Velg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Åpenhet i hvert trinn

LCA, EPD & HPD

Scroll videre for å oppdage mer

verifisert informasjon fra tredjepart

100% åpenhet for våre kunder

Åpenhet er avgjørende for å oppnå bærekraft. Åpenhet krever at selskaper deler informasjon om innholdet i produktene sine, hvordan de lages og hvilken innvirkning de kan ha på miljøet, brukerne og samfunnet. Allerede i 1996 begynte Forbo Flooring Systems å samarbeide med Leiden University i Nederland for å etablere en transparent oversikt over alle mulige konsekvenser av linoleumproduktene våre.

I dag tilbyr vi innvirkningsinformasjon for hvert Forbo-produkt etter livssyklusvurderinger og miljødeklarasjoner som er uavhengig gjennomgått.

LCA er der det hele starter

Vi bruker livssyklusvurderinger for å identifisere og kontinuerlig forbedre bærekraftsytelsen vår.

En livssyklusvurdering er et omfattende system for å måle miljøkonsekvensene av produktets levetid. Målingen er standardisert og lik for alle typer produkter. Mens systemgrenser, kvalitet på data og vektingsfaktorer spiller en rolle i den samlede vurderingen, godtas våre LCAer når de er bekreftet av en uavhengig tredjepart.

Data som samles inn for LCA under lageranalysen, styres av et sett med produktkategoriregler (PCR). Disse angir hvilke data som skal samles inn og hvilke beregninger som skal utføres for å fremlegge bevis på klimapåvirkning, og hvordan denne informasjonen skal presenteres.
Inngangene og utgangene som er involvert i prosessene som vurderes, kombineres for å indikere potensialet produktet har for å skade miljøet.

LCA er der det hele starter
LCA-prosesselementer

Kvantifiserte miljødata

En EPD gir et rammeverk for å måle miljøavtrykket til en bygning.

Mens LCAer er opprettet for produktkategorier, går miljøproduktdeklarasjoner (EPDer) et skritt videre ved å fastsette LCA for ett bestemt produkt. En EPD er akkreditert av en programoperatør, i henhold til ISO 14025 og EN 15804 og er uavhengig verifisert av en tredjepart.

Våre EPDer er verifisert av UL Environment. EPDer kan brukes av interessenter langs forsyningskjeden for å sammenligne miljølegitimasjon for produkter og ta informerte, bærekraftige beslutninger.

Forbo Flooring Systems tilbyr komplette miljødeklarasjoner for hvert produkt.

Go til vårt EPD nedlastingssenter
Miljøproduktdeklarasjoner_Sphera Energetic gulv

Et sunt innemiljø starter med trygge gulv

Siden gulvene våre er en del av innemiljøet der folk bor, møtes og jobber, er det vårt oppdrag å designe og tilby produkter som bidrar positivt til individets helse og komfort.

Helseproduktdeklarasjon

Helse- og miljøspørsmål kan ikke skilles når man diskuterer bærekraftig utvikling. Derfor mener vi at elementet i menneskers helse og økologi også bør være med i våre vurderinger. Forbo Flooring Systems er det eneste gulvfirmaet i verden som inkluderer menneskers helse- og miljøtoksisitetspåvirkninger i våre EPDer. Vi bruker den internasjonalt anerkjente USEtox-metoden til å beregne og vurdere produktenes toksisitetsytelse. Våre helseproduktdeklarasjoner er opprettet for å spesifisere produktenes lave helsepåvirkning ytterligere.

• gulvene våre er garantert fri for forbudte giftstoffer
• gulvene våre har lav til og med nær null produktutslipp
• våre produkter er ftalatfrie
• vår portefølje tilbyr velprøvde løsninger mot allergener og fint støv

Gå til vårt EPD-nedlastingssenter
Helseproduktdeklarasjon_Marmoleum gulv

Andre rapporter

Interessert i andre rapporter og publikasjoner?

Se rapporter & publikasjoner