Valitse maa

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Tietosuojaseloste

Johdanto
Tässä tietosuojaselosteessa Forbo Holding Ltd. kertoo, kuinka se käsittelee Forbon tai sen tytäryhtiöiden ("Forbo") verkkosivustoltaan ja sen sivuilta ("verkkosivusto") keräämiä sekä niiden käyttämiä ja käsittelemiä henkilötietoja, sekä teidän oikeuksistanne rekisteröitynä.

Forbo on sitoutunut korkean tason tietosuojaan ja käsittelee henkilötietoja vain sovellettavan tietosuojalainsäädännön (etenkin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen) puitteissa. Vaikka tätä verkkosivustoa voidaan käyttää paljastamatta henkilötietoja lainkaan, tietyt sen toiminnot ovat käytettävissä vain, jos käyttäjä luovuttaa meille henkilökohtaisia tietoja.

Forbo on toteuttanut lukuisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä varmistaakseen tällä verkkosivustolla käsiteltävien henkilötietojen suojauksen. Tietojen siirtoon verkossa liittyy kuitenkin epävarmuuksia eikä henkilötietojenne ehdotonta suojaa voida taata.


Forbon keräämät tiedot
Forbo saattaa kerätä käyttäjien yleisiä henkilötietoja eri tavoin, esimerkiksi käydessänne verkkosivustolla, tilatessanne uutiskirjeen tai muiden tällä verkkosivustolla tarjolla olevien toimintojen, palvelujen, toiminnallisuuksien tai resurssien yhteydessä.

Verkkosivustolla käytäessä kerätään niin kutsuttuja käyttötietoja, kuten selaintyyppi ja versio, miltä verkkosivustolta on siirrytty meidän sivustollemme, sivustolle tulon päivämäärä ja kellonaika, IP-osoite (niin pitkälle anonymisoituna, ettei siitä voida päätellä yksittäisiä henkilöitä) sekä käyttäjän järjestelmän internetpalveluntarjoaja. Forbo käyttää näitä tietoja ainoastaan verkkosivuston sisällön asianmukaiseen tarjolle saattamiseen, sivuston ja mainonnan sisällön optimointiin, IT-järjestelmiemme ja verkkosivustoteknologiamme pitkäaikaisen käytettävyyden varmistamiseen sekä pystyäkseen antamaan lainvalvontaviranomaisille tiedot, joita ne tarvitsevat verkkohyökkäyksiin liittyviin syytetoimiin. Forbo ei käytä henkilötietoja johtopäätösten tekemiseen rekisteröidystä. Palvelinten lokitiedostoissa olevat tiedot säilytetään erillään kaikista rekisteröityjen paljastamista henkilötiedoista.

Muita tietoja, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero tai muu henkilötieto, kerätään vain jos käyttäjä paljastaa ne Forbolle vapaaehtoisesti.

Tilatut palvelut ja yhteydenottolomakkeet
Tällä verkkosivustolla käyttäjillä on mahdollisuus tilata uutiskirje ja muita julkaisuja Forbolta, ottaa yhteyttä siihen tarkoitetulla lomakkeella ja tilata palveluja Forbolta. Syöttömaskista ilmenee, mitä henkilötietoja siirretään. Näiden tietojen ohella tallennamme tietokonejärjestelmän IP-osoitteen, jonka on myöntänyt internetpalveluntarjoaja ja jota rekisteröity käyttää rekisteröityessään, sekä rekisteröitymisen päivämäärän ja kellonajan suojautuaksemme mahdolliselta väärinkäytöltä. Jos lomakkeessa on niin ilmoitettu, voimme yhdistää käyttäjätietosi lähetettyihin tietoihin tunnistaaksemme valintasi.

Näin kerättyjä henkilötietoja käytetään siihen tarkoitukseen, mihin jaat henkilötietoja meille, eli esimerkiksi uutiskirjeiden tai muiden tilaamiesi julkaisujen lähettämiseen, kyselyihisi vastaamiseen tai tekemiesi tilausten käsittelemiseen. Voimme käyttää tietoja myös ollaksemme sinuun yhteydessä sinua koskevista tuotteista. Voitte lopettaa palvelun tilauksen ja peruuttaa suostumuksenne henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa. Voitte käyttää asianmukaista linkkiä minkä tahansa uutiskirjeessä tai lopettaa tilauksen milloin tahansa lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen info.finland@forbo.com .

