Valitse maa

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

VASTUUNRAJOITUKSET JA KÄYTTÖEHDOT

Sveitsin lain vaatimat ilmoitukset
Forbo Holding Ltd
Lindenstrasse 8
CH-6340 Baar
Switzerland
Telephone +41 58 787 25 25
Fax +41 58 787 20 25
E-Mail: info@forbo.com


Käyttöehdot ja vastuunrajoitukset

Yleistä
Forbo Holding Ltd:n («Forbo») Internet-sivuston www.forbo.com («sivusto») käyttöön sovelletaan näitä ehtoja («käyttöehdot»). Forbo pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa ilman eri ilmoitusta.

Käymällä tällä sivustolla sinä («sinä» tai «käyttäjä») sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja.

Vastuuvapauslauseke
Tämä sivusto ja sen sisältö – ts. kaikki mitä luet, kuulet tai näet sivustossa on ainoastaan tarkoitettu tarjoamaan informaatiota. Forbo pyrkii varmistamaan, että kaikki sivustossa julkaistu tieto on oikein ja ajan tasalla, emme kuitenkaan ota mitään vastuuta sivustosta tai sen sisällöstä. Tämä tarkoittaa, että emme anna mitään sivuston sisältämien tai antamien tietojen tiiviyttä, täydellisyyttä, laillisuutta, ajankohtaisuutta, käytettävyyttä tai oikeellisuutta koskevia takuita. Forbo ei myöskään takaa, että sivustoa voi käyttää ilman ongelmia tai keskeytyksittä.

Forbolla ei ole velvollisuutta poistaa vanhentuneita tietoja sivustosta tai päivittää tai korjata sellaisia tietoja. Forbo pidättää oikeuden korjata, täydentää tai muuttaa sivuston sisältöä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

Vastuunrajoitus
Forbo vastaa Forbo-yritysten sinulle tai kolmansille osapuolille tahallisen tai huolimattoman toiminnan tai tahattoman tai huolimattoman laiminlyönnin seurauksena syntyvistä vahingoista; vastaamme kuitenkin vain sovellettavien lakien edellyttämässä laajuudessa. Emme ota mitään muita vastuita, emme erityisesti vastaa mistään muusta toiminnasta kuin tahallisista tai törkeän huolimattomista rikkomuksista tai laiminlyönneistä tai emmekä avustavien edustajien aiheuttamista vahingoista (sisältää alihankkijat ja työntekijät). Käyttäjä käyttää sivustoa omalla vastuullaan.

Ulkoiset linkit
Forbon sivustolla saattaa olla linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille. Forbo ei voi vaikuttaa kolmansien osapuolten sivustoihin tai niiden sisältöön eikä se näin ollen takaa kyseisen sisällön tai sivuston laillisuutta, oikeutta, käytettävyyttä, ajankohtaisuutta tai täydellisyyttä. Forbo ei vastaa kolmansien osapuolten sivustoista tai sisällöstä eikä sivustoista, joissa on linkkejä Forbon sivustolle tai näytetään sama kehyksissä.

Sosiaaliset kirjanmerkit
Forbon sivuilla käytetään sosiaalisia kirjanmerkkejä, jotka tunnistaa logosta. Tiettyjen sosiaalisten medioiden käyttäjät voivat käyttää näitä sosiaalisia kirjanmerkkejä sijoittaakseen profiileihinsa linkkejä valituille Forbo-sivuille tarkoituksena merkitä tai jakaa sivut kontaktiensa kanssa. Kun klikkaat sosiaalista kirjanmerkkiä, lähetät tunnistetietoa kyseiselle sosiaaliselle medialle. Henkilöitä, jotka jakavat Forbo viestejä/tietoa sosiaalisten kirjanmerkkien avulla, ei ole valtuutettu puhumaan Forbon puolesta tai edustamaan Forboa. He julkaisevat omia näkemyksiään ja mielipiteitään. Lisäksi näissä käyttöehdoissa mainitut ulkoisia linkkejä koskevat ehdot koskevat myös sosiaalisia kirjanmerkkejä.

Immateriaalioikeudet
Sivuston sisältö, eli kuvat, videot, kuva- ja sanatavaramerkit, sanalliset logot, graafiset logot, grafiikka, tekstit, lehdistötiedotteet ja muu informaatio on suojattu sovellettavilla tekijänoikeuslailla ja muilla immateriaalioikeuksien suojaamiseen tähtäävillä laeilla. Sivuston rakenteen tai sisällön osittainen tai täydellinen jäljentäminen, lähettäminen tai muu käyttö on kiellettyä ilman Forbo Corporate Communicationsin ennakkolupaa. Forbo voi koska tahansa peruuttaa antamansa luvan eikä tästä synny Forbolle mitään korvausvastuuta.

Yksityisyydensuoja
Jos päätät luovuttaa henkilökohtaisia tietojasi Forbolle, suostut siihen, että tiedot siirretään salaamattomina ja että Forbolla on oikeus tallentaa ja hyödyntää tietoja Forbon yksityisyydensuojaehtojen mukaisesti. Tarkempaa tietoa yksityisyytesi suojauksesta löytyy jäljempänä olevassa yksityisyydensuojailmoituksesta.

Tiedonsiirron turvallisuus
Internet on globaali ympäristö. Käyttämällä sivustoa tai viestimällä meille sähköpostilla, yhteydenottolomakkeella tai muulla tavoin hyväksyt sen, että tietosi lähetetään salaamattomana. Näiden kanavien kautta lähetetty tieto ei ole luottamuksellista eikä turvassa; se voi hävitä tai kolmannet osapuolet voivat tarkastella, pysäyttää tai muuttaa tietoja ja tiedot voivat ylittää maanrajat. Internetin rakenteen ja järjestelmän sisäisten riskien vuoksi kaikki tiedonsiirto tapahtuu käyttäjän omalla riskillä. Muunlaiset ehdot pätevät vain siinä tapauksessa, että Forbo tarjoaa salattua tiedonsiirtoa. Ottamalla Forboon yhteyttä sähköisesti, valtuutat Forbon viestimään kanssasi sähköisesti.

Forbo ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat Forbolle tai Forbolta sähköpostin tai muun sähköisen viestinvälitysjärjestelmän kautta lähetetyistä viesteistä.

Sovellettava laki
Sivuston käytöstä johtuviin tai siihen liittyviin riitaisuuksiin sovelletaan Sveitsin lakia ja ne käsitellään yksinomaan Forbon pääkonttorin sijaintipaikan Baarin (Sveitsi) käräjäoikeudessa ellei laissa toisin määrätä.

Elokuu 2014