan dat werkbladen / tafelbladen contrasteren met de vloer om het neerzetten van bijvoorbeeld koffie op de tafel te vergemakkelijken. Dit is veiliger en levert minder opruimwerkzaamheden op.

Hoe werkt klasse '2' van de DSDC in de praktijk?

Hoe werkt klasse '2' van de DSDC in de praktijk?

De DSDC-productaccreditatie is een gestandaardiseerde methode om de geschiktheid van een product voor gebruik door een persoon met dementie te beoordelen. De classificatie "2" geeft aan dat deze producten "zorgvuldig gebruikt moeten worden" vanwege het patroon of kleurtooncontrast.

Beslissers m.b.t. het interieur zouden rekening moeten houden met het beoogde gebruik van de vloer, de gebruiksfrequentie en de behoeften van dementerende personen..

Waarom is er soms 'tegenstrijdige' informatie?

Waarom is er soms 'tegenstrijdige' informatie?

Er zijn tegengestelde belangen en zienswijzen. De DSDC-productaccreditatie is gebaseerd op academisch onderzoek. Wij raden aan bij tegenstrijdige informatie naar de bron of naar het onderzoek te vragen. Op basis daarvan kan de informatie inhoudelijk verder worden besproken met de fabrikant of het onderzoeksinstituut.

Kunnen overgangsstrips worden gebruikt?

Kunnen overgangsstrips worden gebruikt?

Alleen daar waar het absoluut noodzakelijk is. Houdt rekening met kleurcontrasten van minimaal 10 eenheden van de LRV waarden.

Waar kan ik LRV waarden vinden?

Waar kan ik LRV waarden vinden?

Op de stalenkaarten van de diverse vloerbedekkingen en bij de productinformatie van elk individueel product van Forbo op de website staan de LRV waarden vermeld.