Evästeet
Voidakseen tarjota palvelujaan Forbo käyttää tällä verkkosivustolla evästeitä.

Voitte myös estää evästeiden tallentumisen tai asettamisen selaimen asetuksia muuttamalla. Lisäksi jo tallennetut evästeet voidaan poistaa milloin tahansa selaimella tai muilla ohjelmilla. Tämä mahdollisuus on kaikissa yleisimmin käytetyissä selaimissa. Forbo korostaa kuitenkin, että silloin verkkosivuston kaikki toiminnat eivät saata olla käytössänne kaikissa ominaisuuksissaan. Tarkempia tietoja evästeistä on jäljempänä evästekäytännöissä.

Käsittelyn oikeusperusta
Selostamme henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteen yleiseen tietosuoja-asetukseen viitaten (sikäli kuin sitä sovelletaan). Verkkosivustoomme liittyvä henkilötietojen käsittely perustuu useimmissa tapauksissa yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan, koska käsittely on tarpeen Forbon tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut. Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta on oikeusperuste käsittelylle, jolle rekisteröity on antanut suostumuksensa tiettyä tarkoitusta varten. Jos henkilötietojen käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa te olette osapuolena, kuten esimerkiksi jos käsittely on tarpeen tavaroiden tai palvelujen toimittamiseksi, käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Sama pätee käsittelyyn, joka on tarpeen sopimusta edeltäviä toimenpiteiden toteuttamiseksi, esimerkiksi kun tuotteistamme tai palveluistamme esitetään kysymyksiä. Jos Forbolla on lakisääteinen velvoite henkilötietojen käsittelyyn, kuten verovelvoitteiden täyttämiseksi tai viranomaisten kyselyihin vastaamiseksi, käsittelyn oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta.

Henkilötietojen luovuttaminen
Emme siirrä, myy emmekä luovuta vaihdossa keräämiämme henkilötietoja kolmansille osapuolille, paitsi jos olemme ilmoittaneet teille tästä siirrosta, myynnistä tai vaihdosta ja te olette antanut siihen nimenomaisen suostumuksenne. Forbo kuitenkin varaa oikeuden luovuttaa keräämiään tietoja kolmansille osapuolille alla mainituissa rajoissa: (i) luovutus tytäryhtiöille tai Forbon määräysvallassa oleville yhtiöille sekä alihankkijoille, joita tämä tietosuojaseloste sitoo tai jotka noudattavat vähintään tämän tietosuojaselosteen suojatasoa vastaavia periaatteita; (ii) luovutus palveluntarjoajille, jotka ylläpitävät verkkosivustoamme tai tarjoavat muita palveluja, kuten verkkoliikenteen seuranta tai tilastollisten analyysien laatiminen; (iii) Forbon ja kolmansien osapuolien suojaamiseksi Forbo saa luovuttaa kerättyjä tietoja kolmansille osapuolille, jos siihen on pätevä laillinen tarve tai jos luovutus on tarpeen käyttöehtojen noudattamisen varmistamiseen tai Forbon tai näiden kolmansien osapuolien oikeuksien puolustamiseen.

Yllä kuvatuissa tilanteissa henkilötietojanne saatetaan siirtää Sveitsin ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisiin maihin. Henkilötietojen siirto ETA:n ulkopuolelle perustuu riittävyysselosteisiin tai muihin asianmukaisiin suojatoimiin, etenkin tietosuojaa koskeviin Euroopan komission vakiolausekkeisiin.

Voitte pyytää meiltä jäljennöksen henkilötietojenne vientiin sovellettavista erityisistä suojatoimista (yleisen tietosuoja-asetuksen 13 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?
Käsittelemme ja säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin niitä tarvitaan henkilötietojen keräämisen tarkoituksen toteuttamiseen, mutta vähintään niin kauan kuin sovellettavat tietojen säilyttämisestä annetut määräykset edellyttävät. Sen jälkeen poistamme henkilötiedot säännöllisesti.

