Valitse maa

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Avoimuutta kaikissa vaiheissa

LCA, EPD ja HPD

Lue lisää ja vieritä alas

kolmannen osapuolen vahvistamat tiedot

100% avoimuus asiakkaillemme

Avoimuus on elintärkeää kestävän kehityksen kannalta. Avoimuusperiaatteen mukaisesti yritysten on annettava tietoa tuotteidensa koostumuksista, valmistustavoista ja mahdollisista vaikutuksista ympäristöön, käyttäjiin ja yhteiskuntaan. Forbo Flooring Systems aloitti jo vuonna 1996 yhteistyön Leidenin yliopiston kanssa Alankomaissa, jotta voimme tarjota avoimen yleiskuvan kaikista linoleumituotteidemme mahdollisista vaikutuksista.

Nykyään kaikista Forbo-tuotteista on saatavana riippumattomasi tarkistetut elinkaariarvioinnit (LCA) ja ympäristötuoteselosteet (EPD).

LCA on kaiken lähtökohta

Käytämme elinkaariarviointeja kestävän kehityksen toimintamme seuraamiseen ja jatkuvaan kehitykseen.

Elinkaariarviointi on kattava järjestelmä tuotteen elinkaaren ympäristövaikutusten mittaamista varten. Mittaustavat on standardoitu ja samat kaikilla tuotetyypeillä. Vaikka järjestelmän rajat, tietojen laatu ja painotuskertoimet vaikuttavat kokonaisarviointiin, elinkaariarviomme hyväksytään vasta, kun riippumaton kolmas osapuoli on varmentanut ne.

Analyysin aikana tapahtuva tiedonkeruu elinkaariarviointia varten tehdään tuoteryhmäsääntöjä (PCR) noudattaen. Ne määrittävät, mitä tietoja tarvitaan ja miten ne tulee kerätä, miten ilmastovaikutukset lasketaan ja miten saadut tulokset tulee esittää.
Tuotteen ympäristövaikutukset lasketaan yhdistämällä arvioitavissa prosesseissa käytettävien materiaalien ja prosessin itsensä vaikutukset.

LCA on kaiken lähtökohta
LCA-prosessin elementit

Kvantifioitu ympäristötieto

Ympäristötuoteseloste eli EPD määrittää puitteet rakennuksen ympäristöjalanjäljen mittaamiseen.

Elinkaariarvioinnit (LCA) tehdään tuoteluokille, mutta ympäristötuoteselosteet (EPD) menevät askeleen syvemmälle, sillä ne ovat käytännössä tuotekohtaisia elinkaariarviointeja. Arviointiohjelman toteuttaja laatii EPD-selosteet ISO 14025- ja EN 15804 -standardien mukaisesti, minkä jälkeen riippumaton kolmas osapuoli vahvistaa ne. Meidän EPD-selosteemme vahvistaa UL Environment.

Toimitusketjun sidosryhmät voivat käyttää EPD-selosteita tuotteiden ympäristövaikutusten vertailuun ja tietoon perustuvien, ekologisesti kestävien päätösten tekemiseen.

Forbo Flooring Systems toimittaa kattavat ympäristötuoteselosteet kaikista tuotteistaan.

Siirry dokumentteihin ja lataa tuotteidemme EPD:t.
Sphera Energetic -lattian_ympäristötuoteseloste

Terveellinen sisäilma alkaa lattiasta

Koska lattiamme ovat osa sisätiloja, joissa ihmiset asuvat, kohtaavat ja työskentelevät, missiomme on suunnitella ja tarjota tuotteita, jotka edistävät käyttäjiensä terveyttä ja mukavuutta.

Tuotteen terveys-seloste

Kestävästä kehityksestä puhuttaessa ei voida tehdä eroa ihmisten ja ympäristön terveyden välillä. Siksi mielestämme arvioinneissamme tulee huomioida sekä terveysnäkökohdat että ekologisuus. Forbo Flooring Systems on ainoa lattianvalmistaja maailmassa, jonka ympäristötuoteselosteissa on tiedot myös vaikutuksista ihmisten terveyteen ja myrkyllisyydestä ympäristölle. Käytämme kansainvälisesti tunnustettua USEtox-menetelmää tuotteidemme myrkyllisyyden laskemiseen ja arvioimiseen. Tuotteiden terveysselosteemme on tarkoitettu vahvistamaan tuotteidemme terveysvaikutukset tarkemmin.

• takaamme, ettei lattioissamme käytetä mitään kiellettyjä myrkyllisiä aineita
• lattioidemme tuotepäästöt ovat alhaiset ja jopa lähellä nollaa
• tuotteemme ovat ftalaatittomia
• tuotevalikoimamme sisältää todistetusti toimivia allergeeneilta ja hienolta pölyltä suojaavia ratkaisuja.

Siirry dokumentteihin ja lataa tuotteidemme HPD:t
Marmoleum-lattian_terveysseloste

Muut raportit

Oletko kiinnostunut muista kestävän kehityksen raporteista ja julkaisuista?

Katso raportit ja julkaisut