Valitse maa

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

2 - Hankinta ja raaka-aineet

Terveellisten ja kestävän kehityksen mukaisten lattiamateriaalien käytön maksimointi

Lue lisää ja vieritä alas

Kestävän kehityksen mukaiset materiaalit

AVOIN KIERTOKULKU TUOTTEEN KOKO ELINKAAREN AJAN

Theme 2 intro image

HANKINTA JA RAAKA-AINEET

Varmistaaksemme, että tuotteemme ovat täysin kestävän kehityksen mukaisia, asetamme hankinnalle ja materiaaleille korkeimmat standardit. Tuotteemme ovat kolmannen osapuolen varmentamia ympäristöselosteilla, kuten LCA:t, EPD:t ja HPD:t. Pyrimme käyttämään vain 100-prosenttisesti vaarattomia ja jäljitettäviä raaka-aineita ja lisäämään täysin biopohjaisten tuotteiden myyntiä. Tämä tarkoittaa, että saat tuotteita, jotka ovat täysin myrkyttömiä ja ftalaatittomia. Ne ovat peräisin luonnollisista raaka-aineista ja toimivat ympäristön kanssa, ei sitä vastaan.

Toimittajavaatimusohjelma on osa hankintasopimuksiamme.

Vastuullinen hankinta

Forbo Flooring Systemsille vastuullinen hankinta tarkoittaa aitoa sitoutumista maailmanlaajuiseen vastuuseen, keskeisten sidosryhmiemme huolenaiheiden huomioimista, säädösten ja hyvien käytäntöjen noudattamista sekä toimitusriskien hallintaa. Käynnistimme jo vuonna 2012 toimittajavaatimusohjelman, jonka tavoitteena on kehittää olemassa olevia vastuullisuusvaatimuksia entisestään.

Toimittaja-vaatimus-ohjelma

Toimittajavaatimukset ovat erottamaton osa Forbo Flooring Systemsin ja toimittajiemme välisiä sopimuksia. Niillä määrätään seuraavien seikkojen hallinnasta ja valvonnasta:

• laatu
• ympäristövaikutukset
• korruption torjunta
• ihmisoikeudet
• terveys ja turvallisuus
• yhteiskuntavastuu (SA8000-standardi)
• yhteisösuhteet
• taloudellinen riski

Laatuun, ympäristöön ja yhteiskuntavastuuseen liittyviä hankintavaatimuksia tarkastellaan ja päivitetään säännöllisesti.

Tuemme lisäksi toimittajiemme osallistumista hiilidioksidipäästöjen vähentämisohjelmiin, jotta he voivat täyttää alan pakolliset vaatimukset ja auttaa meitä rakentamaan täysin kestävän kehityksen mukaisen toimitusketjun.

Raaka-aineiden_hankinta

SA8000- ja ISO 14001 -sertifiointi

Toimitusketjun sertifiointi

SA8000 on kansainvälinen ja auditoitava YK:n ihmisoikeusjulistukseen perustuva yhteiskuntavastuullisuuden sertifiointistandardi. Se määrittelee toimialan ja yrityksen tavat mitata yhteiskuntavastuullisuutta.

ISO 14001 -standardin puitteissa olemme ottaneet käyttöön ympäristöjohtamisjärjestelmän (EMS), joka auttaa meitä laatimaan puitteet tehokkaan EMS-ratkaisun toteutukselle.

Lue lisää

Raaka-aineet

Pyrimme vähentämään tuotteidemme valmistukseen tarvittavien raaka-aineiden määrää.

Pyrkimyksemme ja tavoitteemme on käyttää joko luonnollisia, uusiutuvia materiaaleja tai runsaasti saatavilla olevia materiaaleja.

Resurssien ehtyminen on tärkeä aihe kiertotaloudessa. Uusiutuvien, vuosittain kerättävissä olevien luonnonresurssien käyttäminen on ensisijainen vaihtoehto. Kun uusiutuvuus ei ole vaihtoehto, maksimoimme kierrätysmateriaalien käytön ja käytämme raaka-aineita, jotka on todistetusti turvallisia ja helppoja kierrättää.

Kaikkien raaka-aineiden tarkan alkuperän voi tarkistaa ympäristötuoteselosteista (EPD), jotka ovat saatavilla kaikille tuotteillemme.

Lue lisää ympäristöselosteista
Pellavakukat_linoleumin raaka-aineena

Kierrätys-materiaalit

Raaka-aineita hankittaessa etsimme aktiivisesti kierrätysvaihtoehtoja.

Tuotantovaiheessa pyrimme siihen, ettei jätettä synny ja että syntyvä jäte hyödynnetään uudelleen tuotteen valmistuksessa. Vuonna 2021 kierrätetyn ja uudelleenkäytetyn materiaalin painotettu keskiarvo tuotteissamme oli 23 %.

Koska olemme jo investoineet sisäisiin kierrätysratkaisuihin, kiinnitämme nyt huomiomme Takaisin lattiaksi -kierrätysohjelmaamme, jolla pyrimme ohjaamaan asennus- ja kulutusjätteen takaisin kierrätykseen. Lisäksi etsimme keinoja kierrättää sellaiset tuotteet tehokkaasti muihin tuotteisiin, joita ei voida käyttää omissa lattiatuotteissamme.

Lue lisää kierrätyksestä
Tessera-laattojen_korkea kierrätyssisältö

Kestävät materiaalit

  • 100 %

    Saat lattiatuotteen, joka on valmistettu kokonaan turvallisista, jäljitettävissä olevista ja myrkyttömistä raaka-aineista.

  • 23 %

    Tuotteissamme on keskimäärin 23 % kierrätysmateriaaleja, ja aiomme nostaa tätä prosenttiosuutta. Saat meistä kunnianhimoisen kumppanin ja alan johtajan, joka on johdonmukaisesti siirtymässä biopohjaisiin ratkaisuihin ja lisäämässä kierrätysmateriaalien käyttöä.

  • 100 %

    Annamme tietoa täysin avoimesti, ja pyrimme jätteettömämpään tuotantoon. Kaikista tuotteistamme on saatavana ympäristötuoteselosteet.

ympäristölle ja ihmisille turvalliset lattiat

Pyrimme aina ylittämään vaatimukset, joten käytämme vain raaka-aineita, jotka joko täyttävät tai mieluiten ylittävät toimialamme turvallisuus- ja ympäristömääräysten vaatimukset.

Taatusti turvallisia tuotteita

Tuotteidemme turvallisuuden varmistaminen alkaa raaka-aineiden hankinnasta ja niiden myöhemmästä käsittelystä ja työstämisestä tuotannossa. Noudatamme asiaankuuluvaa lainsäädäntöä, kuten Euroopan unionin REACH-määräyksiä ja rakennusmääräyksiä. Nämä määräykset on suunniteltu suojaamaan kansanterveyttä ja ympäristöä määrittämällä kattavasti kemikaalien turvallisuusominaisuudet ja turvalliset käyttötavat.

Forbo Flooring Systems noudattaa vaatimusten ylittämisohjelmansa periaatteita vähentämällä säänneltyjen aineiden käyttöä tai mieluiten poistamalla ne kokonaan käytöstä. Tämän toimintaperiaatteemme näkyviä tuloksia ovat siirtyminen ftalaatittomiin pehmittimiin kaikissa vinyyli- ja tekstiilituotteissamme ja kaikkien tuotteidemme alhaiset tai erittäin alhaiset VOC-päästöarvot.

Turvalliset lattiatuotteet

MITEN KÄSITTELEMME RAKENTAMISEN HAASTEITA