Valitse maa

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Kestävän kehityksen strategia

Going round, moving forward

Lue lisää ja vieritä alas

Luomme parempia elinympäristöjä

Flooring Systemsin tunnuslause – creating better environments – kertoo ympäristötietoisuudestamme, sitoutumisestamme ja työstämme kestävän kehityksen eteen. Pyrimme auttamaan paremman maailman luomisessa planeetallemme ja siellä asuville ihmisille. Yrityksenä olemme sitoutuneet täyttämään velvoitteemme tulevia sukupolvia kohtaan. Teemme sen toimimalla konkreettisin tavoin mahdollisimman vastuullisesti ympäristön kannalta.

Kestävän kehityksen strategia

Kehittyminen jätteettömäksi yritykseksi, joka toimii kiertotalouden periaatteiden mukaisesti

Strategiamme rakentuu kolmeen päätavoitteeseen:

1. Lineaarisen liiketoimintamallin muuttaminen kiertotalouden periaatteiden mukaiseksi vähentämällä materiaalien käyttöä, optimoimalla resurssit, lisäämällä kierrätysmateriaalien käyttöä, kehittämällä palautusohjelmia ja tarjoamalla vaihtoehtoja tuotteiden käsittelylle niiden elinkaaren lopuksi.

2. Osallistuminen parempien sisätilojen ja terveellisempien rakennusten rakentamiseen tuottamalla ihmisten terveyden ehdoilla suunniteltuja lattioita, jotka ovat toimivia, turvallisia, mukavia ja ympäristöystävällisiä.

3. Sosiaalisen tasa-arvon ja toimitusketjumme työntekijöiden oikeudenmukaisen kohtelun tukeminen SA8000-standardin mukaisesti.

Emme halua kestävän kehityksen strategiamme perustuvan kaukana horisontissa häämöttäviin tavoitteisiin, joten olemme asettaneet tavoiteohjelmamme toteuttamisen määräajaksi vuoden 2025.

Kestävän kehityksen strategian tiekartta

Kestävän kehityksen ohjelma 2025

Rakentamisen haasteet ja matkaamme

Kestävän kehityksen ohjelmamme 2025 ulottuu huomattavasti tuotteen elinkaaren kehdosta portille -vaiheita pidemmälle. Se sisältää myös uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen liittyvät tavoitteemme sekä suunnitelmamme takaisinottoratkaisuistamme ja kuluttajille toimitettujen lattiaratkaisujen takaisinkeräämisestä.


Kestävän kehityksen ohjelmassamme 2025 olemme omaksuneet lähestymistavan, jossa huomioidaan tuotteiden koko elinkaari jo paljon ennen niiden valmistusta ja vielä niiden myynnin jälkeenkin. Tuotekehityksemme ja -suunnittelumme, materiaalihankintamme, valmistuksemme, jakelumme, lattianhoito, huollot ja korjaukset sekä asennusjätteen talteenotto, uudelleenkäyttö ja kierrätys ovat olennaisia osia uudistetussa strategiassamme.

Lue lisää rakentamisen haasteista

Kierto-talouden tavoitteet

Hiilinegatiivisen tuotevalikoiman esitteleminen
• Haluamme jatkaa linjallamme, jonka ansiosta saimme leikattua CO2-päästöjämme 70 %:lla vuodesta 2004 vuoteen 2021 mennessä.

Uusiutuvan energian käyttö
• Siirtyminen sataprosenttisesti uusiutuvaan sähköön siellä, missä se on mahdollista
• Fossiilisten polttoaineiden käytön merkittävä vähentäminen

Jätteettömäksi yritykseksi kehittyminen
• Tuotejätteiden vähintään 95 %:n uudelleenkäyttö-/kierrätysasteen saavuttaminen
• Toimistojätteiden 100 %:n uudelleenkäyttö-/kierrätysasteen saavuttaminen

Kiertotalouden aktiivinen edistäminen
• Kulutusjätteestä kierrätettyjen tuotteiden myynnin kasvattaminen EU-alueella
• Asennusjätteen kierrätyksen kasvattaminen EU-alueella
• Uudelleenkäytettyjen ja -myytyjen irtoasennettavien lattioiden myynnin kasvattaminen EU-alueella
• Suunnittelu kierrätyksen ehdoilla: tuotteiden kierrätettävyyden parantaminen

kiertotaloutta tukevat raaka-aineet

Tavoitteet ihmisille

Toimitusketjun hallinnan eettisyyden ja kestävän kehityksen mukaisuuden varmistaminen
Kannustamme toimittajiamme pienentämään hiilijalanjälkiään ottamalla käyttöön kestävän kehityksen ohjelma. Keskitymme lisäksi materiaalihankintamme kautta vahvasti kasvattamaan kierrätettyjen tai biopohjaisten materiaalien osuutta lattioissamme.

Kaikkien työntekijöiden kestävään kehityksen sitoutumisen varmistaminen
Kestävän kehityksen ohjelma 2025 sisältää kiertotalouden ja kestävän kehityksen koulutuksen kaikille työntekijöille.

Yrityksemme sosiaalisen vastuullisuuden, monimuotoisuuden ja lahjakkaat työntekijämme huomioivan asenteen varmistaminen
Olemme ottaneet käyttöön sukupuolen ja iän sekä kulttuurillisen ja fyysisten taustan huomioivan monimuotoisuuskäytännön, ja ylläpidämme ja kehitämme SA8000-sertifioitua yhteiskuntavastuun hallintajärjestelmää.

Yhteiskuntavastuullinen Forbo

Edistymisemme

Kestävän kehityksen raporttimme antavat ajantasaista ja yksityiskohtaista tietoa strategiastamme

Kestävän kehityksen raporttimme antavat avoimen yleiskuvan toimintamme ekologisuudesta, yhteiskuntavastuullisuudesta ja taloudellisuudesta Global Reporting Initiativen määrittelemällä tavalla. Emme käytä näitä raportteja pelkästään raportointityökaluina vaan ne ovat meille myös työkalu yhteiskuntavastuullisuutemme seuraamiseen. Ne auttavat meitä toimimaan kestävän kehityksen strategiamme mukaisesti ja parantamaan toimintamme yleistä kestävyyttä kaikilla osa-alueilla.

Katso kaikki julkaisumme
Kestävän kehityksen raportti

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja kestävän kehityksen strategiastamme, lattiaratkaisuistamme tai mistä tahansa muusta aiheesta? Olemme täällä auttaaksemme sinua!

Ota yhteyttä