Kies uw land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

De klimaatdoelen ondersteunen

Onze missie bij Forbo Flooring Systems bestaat erin om betere omgevingen te creëren met het doel de levenskwaliteit te verhogen. Daarom scharen we ons volmondig achter de doelstellingen die voor de COP26-klimaattop vooropgesteld werden.

Volg onze onlineverslaggeving over het nieuws en de ontwikkelingen op en rond deze cruciale conferentie. Tijdens drie webinars praten we u bij over de verwachtingen, de vorderingen en de resultaten van de COP26-besprekingen, in het gezelschap van bijzondere gasten zoals Cristina Gamboa, CEO van de World Green Building Council.

Marmoleum Raw Materials

"Wereldwijd slaan stormen, overstromingen en bosbranden steeds heviger toe. Luchtvervuiling schaadt de gezondheid van tientallen miljoenen mensen en onvoorspelbaar weer veroorzaakt onbeschrijflijk veel schade aan woningen en inkomens. Maar terwijl de gevolgen van de klimaatverandering desastreus zijn, zorgt de vooruitgang bij de aanpak ervan niet alleen voor schonere lucht, nieuwe kwaliteitsbanen en het herstel van de natuur maar ook voor een niet te stuiten economische groei.

Ondanks alle kansen handelen we niet snel genoeg. Om deze crisis te keren, moeten landen dringend de krachten bundelen."

VN-conferentie over klimaatverandering in het VK in 2021

COP26 | Scottish Event Campus | courtesy of Shutterstock

Van 31 oktober tot 12 november 2021 treedt het VK samen met Italië op als gastland voor een conferentie die volgens velen de laatste grote kans voor de wereld wordt om de op hol geslagen klimaatverandering onder controle te krijgen. Al bijna drie decennia brengt de VN bijna alle landen op deze planeet bijeen op wereldwijde klimaatconferenties of COP's (Conference of the Parties - Conferentie van de Partijen). Dit jaar wordt de 26e jaarlijkse top gehouden, vandaar de naam 'COP26'.

Met het VK als voorzitter vindt de COP26 plaats in Glasgow. Meer dan 190 wereldleiders worden in Schotland verwacht. Samen met tienduizenden onderhandelaars, regeringsvertegenwoordigers, bedrijven en burgers nemen ze er deel aan twaalf dagen van besprekingen.

Dit is het moment

De meeste experts zijn het erover eens dat COP26 bittere noodzaak is. In het klimaatakkoord van Parijs kwamen de EU-landen overeen om met een ambitieus nationaal plan te komen waarin ze uitleggen met hoeveel ze hun uitstoot willen beperken (de zogenaamde nationaal bepaalde bijdragen of NDC's - Nationally Determined Contributions). Daarnaast spraken zij af het klimaatplan elke 5 jaar op basis van actuele inzichten bij te stellen.

In de aanloop naar de top van dit jaar in Glasgow (die door de pandemie een jaar later wordt gehouden) moesten landen hun plannen voor uitstootvermindering bijwerken. Met de overeenkomsten die we in Parijs zijn aangegaan, komen we echter niet eens in de buurt van wat nodig is om de opwarming van de aarde tot anderhalve graad te beperken. En de tijd om dit alsnog te doen, raakt op. Het decennium tot 2030 wordt cruciaal. Hoe belangrijk Parijs ook was, de landen moeten nu veel verder gaan om de hoop op een beperking van de temperatuurstijging tot 1,5 graden levend te houden.

Wat onderneemt Forbo ter ondersteuning van de klimaatdoelen:

Forbo Flooring Systems steunt de doelstellingen die voor de COP26-klimaattop van dit jaar centraal staan. We zijn er trots op dat we, dankzij onze nauwe contacten met duurzame beleidsmakers en beïnvloeders, actief betrokken zijn en waar mogelijk onze inzichten en oplossingen kunnen delen.

Volg onze onlineverslaggeving over het nieuws en de ontwikkelingen op en rond deze cruciale conferentie. In drie interviews, die op 29 oktober, 12 november en 24 november verschijnen, houden we u op de hoogte van de verwachtingen, de vorderingen en de resultaten van de COP26-besprekingen.

