Velg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Vårt syn på bærekraft

Vi har en visjon om å skape bedre omgivelser for alle mennesker enten de er på jobb, oppholder seg i sin bolig, er i aktivitet, slapper av, lærer eller leker. Vi bygger også vår definisjon av bærekraft på de samme prinsipper som FN definerte i 1987, med miljø, økonomi og samfunn som det grunnleggende.

«Utvikling som imøtekommer dagens behov, uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov».

De 17 målene som FN har utarbeidet er også grunnlaget for våre retningslinjer og aktiviteter knyttet til bærekraft. Nå har vi utarbeidet et program som skal sikre at vi jobber målbevisst med bærekraftsmålene og programmet heter «Creating Better Environments 2025».

Creating Better Environments 2025 .

SIRKULÆRØKONOMI I FOKUS