Mitä oikeuksia minulla on rekisteröitynä?
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy tietoihin yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan nojalla, oikeus tietojen oikaisemiseen saman asetuksen 16 artiklan nojalla, oikeus tietojen poistamiseen 17 artiklan nojalla, oikeus käsittelyn rajoittamiseen 18 artiklan nojalla, vastustamisoikeus 21 artiklan nojalla ja tarvittaessa oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen asetuksen 20 artiklan nojalla. Lisäksi teillä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle tietosuojavalvontaviranomaiselle yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artiklan nojalla, jos sitä teihin sovelletaan.

Voitte peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamanne suostumuksen milloin tahansa. Tämä koskee myös sellaisten suostumusten peruuttamista, jotka on annettu ennen yleisen tietosuoja-asetuksen voimaantuloa eli ennen 25. toukokuuta 2018. Peruutus ei kuitenkaan vaikuta ennen suostumuksen peruutusta tapahtuneeseen henkilötietojen käsittelyyn.

Google Analytics
Tällä verkkosivustolla käytetään Google Analytics verkkoanalyysipalvelua, jonka tarjoaa Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA ("Google"). Verkkoanalyysi tarkoittaa verkkosivustojen käyttäjien käyttäytymistä koskevien tietojen keräämistä ja analysoimista. Verkkoanalyysipalvelu kerää muun muassa tietoja siitä, miltä verkkosivulta käyttäjä on saapunut (nk. viittaava sivu), millä alasivuilla on käyty sekä kuinka usein ja kuinka kauan alasivua katsottiin. Verkkoanalyysiä käytetään etupäässä verkkosivuston optimointiin tai verkkomainonnan kustannustehokkuuden analysointiin.

Google Analytics verkkoanalyysipalvelussa rekisterinpitäjä käyttää sovellusta "_gat. _anonymizeIp". Tässä sovelluksessa Google lyhentää ja anonymisoi rekisteröidyn internetyhteyden IP osoitteen, kun sivustoillemme tullaan Euroopan unionin jäsenvaltioista tai muista Euroopan talousalueen sopimusmaista.

Google Analytics palvelun tarkoitus on verkkosivustomme liikenteen analysointi. Google käyttää kerättyjä tietoja muun muassa arvioidakseen verkkosivustomme käyttöä ja laatiakseen raportteja verkkosivustomme aktiviteetista ja tarjotakseen meille muita internetin käyttöön liittyviä palveluja.

Google Analytics asettaa evästeen rekisteröidyn IT järjestelmään. Evästeen asettamalla Google pystyy analysoimaan verkkosivustomme käyttöä. Aina kun jokin tämän verkkosivuston sivuista avataan, rekisteröidyn käyttämän IT-järjestelmän verkkoselain lähettää automaattisesti tietoa Google Analytics komponentin kautta verkkomainontaa ja Googlen provisioiden laskemista varten. Tämän teknisen menettelyn aikana Google saa henkilötietoja, kuten rekisteröidyn IP-osoitteen, jonka avulla Google pystyy muun muassa selvittämään sivustolla kävijöiden ja klikkausten alkuperän ja myöhemmässä vaiheessa selvittämään provisioita.

Evästeeseen tallennetaan henkilötietoja, kuten sivustolla viipymisen aika, kävijän sijainti ja kyseisen rekisteröidyn sivustoillamme käynnin toistuvuus. Joka kerta sivustollamme käytäessä tällaisia henkilötietoja, kuten rekisteröidyn käyttämän internetpalvelun IP-osoite, siirretään Googlelle Yhdysvaltoihin. Google säilyttää näitä henkilötietoja Yhdysvalloissa. Google saattaa luovuttaa tällaisia henkilötietoja teknisen menettelyn puitteissa kolmansille osapuolille.

Kuten edellä mainittiin, rekisteröity voi milloin tahansa estää evästeiden tallentumisen verkkosivustoltamme muuttamalla käyttämänsä verkkoselaimen asetuksia ja sillä tavoin kieltämällä pysyvästi evästeiden asettamisen. Tällainen verkkoselainasetus estäisi myös Google Analytics evästeiden asettamisen rekisteröidyn IT-järjestelmään. Google Analyticsin jo käyttämät evästeet voidaan poistaa milloin tahansa selaimella tai muilla ohjelmilla.