We praten met bijzondere gasten zoals Cristina Gamboa, CEO van de World Green Building Council, en Maurits Groen, communicatieconsultant, activist en ondernemer die zich bezighoudt met milieu- en ontwikkelingsthema's. Verneem meer over wat in hun ogen de grootste uitdagingen voor de COP26 zijn en welke hoop en ambities zij koesteren voor de komende weken.

Interviews

 • Marmoleum campaign - Jute

  Verwachtingen over COP26

  Door leiders in duurzaamheid

  Verwachtingen COP26 door duurzame leiders

  Forbo Flooring Systems steunt de doelstellingen die dit jaar voor de COP26 zijn vastgesteld. We zijn er trots op actief betrokken te zijn bij de dialoog door nauw contact te onderhouden met beleidsmakers en beïnvloeders om onze standpunten en oplossingen te delen waar we kunnen.

  COP26 komt er bijna aan! Volg met ons het nieuws en de ontwikkelingen op en rond dit belangrijke evenement. In deze 3-delige interviewserie houden we u op de hoogte van de verwachtingen, de voortgang en het resultaat van de COP26 besprekingen.

  Deze week spreken Cristina Gamboa (WorldGBC CEO) en Maurits Groen (key influencer & publicist rond COP26) over wat zij zien als de grootste uitdagingen voor de COP26 en welke hoop en ambities zij beiden hebben voor de komende weken.

 • Cristina Gamboa

  Christina Gamboa

  Interview COP26

  Christina Gamboa - Interview

  ONDERSTEUNING VAN DE KLIMAATDOELSTELLINGEN VAN COP26
  Forbo Flooring Systems steunt de doelstellingen die dit jaar zijn vastgesteld voor de COP26. We zijn er trots op dat we actief betrokken zijn bij de dialoog door nauw contact te onderhouden met beleidsmakers en beïnvloeders om onze standpunten en oplossingen te delen waar we kunnen.

  Volg met ons het nieuws en de ontwikkelingen op en rond dit belangrijke evenement. In deze 3-delige interviewserie houden we u op de hoogte van de verwachtingen, de voortgang en het resultaat van de COP26-besprekingen.

  Deze week geeft WorldGBC CEO Cristina Gamboa ons een live update vanaf de COP26, waar de spanning oploopt:

  Cristina: "De sfeer is gemengd, want ook al vieren we zakelijk leiderschap, [...] we weten dat het nog maar het begin is om te komen tot een halvering van de uitstoot tegen 2030 en het leveren van duurzaamheid. Dus de sfeer is eigenlijk een beetje, zou ik zeggen, ontnuchterend. [...] We kennen de verantwoordelijkheid, maar er zijn verschillende meningen."

 • Maurits Groen | COP26

  Christina Gamboa & Maurits Groen

  Interview na de klimaatconferentie

  Christina Gamboa & Maurits Groen - Interview

  Wij hebben het nieuws en de ontwikkelingen op en rond de klimaatconferentie "COP26" op de voet gevolgd. In dit laatste deel van onze interviewserie praten we met Maurits Groen en Cristina Gamboa om erachter te komen of COP26 aan onze verwachtingen heeft voldaan en wat we voor de toekomst kunnen verwachten.

VEILIGSTELLEN VAN WERELDWIJDE NETTO NUL UITSTOOT EN 1,5 GRADEN OPWARMING BINNEN BEREIK HOUDEN

Van de landen worden voor 2030 ambitieuze doelstellingen inzake uitstootbeperking (NDC's) gevraagd, waarmee tegen midden deze eeuw een netto nul uitstoot mogelijk is. Om dergelijke doelstellingen te halen, moeten zij het steenkoolgebruik uitbannen, investeringen in hernieuwbare grondstoffen aanmoedigen, de ontbossing een halt toeroepen en de omschakeling naar elektrische voertuigen versnellen.

Het wereldwijde gebouwenbestand groeit naar schatting van 223 miljard m² naar 415 miljard m² in 2050, terwijl deze sector verantwoordelijk is voor bijna 40% van wereldwijde CO2-uitstoot.

flax flower

Wat we doen om dit te realiseren

Met het gamma van CO2-neutrale Marmoleumproducten werkt Forbo Flooring Systems aan een beter milieu. Dit product heeft namelijk geen invloed op de wereldwijde klimaatverandering. Dankzij de fotosynthese van alle planten die in Marmoleum gebruikt worden, wordt meer CO2 uit de lucht gehaald dan tijdens het transport- en productieproces uitgestoten wordt. Marmoleum is dus CO2-neutraal van cradle to gate.

