Valitse maa

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

5 - Kierrätys ja käyttöiän loppu

Arvon uudelleenluonti käyttöiän lopussa

Lue lisää ja vieritä alas

Luoda parempi perusta tulevai-suudelle

KIERRÄTYSMATERIAALIEN KÄYTTÖ LATTIOISSA

Theme 5 intro image

ARVON UUDELLEEN-
LUONTI KÄYTTÖIÄN LOPUSSA

Tullaksemme aidosti kestäväksi, meidän on suljettava silmukka. Teemme sen parantamalla jatkuvasti modulaarista tarjontaamme, etsimällä tapoja kierrättää tuotteet niiden käyttöiän päätyttyä ja tekemällä yhteistyötä paikallisten kierrätysjärjestelmien kanssa. Suunnittelemme myös kierrätysmateriaaleista valmistettuja lattioita, jotta vanhat lattiasi voidaan käyttää uudelleen. Pyrimme varmistamaan, että lattiamateriaalit ovat täysin kierrätettäviä ja autamme edistämään taloudellisesti kannattavien takaisinottojärjestelmien toteuttamista, koska kaikkia materiaaleja ei voida kierrättää loputtomasti. Tämä tarkoittaa, että saat tuotteita, joiden raaka-aineista jopa 25 prosenttia kierrätetään esimerkiksi kalaverkoista ja kulutusjätteestä.

Vuonna 2023 keräsimme ja kierrätimme:

  • 65

    tonnia linoleumia

  • 185

    tonnia vinyyliä

  • 1

    tonnin tekstiiliä

Back to the Floor

Paikallisten kierrätysohjelmien perustaminen

Odottaessamme lattia-alan siirtymistä kiertotalouteen maailmanlaajuisesti olemme alkaneet kehittää alueellisia ratkaisuja tarjoamalla aktiivisesti asennusjätteen takaisinotto-ohjelmia alueilla, joissa se on ekologisesti kestävin vaihtoehto ottaen huomioon myös talteenoton edellyttämän logistiikan hiilijalanjäljen.

Back to the Floor -ohjelmat ovat jo tällä hetkellä käynnissä Alankomaissa, Ranskassa, Ruotsissa, Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

Back to the Floor -ohjelman logo

Jätteiden käsittely-tapamme

Kierrätys ei ole aina vaihtoehto

Emme yritä kierrättää kaikkea lattiajätteitä omiin tuotteisiimme. Se saattaa kuulostaa oudolta, mutta joskus se ei yksinkertaisesti ole mahdollista ja joskus se olisi jopa vastuutonta.

Käsittelemme tällä hetkellä jäämiä monella eri tavalla:

• Rakennamme yhdessä raaka-ainetoimittajien kanssa keskitettyä kierrätysjärjestelmää. Tutkimme esimerkiksi vinyylin kemiallisen kierrättämisen mahdollisuuksia.

• Käytämme omassa tuotannossamme esimerkiksi kuluttajajätelinolinoleumin ja vinyylijätteen kaltaisia materiaaleja.

• Pyrimme pidentämään lattioiden käyttöikää yhdessä asiakkaiden kanssa ja kunnostamme lattioita.

• Etsimme ratkaisuja yhteistyössä ulkoisten toimijoiden kanssa. Esimerkiksi osa linoleumijätteestä voidaan käyttää täyteaineena sementtiteollisuudessa.

• Teemme yhteistyötä jätehuoltoyritysten kanssa esimerkiksi biohajoamistutkimuksessa ja mahdollisimman tehokkaiden polttojäte-energian talteenottojärjestelmien kehittämisessä.

Recycling container

Haasteemme

Meillä ei ole vielä kaikkia ratkaisuja käytössä

Meidän on otettava huomioon paikalliset olosuhteet

Materiaalin koostumus rajoittaa kierrätystä

Alan aloitteita ja yhteistyötä

MITEN KÄSITTELEMME RAKENTAMISEN HAASTEITA