Lisäksi rekisteröidyllä on mahdollisuus vastustaa Google Analytics palvelujen tuottamien, tämän sivuston käyttöön liittyvien tietojen keräämistä sekä näiden tietojen käsittelyä Googlen toimesta. Sitä varten rekisteröidyn on ladattava ja asennettava selaimeen lisäosa osoitteesta https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tämä lisäosa osoittaa Google Analytics palvelulle JavaScriptin kautta, ettei verkkosivuilla käynneistä saa siirtää tietoja Google Analytics palveluun. Google käsittää selaimen lisäosan asentamisen vastustamisena. Jos rekisteröidyn IT-järjestelmä sittemmin tyhjennetään, formatoidaan tai asennetaan uudelleen, rekisteröidyn on asennettava selaimen lisäosa uudelleen Google Analytics palvelun estämiseksi.

Tarkempia tietoja sekä Googleen sovellettavat tietosuojamääräykset osoitteissa https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ ja https://policies.google.com/terms?hl=fi . Google Analytics palvelua selostetaan seuraavassa osoitteessahttps://www.google.com/analytics/ .

Verkostokirjanmerkit
Tällä sivustolla käytetään yhteisö- eli verkostokirjanmerkkejä, jotka tunnistetaan asianmukaisesta logosta. Tiettyjen sosiaalisen median yhteisöjen käyttäjät pystyvät linkittämään profiilinsa näillä verkostokirjanmerkeillä valitsemilleen Forbo-sivuille. Näin kyseiset sivut on merkitty muistiin ja voidaan jakaa omien kontaktien kanssa. Aina napsautettaessa verkostokirjanmerkkejä lähetetään tunnistustietoja kyseiseen sosiaalisen median verkostoon. Ellette halua sen tapahtuvan, verkostokirjanmerkkejä ei pidä ottaa käyttöön. Tarkempia tietoja sosiaalisen median verkostojen suorittamasta tietojen keräämisestä, käsittelystä ja käytöstä on kyseessä olevan sosiaalisen median verkoston tietosuojakäytänteissä.

Turvatoimenpiteet
Ottaen huomioon uusin tekniikka ja toteuttamiskustannukset, käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset sekä yksittäisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvat, todennäköisyydeltään ja vakavuudeltaan vaihtelevat riskit me suoritamme asianmukaiset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta tai häviämiseltä. Pyrimme varmistamaan, että henkilötietoja käytetään asianmukaisella tavalla, ja suojaamaan niitä luvattomalta pääsyltä, käytöltä ja luovuttamiselta. Henkilötietojen suojaamiseen luvattomalta pääsyltä, käytöltä ja luovuttamiselta käytämme eri menettelyjen, teknologioiden ja fyysisten turvatoimien yhdistelmää.

Pääsy henkilötietoihin on rajoitettu niihin työntekijöihin, sopimuskumppaneihin ja edustajiin, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja tehtäviensä suorittamiseen tai tuotteidemme ja palvelujemme kehittämiseen ja parantamiseen.

Tämän tietosuojaselosteen muuttaminen
Forbo pidättää oikeuden tämän tietosuojaselosteen muuttamiseen milloin tahansa. Forbo suosittelee lukemaan tämän tietosuojaselosteen säännöllisin välein, jotta olette aina ajan tasalla Forbon käytänteistä henkilötietojen suojaamisessa. Käydessänne verkkosivustollamme tunnustatte, että tämän tietosuojaselosteen lukeminen aika ajoin on teidän vastuullanne, jotta olette perillä siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Sovellettava lainsäädäntö
Kaikkiin tämän sivuston käytöstä johtuviin tai siihen liittyviin riitoihin sovelletaan Sveitsin lakia ja niitä käsitellään ainoastaan Forbon Baarissa, Sveitsissä, sijaitsevan päätoimipaikan tuomioistuimissa, ellei ole ristiriitoja muiden oikeudellisten säädösten kanssa.

Yhteystiedot
Jos teillä on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta tai henkilötietojen käsittelystä Forbossa, voitte ottaa yhteyttä seuraavalla osoitteella.

Forbo Flooring Finland Oy
Heikkiläntie 2
00210
Helsinki
Puh.: +358 (0)9 862 30 300
sähköposti: dataprivacy@forbo.com

Kesäkuu 2020