Hoewel we ook onnoemelijk trots zijn op onze omschakeling naar 100% groene elektriciteit en onze tests met biogas, moeten we open blijven staan voor nieuwe benaderingswijzen voor de fabricage van al onze producten.

ONS AANPASSEN OM NATUURLIJKE WERELD EN LEEFGEBIEDEN TE BESCHERMEN

Het klimaat is al aan het veranderen en zal dat blijven doen, zelfs indien we onze uitstoot verminderen. De gevolgen zijn verwoestend. Op de COP26-klimaattop moeten we samenwerken om landen die door de klimaatverandering getroffen worden, in staat te stellen en aan te moedigen om ecosystemen te beschermen en te herstellen, beschermingsmaatregelen te nemen en hun infrastructuur en landbouw weerbaarder te maken, zodat het verlies van woningen, inkomens en levens voorkomen wordt.

raw materials used 2020

Wat we doen om dit te realiseren

In 2020 onderwierpen we de onderneming aan een materialiteitsanalyse op basis van de prioriteiten van onze stakeholders met betrekking tot thema's als gezondheid en welzijn, milieu-impact en maatschappelijke verantwoordelijkheid. De daaruit volgende matrix identificeerde enkele zeer specifieke doelen waarop we in ons Duurzaamheidsprogramma voor 2025 focussen. Deze gaan van het verbeteren van de binnenluchtkwaliteit door productemissies, fijn stof en allergietriggers te verminderen, over het creëren van een veilige en gezonde werkplaats door sport- en bewegingsactiviteiten aan te bieden, tot en met het ter beschikking stellen van programma's om te stoppen met roken en het screenen van SA8000-leveranciers op sociaal verantwoord ondernemerschap.

Als verantwoordelijke fabrikant beschouwt Forbo Flooring Systems het zorgvuldig gebruik van alle hulpbronnen als het uitgangspunt voor een duurzame toekomst. Onze linoleumvloerbekledingen zijn gemaakt van natuurlijke, snel hernieuwbare grondstoffen. Ze zijn biologisch afbreekbaar en CO2-neutraal (cradle-to-gate) zonder compensatie. En bij het fabriceren van onze heterogene vinylvloerbekledingen gebruiken we bijvoorbeeld de nieuwste ftalaatvrije weekmakers met een basislaag die tot 45% gerecycleerd materiaal bevat.

SAMENWERKEN OM RESULTATEN TE HALEN

Om de uitdagingen van de klimaatverandering aan te kunnen, moeten we samenwerken. Het behoort tot de formele verantwoordelijkheid van de COP26-klimaattop om tot een akkoord te komen. Dit zal ons helpen om de andere doelen te realiseren en iedereen te tonen dat de wereld evolueert in de richting van een veerkrachtige economie met een netto nul uitstoot. We moeten niet alleen het Paris Rulebook voltooien (de regels om het klimaatakkoord van Parijs te implementeren) maar ook onze ambities in daden omzetten door de samenwerking tussen overheden, bedrijven en het maatschappelijk middenveld op te drijven, zodat we onze klimaatdoelen sneller kunnen realiseren.

Shaking hands

Wat we doen om dit te realiseren

De concurrentie op de markt heeft de kortzichtigheid per definitie versterkt. Als we de vraagstukken van het klimaatakkoord van Parijs niet aanpakken, ontsnapt echter niemand van ons aan de potentiële impact daarvan. Elke oplossing voor de crisis waarmee we als sector af te rekenen krijgen, vereist samenwerking, overleg en de betrokkenheid van alle stakeholders. Coproducenten en fabrikanten van bouwmaterialen moeten de koppen bij elkaar steken om met ingrijpende oplossingen te komen. Ongeacht of het gaat om het bundelen van onderzoeksactiviteiten dan wel om het opzetten van inzamel- en sorteersystemen voor snijafval en afgedankte producten: circulaire oplossingen vinden is een gedeelde verantwoordelijkheid.

We kunnen als sector enorme vooruitgang boeken via organisaties als het ERFMI (European Resilient Flooring Manufacturers Institute), de EuFCA (European Floor Covering Association), de ECRA (European Carpet & Rug Association) en de MMFA (Multi-layer Modular Flooring Association). Met elk van hen hebben we nauwe banden.