Kies uw land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Going Round Moving Forward

De cirkel is rond

Verantwoord omgaan met oude vloeren en productafval is de laatste stap naar een circulair model voor vloeren. Met onze diverse strategieën voor afvalverwerking willen we materialen zo veel mogelijk hergebruiken en zo min mogelijk als afval afvoeren.

Closing the loop | Going round, moving forward | Forbo Flooring Systems

Het laatst ontbrekende puzzelstuk tot circulaire vloeren gaat over het recyclen en hergebruiken van producten aan het einde van de levensduur.


Recycling & end of life | Going round, moving forward

Wie circulaire vloeren ontwerpt, moet rekening houden met vijf belangrijke aspecten. In onze vorige blog ging het al over hoe we vloeren creëren die lang meegaan, gemakkelijk te onderhouden zijn en de tand des tijds doorstaan. In dit artikel kijken we naar het einde van de levensduur van een product, en waarom dat misschien wel de belangrijkste factor is binnen circulair ontwerp.

De basis leggen voor recycling

Al in de eerste ontwerpfase denken wij na over hoe we onze vloeren na een lange levensduur kunnen terugnemen en recyclen. Het is de bedoeling dat het product in zijn totaliteit wordt gerecycled of hergebruikt. Hoe? Door de vloer ergens anders opnieuw te plaatsen of door het materiaal weer tot een nieuw product te verwerken.

Tegelijk zoeken we ook naar manieren om zo veel mogelijk afvalmateriaal te hergebruiken. Forbo Flooring Systems biedt een groot scala aan producten die gerecycled materiaal bevatten. Zo bestaat onze Colorex Plus voor meer dan 70% uit teruggewonnen materiaal.

Bij Forbo Flooring produceren wij vloeren met circulariteit in gedachten. Klaar voor hergeruik en recycling. Onze losleg collectie wordt zonder lijm geïnstalleerd en is daarmee eenvoudig te verwijderen en opnieuw te gebruiken. Er blijven geen lijmresten achter en is dus ook eenvoudig te recyclen. Forbo Flooring Systems was de eerste ter wereld die dit soort circulaire loslegvloeren aanbood.

Samen circulair

Soms komen de beste ideeën en oplossingen voort uit samenwerkingen met partners. Wij slaan graag de handen ineen met anderen en hebben samen met andere organisaties al meerdere wereldwijd erkende circulaire vloerprojecten tot een goed einde gebracht. Denk maar aan het European Resilient Flooring Manufacturers’ Institute, de Multilayer Modular Flooring Association en universiteiten.

Als innovator loopt Forbo Flooring voorop om van circulariteit in de vloerenbranche de norm te maken, zo nemen wij deel aan het EU-project Circular Flooring. Dat werkt aan een circulair recyclingsproces voor geplastificeerd pvc uit gebruikte vloeren. Een bijzondere uitdaging daarbij is de pvc-hars scheiden van de oude weekmakers, zodat hij opnieuw kan worden gebruikt.

Tot slot werken wij samen met lokale beleidsmakers aan uitgebreide producentenverantwoordelijkheden binnen de vloerensector. Zo hebben we in 2020 de krachten gebundeld met het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en met Partners for innovation. Het doel: een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid ontwikkelen in het kader van het Nederlandse Moonshot-project voor circulaire vloerbedekkingen.

Big bag for vinyl take-back | Going round, moving forward |  Forbo Flooring Systems

Back to the floor recyclingprogramma

Voorlopig is een zekere mate van afval nog altijd onvermijdelijk bij het plaatsen van een nieuwe vloer. Om dit tegen te gaan, hebben we meerdere ‘Back to the floor’ recyclingprogramma’s opgezet om zo veel mogelijk herbruikbaar materiaal te redden. In 2022 slaagden we erin op verschillende markten samen 364 ton vloerbedekking in te zamelen en recyclen.

Een goed voorbeeld van een van onze ‘Back to the floor’-programma’s in actie is het grote recyclingsproject dat nu loopt in een ziekenhuis in Charleroi. Tussen oktober 2022 en mei 2023 worden verschillende vloeren geplaatst in een nieuw gebouw van het ziekenhuis. Het snijafval dat daarbij ontstaat, krijgt een tweede leven dankzij ons recyclingsprogramma.

Oplossingen voor recycling

We hebben een oplossing ontwikkeld voor het recyclen van elk soort snijafval – van textiel tot linoleum. Die materialen worden ofwel hergebruikt in nieuwe vloerproducten ofwel door derden gerecycled. Zelfs voor het recyclen van vinyl snijafval hebben we een manier gevonden. Het snijafval wordt op het project in grote zakken verzameld en dan naar de fabriek gebracht. Daar worden ze gesorteerd, vermalen tot kleine stukjes en versmolten tot een mengsel dat uiteindelijk in nieuwe vloerproducten terechtkomt. Het materiaal begint dan aan een nieuwe levenscyclus van ruim twintig jaar. Als na die periode het einde van de kringloop is bereikt, begint het recyclingsproces gewoon opnieuw.

Natuurlijk hebben we ook rekening gehouden met de CO2-voetafdruk van onze recyclingssystemen. Door het transport en door de energie die in de fabriek wordt gebruikt, is er enigszins sprake van CO2-fuitstoot. Maar over het geheel genomen ligt die veel lager dan bij de traditionele verbranding van afval.

Op die manier proberen we zo circulair mogelijk te werken, zelfs aan het einde van de levensduur van een product dat vaak als niet recyclebaar wordt beschouwd.

cutting waste, gathered for recycling | Forbo Flooring Systems

Going round, moving forward

Deze blogreeks bewijst het nog maar eens: bij het ontwikkelen en produceren van onze vloeren passen we de circulaire principes maximaal toe.We elimineren afval, gebruiken grondstoffen uiterst efficiënt en belasten onze planeet zo min mogelijk. We zijn ervan overtuigd dat de toekomst ligt in modulaire, losleg vloeren zoals Modul'up. Vandaar ook dat we ons aanbod op dit gebied blijven uitbreiden. Samen met onze partners denken wij continue na over nieuwe recyclingsprocessen en circulaire oplossingen. Wil je op de hoogte blijven van onze laatste ontwikkelingen en innovaties? Volg ons dan op sociale media.

Wilt u graag samen met ons uw snijafval of gebruikte loslegvloeren recyclen? Ga dan naar onze Take back service en bestel uw container of big bag.